مهندسی انتخابات وصله ناجوری است که به شورای نگهبان می زنند!

انتخابات در ایران با سلایق و رویکرد های مختلف برگزار می شود و ملاک شورای نگهبان در انتخابات قانون است



فلای تو دی