آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

بارش برف در همدان

عبدالرحمن رافتی

بارش برف که از دو روز پیش در همدان آغاز شده ، چهره زیبا و دلپذیر و زمستانی را در آخرین روزهای سال به این شهر بخشیده است.

بارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدانبارش برف در همدان
فلای تو دی