شعرخوانی محمود حبیبی در محفل شعر قرار

محمود حبیبی کسبی یکی از شاعران ملی بود که در محفل شعر قرار خبرگزاری تسنیم در زنجان حضور داشتند و اشعار خود را در رثای حضرت علی(ع) و امام حسین(ع) تقدیم حضار کرد.

 

 

فلای تو دی