آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

اردوی راهیان پیشرفت در اردبیل

علیرضا داوردان

همزمان با هفته جهادکشاورزی که از ۲۱ خرداد تا ۲۷ خردادماه است؛ خبرنگاران و اصحاب رسانه استان اردبیل، با حضور در منطقه مغان از طرح های کشاورزی و لبنیاتی این شهرستان بازدید کردند.

اردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیلاردوی راهیان پیشرفت در اردبیل
فلای تو دی