محصول محرم ابا عبدالله ع چیست؟

محمود ابوالقاسمی، کارشناس مسائل دینی در تشریح نور اهل بیت بیان داشت: که اهل بیت علیها سلام همه نور هستند و از این نور به همه بندگان تابیده میشود.

       

فلای تو دی