اولین گفتاورد ملی نخبگان در البرز آغاز به کار کرد

اولین گفتاورد ملی نخبگان پهنه دماوند شامل استانهای البرز و تهران است و در آن نخبگان در پنج محور حوزه امنیت غذایی، سیاست گذاری و حمکرانی، منابع طبیعی، مسائل ارزی و مالی و پولی و حوزه سلامت زمینه ساز همکاری مردم و مسئولان خواهد بود.

 

 

فلای تو دی