آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری - کاشان

مرتضی نجف زاده

مردم کاشان همزمان با آحاد مردم در سراسر کشور در پای صندوق رأی حضور پیدا کردند و شکوه حضور را در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی به ثبت رساندند.

شکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشکوه حضور کاشانی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
فلای تو دی