آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهران

امین آهویی

دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان، با حضور نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان در امور افغانستان امروز شنبه ۱۹ خرداد ماه به میزبانی ایران در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد.

نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهراننشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهراننشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهراننشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهراننشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهراننشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهراننشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهراننشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهراننشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهراننشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهراننشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهراننشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهران
فلای تو دی