آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

رونمایی پوستر چهارمین محفل شعر قرار استانی خبرگزاری تسنیم در زنجان

حسن ارغا

چهارمین محفل قرار استانی خبرگزاری تسنیم قرار است به میزبانی زنجان (پایتخت شور و شعور حسینی کشور) ۱۰ تیرماه در حسینیه اعظم زنجان با حضور شعرای ملی و استانی برگزار شود و در همین راستا از پوستر این برنامه امروز با حضور مقامات استانی رونمایی شد. در این برنامه از سه پیرغلام حسینی زنجان (حاج ولی‌اله کلامی، حاج اصغر گنج‌خانلو و حاج غلامرضا عینی‌فرد) تقدیر و تجلیل خواهد شد.

رونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجانرونمایی از پوستر محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجان
فلای تو دی