کنعانی: تشکیل ستاد برگزاری انتخابات در خارج از کشور

سخنگوی وزارت خارجه گفت: با هماهنگی با وزارت کشور به عنوان مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ستاد برگزاری انتخابات در خارج از کشور با مسئولیت وزارت امورخارجه شکل گرفته است و به همه نمایندگی و سیاسی کنسولی ایران ابلاغ شده است.

 

 

فلای تو دی