مقاومت و مناظرمضمون پردازی در شعر جوان/سنگ، نماد مقاومت

خبرگزاری تسنیم : مصطفی محدثی خراسانی در یادداشتی به بررسی مضمونی شعر مقاومت و آثار شعرای جوان پرداخته است.

مصطفی محدثی خراسانی

خبرگزاری تسنیم-مصطفی محدثی خراسانی: اگر مهمترین مولفه های محتوایی شعر مقاومت را ،موضوعاتی چون ،ارزش های انسانی و ترویج آنها،اعتراض به ناراستی ها،ظلم ستیزی،بیدارگری ،ترویج فرهنگ گذشت و ایثار میهن دوستی، تقدیس آزادی، صلح خواهی، تحریض به مقاومت، تکریم انقلابیون و... بدانیم،شعر فارسی در یک ارزیابی کلی ،شعر مقاومت است.

همانطور که گفته آمد این ارزیابی کلی است، اما شعر مقاومت با اصطلاحی که امروزه برای آن بکار می رود وتعبیری که از آن داریم، و شاخه اصلی و مورد بحث ما که شعر مقاومت بین‌الملل است، دو محمل ورود به جریان شعرمعاصر و متعاقب آن شعر انقلاب اسلامی داشته است، ترجمه شعرهای شاعران مقاومت جهان، چون امه سیزر افریقایی، پابلو نرودا شیلیایی، جیانگ نام و یتنامی، شاندرو پتوفی مجارستانی، والت وتیمن آمریکایی و ...توجه شعر و شاعران معاصر را معطوف جریان شعر مقاومت بین الملل کرد و در ادامه با اثرگذاری فضای مبارزه بااستبداد بر جریان‌های ادبی کشور در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، توجه خاصی به شعرشاعران مقاومت عرب که عمدتا فلسطین، محور اصلی مضامین و محتوای شعرشان را شکل میداد صورت گرفت و ترجمه شعر شاعرانی چون معین بسیسو، نزار قبانی، احمد درویش، بدرشاکرالسّیاب، سمیح القاسم، فدوی طوفان، آدونیس، مظفرالنواب، زمینه‌های شکل گیری شعر مقاومت بین‌الملل با قید اسلامی را به موازات شکل گیری شعر انقلاب اسلامی در ایران فراهم آورد:

نزار قبانی با آنکه به شاعر عاشقانه‌ها شهرت دارد اما در شعر خوشه‌های خشم، تابلویی صریح و شفاف از شعر مقاومت اسلامی را با تمام مولفه‌های آن به تصویر می‌کشد:

«مسجد اقصی، شهیدی است تازه...
آتش و حریق
قندیل‌هایی هستند
که راه را روشنی می‌بخشند...
از نیزارها...
همچون جن پدیدار می‌شویم
از نیزارها...
از بسته‌های پست...
از تکه‌های گچ...
از موی دختران...
از بخوردان‌ها...
از جامه‌های نماز...
از برگ‌های قرآن... بر شما می‌تازیم
از لابه‌لای سطرها و آیه‌ها... از دست ما رهایی ندارید...
که ما در باد پراکنده‌ایم...
و در آب...
و در گیاه...
و ما با رنگ‌ها و آواها در‌آمیخته‌ایم...
شما ای آل اسرائیل!...سرمست پیروزی نباشید
عقربه‌های ساعت اگر هم باز‌بمانند از گردش
به ناچار باید به چرخش درآیند...
ارتش‌ها را شکست دادید... اما
اندیشه را هرگز!
درختان را از شاخه‌هایش بریدید
و ریشه‌ها... هماره ماندگارند...
به شما گوش‌زد می‌کنیم، آنچه را که در تورات هست، بخوانید...
از در هر مسجد
از پشت هر منبر شکسته...
هماره چشم به راهمان باشید ـ در هر چه که در گمانتان هم نمی‌‌گنجد ـ
... زنان ما
غم‌‌های فلسطین را بر اشک درختان به تصویر می‌کشند
و نوزادان فلسطین را در وجدان بشریت به خاک می‌سپرند...
سرزمینی را دزدیدند
دنیا بر این کار کف زد
هزاران خانه ما را گرفتید
و هزاران کودک ما را به فروش گذاشتید
دنیا برای دلالان کف زد
روغن را از کلیساها ربودید
و مسیح را از خانه‌اش در «ناصره».
دنیا بر این هیاهو کف زد...
به یاد بسپارید
پیوسته به یاد بسپارید
که: آمریکا ـ با همه کبکبه‌اش ـ
خدای عزیز قدیر نیست
و آمریکا ـ با همه دبدبه‌اش ـ
هرگز بر پرواز پرندگان پیروز نخواهد شد...
در شرشر ناودان‌ها ماندگاریم.
و در بال کبوتران...
در بازیگوشی کودکانمان
و در نوشته‌های قلمهاشان... ماندگاریم...
میعاد ما در پسین‌گاه است
آن‌گاه که شب فرا‌رسد.
وعده فرداهامان در «تل‌آویو»
که: «یاری از خداست
و پیروزی نزدیک...»... [نصر من الله و فتح قریب]
و در شعارهایی که مردان ما بر دوش می‌کشند...
از «ا‍ُ‌ح‍ُد» می‌آییم و از «بدر»
و از غم‌های کربلا...
می‌آییم تا پدیده و تاریخ را تازه و پیراسته کنیم
و حروف «عبری» را
از نام‌های خیابان‌ها بزداییم...
و ما در اینجا ماندگاریم
به مانند باغ‌ها
و بوی خوش پرتقال...
و در بوی خوش چفیه‌ها ماندگاریم...
در کوفیه سفید... در وفای اسبان رهوار...
و در قهوه‌خانه‌ها
در پهلوانی هر سوارکار
در سلامی که مردانمان به هم می‌دهند...
در بادهای شمال ماندگاریم...
با کوفیه‌های سفید و سیاهمان می‌آییم
تا بر پوست شما
زخم فدایی‌گری رسم کنیم
ما از رحم ایام می‌آییم ... چون جوشش آب
از خیمه ذلت که دست‌خوش باد است
از درد «حسین» می‌آییم
و از رنج فاطمه زهرا...
از ا‌ُح‍ُد می‌آییم و از بدر
و از غم‌های کربلا...
می‌آییم تا دگرگون کنیم تاریخ و پدیده‌ها را
و حروف عبری را
از نام‌های خیابان‌ها بزداییم...(1)

