اسلامی: سازمان انرژی اتمی بر اساس سند جامع اقدام می‌کند

تصویر بردار :محمد حسین کشاورز میرزاخانی

فلای تو دی