حال خوب| خنده روی لب مشتری خستگی را از تنم بیرون می‌آورد/ قیمت اجناس بالا می رود اجرت را کم می‌کنم

موتورسازی که رضایت مشتریان را مهمترین اصل کارش می داند می‌گوید: قیمت اجناس که بالا می رود اجرت را کم می‌کنم و وقتی خنده روی لب مشتری می بینم خستگی کار از تنم بیرون می رود.

 

 

فلای تو دی