محمل دیگر پیوند شعر انقلاب با شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی، به ماهیت انقلاب اسلامی و رویکرد راهبردی آن که همانا جهان وطنی اسلامی است بازمی‌گردد، انقلاب اسلامی به ظاهر در محدوده جغرافیایی کشور ایران به وقوع پیوست و به نظر می‌رسید که تنها  این کشور و مردمش دستخوش تحولات ناشی از انقلاب خواهند شد، مثل بسیاری از تحولات دیگری که با شدت و ضعف‌های نسبی در سایر نقاط جهان اتفاق افتاده یا می‌افتد؛ اما از همان روزهای قبل از پیروزی، در افق دیدگاه رهبری انقلاب اسلامی که از فحوای سخنرانی‌ها و پیام‌های ایشان بر می‌آمد، انقلاب و اثرات آن محدود به جغرافیا و ملت ایران نبود، در وهله اول جغرافیای فرهنگی اسلام و به تعبیر دیگر امت اسلامی و در وهله بعد تمام جهان در معرض اثرپذیری از این انقلاب قرار داشتند، بارزترین جلوه‌های این دیدگاه رهبری انقلاب در طرح مسئله فلسطین، بعنوان بزرگترین معضل جهان اسلام و اعلام روز جهانی قدس و به موازات آن طرح ایده صدور انقلاب اسلامی بود، این رویکرد انقلاب از همان ابتد ا موجب شد که هنر و ادبیات انقلاب نیزدرجهت‌گیری‌ها و چشم‌اندازهایش به دنبال ترسیم این افق باشد، به اولین سروده‌های شاعران جریان ساز انقلاب اسلامی که نگاه می‌کنیم جلوه‌هایی از این رویکرد راهبردی انقلاب اسلامی را نسبت به جهان اسلام می‌بینیم :

تا بار دگر حماسه تکرار کنیم
برخیز دوباره عزم پیکار کنیم
وقت است به شکرانه بیداری خویش
عالم همه را زخواب بیدار کنیم

روزی که جهان از ستم آزاد شود
شاید که در آن روز دلم شاد شود
آبادی ایران –نه فقط- ایده ماست
سرتاسر خاک باید آباد شود

ما در شب بی ستاره تاب آوردیم
ایمان به صداقت شهاب آوردیم
در دفتر آسمان ظلمانی شرق
مضمون غریب آفتاب آوردیم

ای یار زخصم بی نیازت بینم
ای غنچه حق همیشه بازت بینم
ای پرچم ارغوانی خون حسین
بر بام جهان در اهتزازت بینم(2)

