آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

تصویرسازی/ امام خمینی(ره) امام خوبی‌ها

امام خمینی (ره) ضمن اتکاء به خدا نسبت به توده های مختلف مردم مهربان و توجه خاصی به قشرهای مختلف داشت و آن عشق و علاقه همچنان در بین مردم موج می زند و باقی است. با اراده خداوند، توسط امام خمینی (ره) با پشتیبانی مردم و مستضعفان جهان، تحولی بزرگ در عالم ایجاد شد که ابتدا در ایران و سپس در سراسر جهان تأثیری اساسی گذاشت.

تصویرسازی/ امام خمینی(ره) امام خوبی‌ها
فلای تو دی