وقوع آتش‌سوزی در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وقوع سانحه آتش‌سوزی در پی گرمای شدید هوا و افت ولتاژ برق در ساختمان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر خسارت سنگینی برجا گذاشت.

       

فلای تو دی