تمهیدات فرودگاه‌های سیستان‌وبلوچستان در مقابله با بحران سیل

مدیرکل فرودگاه‌های استان سیستان و بلوچستان از آمادگی فرودگاه‌های استان در مواقع بحران سامانه های جدید بارشی گفت.

 

 

فلای تو دی