محصولی: انتخابات دموکراتیک و آزاد در ایران محصول جمهوری اسلامی است

نشست خبری «صادق محصولی» دبیرکل جبهه پایداری ظهر امروز (چهارشنبه ۹ اسفند) در خبرگزاری تسنیم آغاز شد.

فلای تو دی