آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه

حامد ملک پور

مراسم بدرقه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از عزیمت به مسکو پایتخت روسیه به منظور شرکت در نشست رؤسای مجالس بریکس، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳ در پاویون جمهوری اسلامی برگزار شد.

مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیهمراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه
فلای تو دی