آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

رژه روز ارتش

حسین ظهروند

رژه بزرگ روز ارتش با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مرکز آموزش و پشتیبانی شهید فیض الله امانی نیروی زمینی ارتش در لویزان و همزمان در مراکز استان‌ها برگزار شد.

رژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتش رژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتشرژه روز ارتش
فلای تو دی