آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

معارفه سرمربی جدید پرسپولیس

مقداد مددی

مراسم معارفه خوان کارلوس گاریدو سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز در ساختمان مرکزی بانک شهر برگزار شد.

خوان کارلوس گاریدو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیسمعارفه سرمربی جدید پرسپولیسخوان کارلوس گاریدو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیسمعارفه سرمربی جدید پرسپولیسمعارفه سرمربی جدید پرسپولیسخوان کارلوس گاریدو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیسمعارفه سرمربی جدید پرسپولیسخوان کارلوس گاریدو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس و رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیسمعارفه سرمربی جدید پرسپولیسخوان کارلوس گاریدو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیسمعارفه سرمربی جدید پرسپولیسخوان کارلوس گاریدو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیسخوان کارلوس گاریدو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس و رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیسمعارفه سرمربی جدید پرسپولیسخوان کارلوس گاریدو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس و رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیسخوان کارلوس گاریدو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیسخوان کارلوس گاریدو سرمربی تیم فوتبال پرسپولیسمعارفه سرمربی جدید پرسپولیس
فلای تو دی