۶ مرکز جامع خدمات سلامت در شهرستان مانه فعال است

شهرستان مانه در خراسان شمالی دارای ۶ مرکز جامع خدمات سلامت است که هفت پزشک مستقر و یک پزشک جانشین دارد؛ همچنین تمامی مراکز دارای داروخانه هستند.

 

 

فلای تو دی