داستان زندگی شیخ احمد کافی

داستان زندگی مرحوم شیخ احمد کافی را از نظر مراجع و بزرگان و مبارزات ایشان در زمان پهلوی را در این ویدئو می‌بینیم.

 

 

فلای تو دی