پروژه‌های ۲۳ ساله که شهید رئیسی به اتمام رساند

اتمام پروژه‌های متعدد نیمه‌تمام ۲۳ ساله حوزه آبرسانی در استان کردستان یکی از اقدامات شاخص و ماندگار شهید رئیسی است که برای همیشه به یادگار باقی خواهد ماند.

      

فلای تو دی