آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

ورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد

نیما نجف زاده

پیکر شهید حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه شامگاه چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ با استقبال جمعی از مسئولان وارد فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد شد.

ورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهدورود پیکر شهیدحسین امیرعبداللهیان به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد
فلای تو دی