برگزاری رژه روز ارتش در بندرعباس

مراسم رژه ۲۹ فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس برگزار شد.

 

 

فلای تو دی