عارف کبیر سیدهاشم موسوى حَدّاد

حداد مردی بسیار متواضع بود. از مال دنیا چیزی نداشت. نسبت به آداب ظاهری دین تقید ویژه‌ای داشت. از کسی انتظار خدمت نداشت. خود اتاق را جارو می کرد و ظرف می‌شست و مایحتاجش را خرید می‌کرد.

      

فلای تو دی