اطلاعیۀ تصویری محمدباقر قالیباف دربارهٔ لیست‌های جعلی انتخاباتی

.

فلای تو دی