آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

اعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتع

حسین ظهروند

آیین معنوی بدرقه نخستین گروه حجاج حج تمتع ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج وزیارت و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی وعبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان درترمینال سلام فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) برگزارشد.

اعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتعاعزام نخستین گروه از حجاج حج تمتع
فلای تو دی