آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

آیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجان

حسن ارغا

آیین تعویض پرچم گنبد حسینیه اعظم زنجان با حضور مردم پایتخت شور و شعور حسینی و خادمین حسینیه اعظم زنجان همزمان با شب اول محرم برگزار شد.

آیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجانآیین تعویض پرچم حسینیه اعظم زنجان
فلای تو دی