آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

در حاشیه جلسه هیات دولت

ناصر جعفری

جمعی از اعضای هیأت دولت، صبح چهارشنبه ۱۶ خرداد پس از جلسه در محوطه نهاد ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر و به سوالات آنها پاسخ دادند.

در حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولتدر حاشیه جلسه هیات دولت
فلای تو دی