آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزوین

حسن آزادی

تیم‌های نساجی مازندران و شمس آذر قزوین بیست‌وسوم اسفند در چارچوب رقابت‌های هفته بیستم لیگ برتر در ورزشگاه وطنی از ساعت ۱۹ به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با تک گل مهرداد عبدی با نتیجه ۱ بر ۰ به سود نساجی مازندران پایان یافت.

دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزویندیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شمس آذر قزوین
فلای تو دی