ایده‌های جالب مردم غزه در برابر توحش همه جانبه صهیونیستها

جنگ در نوار غزه سبب شده تا در نبود بسیاری از امکانات اولیه زندگی از جمله برق و گاز، مشاغل جدیدی برای ادامه زندگی اهالی این منطقه ایجاد شوند.

 

 

فلای تو دی