مردم با ۱۰۰ دلار یک بشکه نفت بخرند/ سود ۲۱.۷۹ درصد، آغاز عرضه ۲۵ آذر

خبرگزاری تسنیم : بر اساس جزئیات کامل انتشار اوراق سلف نفتی، عرضه اولیه این اوراق از ۲۵ آذر آغاز می شود، نرخ سود برای اوراق سلف دلاری ۱۰ و اوراق سلف دلاری-ریالی ۲۱.۷۹ درصد تعیین شد، حداقل اندازه هر قرارداد نیز یک بشکه با قیمت ۱۰۰ دلار است.

نفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قرارداد سلف یک قرارداد اسلامی است که با استفاده از این روش، مردم می‌توانند در تولید و استخراج نفت سرمایه‌گذاری کنند و سود قابل توجهی نصیب آنها شود. بر اساس مجوزی که مجلس در بودجه سال 91 و همچنین در برنامه پنجم توسعه به شرکت ملی نفت ایران داده است، ‌شرکت ملی نفت می‌تواند با فروش صکوک اسلامی‌ اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‌های صنعت نفت کند که فروش نفت به صورت سلف نیز یکی از انواع‌ این صکوک اسلامی‌ است که مورد تایید شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

عرضه این اوراق به منزله پیش‌فروش نفت یا به معنای فروش نفت تولیدی فعلی کشور نیست، بلکه پیش فروش نفتی است که در آینده از محل سرمایه‌گذاری درآمدهای فروش‌ این اوراق در طرح‌های توسعه‌ای، تولید می‌شود. از این جهت اوراق سلف نفتی شبیه به سرمایه‌گذاری به روش بیع متقابل است به طوری که در روش بیع متقابل نیز در زمان عقد قرارداد تعهداتی ‌ایجاد می‌شود و بر اساس آن بازپرداخت سرمایه از محل تولیدی است که پیش از آن وجود نداشته و با آن سرمایه‌گذاری‌ ایجاد شده است. اوراق سلف نفتی نیز‌ چنین کار کردی دارد یعنی تعهدی را ایجاد می کند که پیش ازآن وجودنداشته است.

* سود 10 و 21.79 درصدی اوراق سلف نفتی

یکی از عوامل اصلی و اساسی در عرضه موفق اوارق بهادار نرخ سود این اوراق می باشد. که باید دارای شرایط ذیل باشد:
جذابیت لازم برای سرمایه گذاری از حیث سودآوری و اطمینان
قابلیت رقابت با سایر اوارق مشابه از حیث سودآوری و نقدشوندگی
هزینه معقول و منطقی برای ناشی یا بانی اوارق
همراستا با سیاست های پولی کشور و مطابق با قوانین و مقررات
با این رویکرد و به منظور موفقیت اوراق سلف نفتی که برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران منتشر خواهد شد و موفقیت یا شکست اولین عرضه به منزله موفقیت یا شکست این ابزار می باشد نرخ سود این اوراق سالانه حداقل 10 درصد برای اوارق سلف نفتی دلاری و 21.79 درصد برای اوراق سلف نفتی دلاری-ریالی(بدون پرداخت سود در مقاطع ماهانه یا سه ماهه)تعیین گردیده است.
مبنای انتخاب این نرخ، امکان رقابت با سایر ابزارهای موجود در بازار نظیر گواهی سپرده، اوارق مشارکت، اوراق صکوک و سپرده های بانکی بلندمدت می باشد که ذیلا علت انتخاب نرخ موصوف تشریح می گردد:
بازدهی اوارق سلف نفتی دلاری طی 3 سال 33.1 درصد و ارواق سلف نفتی دلاری-ریالی 80.64 درصد در نظر گرفته شده است و در ابزارسازی این اوراق از مفهوم نرخ بهره موثر استفاده شده است؛ به این مفهوم که سرمایه گذار سود حاصل از سرمایه گذاری در مقاطع سه ماهه را با همان نرخ اسمی اوارق سرمایه گذاری می نماید.
با توجه به اینکه سایر اوراق بهادار موجود در بازار(گواهی سپرده، اوراق مشارکت و صکوک) پرداخت های سود میان دوره ای دارند، لذا نرخ موثر این اوارق بیش از نرخ اسمی آن ها می باشد.
در جدول زیر اوارق بهادار مشابه اوراق سلف نفتی دلاری و سلف نفتی دلاری-ریالی به همراه نرخ بازدهی موثر در سررسید های یک تا سه ساله ارائه شده است.
نرخ موثر اوارق سلف دلاری-ریالی یکساله 21.79 می باشد که در مقایسه با اوارق گواهی سپرده از جذابیت کمتری برخوردار است و تقریبا مشابه اوراق مشارکت می باشد. لذا هیچگونه تخطی از سیاست های پولی در این اوراق صورت نگرفته است.

