نذر خون برای شفاعت در شب‌های قدر لرستان

لرستانی‌ها در شب‌های قدر خون خود را نذر سلامتی بیماران نیازمند به این مایع حیاتی کردند.

 

 

فلای تو دی