افزایش تولید محصولات کشاورزی لرستان در دولت شهید رئیسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از افزایش تولید محصولات کشاورزی این استان در دولت سیزدهم خبر داد.

     

 

فلای تو دی