* جزئیات تازه از عرضه اولیه اوراق سلف نفتی/ عرضه اولیه 25 آذر

گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم از منابع رسمی حاکی است، عرضه اولیه اوراق سلف نفتی از 25 آذر ماه به مدت 5 روز کاری در شعب منتخب بانک سپه و شبکه کارگزاران بور س کالا آغاز می شود و معاملات ثانویه نیز در بورس کالا از 9 دیماه امسال آغاز خواهد شد.

قراردادهای سلف نفتی پرداخت سود بین دوره ندارد. شرکت تامین سرمایه امید به پشتوانه تضامین بانک سپه و منابع شرکت ملی نفت ایران نقدشوندگی گواهی های سلف نفتی را قبل از سررسید تعهد کرده و گواهی های سلف دلاری را با نرخ سالیانه 10 درصد و گواهی های دلاری-ریالی را با نرخ سالیانه 21.79 درصد بازخرید خواهد کرد.

* سررسید قرارداد اوراق سلف نفتی: 26 آذرماه سال 94

بر اساس گزارش تسنیم، دوره معاملاتی قرارداد اوراق سلف نفتی از 9 دیماه 91 تا 25 آذر 94 خواهد بود. تاریخ ارائه درخواست تحویل فیزیکی کالا 26 آذرماه سال 94، تسویه نقدی قرارداد 28 آذر سال 94، تائید افراد ذی صلاح برای تحویل فیزیکی از سوی اتاق پایاپای 6 دیماه سال 94 و مهلت ارسال مدارک و مستندات به شرکت ملی نفت برای تحویل فیزیکی اول دیماه سال 94 تعیین شده است.

* حداقل اندازه هر قرادداد 1 بشکه با قیمت 100 دلار

بر اساس این گزارش، در قرارداد سلف نفتی، نفت خام سنگین ایران به عنوان دارایی پایه تعیین شده و واحد پولی در این قرارداد دلاری و دلاری-ریالی است. قیمت خرید  ارزی هر بشکه نفت خام در این قرار داد 100 دلار و قیمت خرید ریالی هر بشکه نفت خام نیز 250 هزار تومان بر اساس نرخ ارز مبادله ای 2500 تومان تعیین شده است.

* مقایسه بازدهی بر اساس قیمت نفت در بورس عمان و دبی

مدت این قرارداد سه ساله است و در قراردادهای دلاری، در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از 133 دلار باشد سرمایه گذاران می توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت 133 دلار به شرکت ملی نفت اقدام نمایند. در صورتی که قیمت نفت خام در سررسید بیش از 133 دلار باشد خریدار مخیر به تسویه نقدی یا دریافت نفت خام خواهد بود. بدین ترتیب بازدهی گواهی های سلف دلاری طی سه سال حداقل به میزان 33 درصد خواهد بود.

در قراردادهای دلاری-ریالی نیز در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی بر مبنای نرخ مبادله ای ارز در سررسید کمتر از 451 هزار و 600 تومان باشد، سرمایه گذاران می توانند از اختیار فروش خود استفاده نموده و نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت 451 هزار و 600 تومان به شرکت ملی نفت اقدام کنند.

از سوی دیگر در صورتی که معادل ریالی مبلغ ارزی هر بشکه نفت خام در سررسید بیش از 451 هزار و 600 تومان باشد، خریدار مخیر به تسویه نقدی یا دریافت نفت خام خواهد بود. بدین ترتیب بازدهی گواهی های سلف دلاری- ریالی طی سه سال حداقل به میزان 80 درصد خواهد بود.

* حداکثر حجم قابل عرضه 40 میلیون بشکه نفت/ تحویل در جزیره خارک

در قرارداد سلف نفتی حجم کل عرضه یک میلیون بشکه معادل 100 میلیون دلار در نظر گرفته شد و گواهی های سلف نفتی بانام، معاف از مالیات و قابل معامله در بورس کالاست.

استاندارد نفت خام سنگین ایران برای معامله در این قرارداد API  تعیین شد و حداکثر حجم قابل معامله در این قرارداد 40 میلیون بشکه است. مکان تحویل نفت خام جزیره خارک، و حداقل تغییر قیمت در قراردادهای دلاری یک سنت و در قراردادهای دلاری-ریالی 100 ریال تعیین شده است.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بانک مسکن
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک کشاورزی