این رویکرد در ادامه شعر انقلاب اسلامی نیز تداوم می‌یابد و امروز جلوه‌های آن را در ابعادی وسیع تر درآینه شعر انقلاب شاهدیم، در این نوشتار نگاهی خواهیم داشت به سروده‌های مقاومت شاعران جوان انقلاب اسلامی، و مهمترین و پر بسامد‌ترین محمل‌ها و مناظرمضمون آفرینی و رویکردهای محتوایی، در شعر مقاومت جوان را ذیل چند عنوان مرور خواهیم کرد:

1-بیداری ملت ها ،خصوصا امت اسلام:

به سر آمدن دوران سیاه استعمار خارجی و استبدادهای داخلی و تحمیق ملت ها،و فرارسیدن دوران بیداری ملل مستضعف و تحت ستم جهان و خصوصا امت اسلامی، از محورهای موضوعی پر بسآمد در شعر مقاومت جهان است،این بیداری تقدیر رقم خورده تاریخ است و با هیچ ترفندی مستکبران نمی توانند مانع آن و یا کند کردن سیر آن شوند، بیداری که محور آن یکتا پرستی است و نفی شرک، به قول شاعر:"از الاهرام،صدای خدا می آید":

اکنون جهان از خواب بیدار می شود
وخواب های مارا می بیند
ومی بیند
از سقف خانه هایمان گل روییده
از کف دستهایمان گل روییده
از روی سنگ ها گل روییده
واز خاک شهیدان   

     مریم ترنج
******
همچون آفتاب
از شانه های کوه بالا می آید
و پنجره های بسته باز می شوند
و
کشورها متولد می شوند
همراه کلماتی که کفن پوشیده اند
برای آزادی
بر شانه های احد
تا سکوت چهل ساله ات
که بیدار شده
در خیابان ها
و کشورهای اسلامی

      سیده مریم مهربان خو
******

جهان به سمت بیداری می رود
مسجد الاقصی قد قامت القیام می خواند
حالا دنیا طعم زیتون می دهد.

        سید حسن علوی راد
******

طبیعی نیست خواب
طبیعی نیست این همه کشتی بی نوح در بندرگاه‌ها
فرشتگان خدا به خیابان ریخته‌اند
و آیه‌های جدید دست به دست می‌چرخند
از الاهرام صدای خدا می‌آید:
"کفش‌هایت را بکن و به میدان التحریر بیا "
صدای عبدالباسط می‌آید
صدای عبدالناصر
یا ایها الذین آمنوا
یا ایها الشعب

علی داودی
******

2-انقلاب اسلامی ایران منشا بیداری در جهان:

امام خمینی و انقلاب اسلامی در قرن اخیر منشا بیداری ملل جهان و خصوصا امت اسلامی بوده است.

آرمان امام و انقلاب اسلامی بیداری و رهایی تمام مستضعفین جهان از تحت سیطره و ظلم مستکبران و مستبدان بوده و ،مبحث صدور انقلاب که ازهمان روزهای آغازین پیروزی انقلاب مطرح شد برهمین مبنا شکل گرقت،در افق شعر مقاومت جوان،بیداری اسلامی ،پرنده ای است که از ایران به  پرواز در آمده و بدون گذرنامه به تمامی جهان در حال سفراست و خبر انقراض نسل پیامبان مدرن را به گوش جهانیان می رساند:

تا رسولان سرگردان مبعوث شوند و
فرزند آدم
از قلب کوچک خمین
تپیدن بگیرد
حالا سالها می گذرد
و انقلاب،زیبایی ترانه ای ست که از تبعید بر می گردد
فرشتگان بی بال از کوچه باغ های نوفل لوشاتو
خبر انقراض نسل پیامبران مدرن را به گوش ماهواره ها شیون می کنند

      احمد جهانبین
******

پرنده ای که از سرزمین من به پرواز آمده
از مصرواردن گذشته است
با پرهای آزادی
اوج میگیرد
و سایه اش به هرسرزمینی که  می رسد
دیکتاتوری سقوط میکند

وحید طلعت
******

سمت بیداری
این جا ایران
هم اکنون
عراق عرق کرده در
پیشانی چروک چریکی که
با شمشیر می شمرد رویاهایش را
آمریکا عربی می رقصد در خلیج فارس
لبنان سیب هایش کال مانده
افغانستان بوی باروت گرفته از خشخاش
و غزه خون رنگ می شود از بچه ها

سید حسن علوی راد
********


3-مردم،محور مقاومت:

ستون اصلی مقاومت بر دوش توده های مردم است،مقاومت دولت ها هم، آنگاه نتیجه خواهد داد که از پشتوانه مردمی برخوردار باشد،وحشت اصلی مستکبرین از مقاومت های مردمی است،مردمی که در ظهر انقلاب از نمازجمعه باز میگردند و برلبهاشان سلام و صلواه جاری است:

حتی ساکنان کاخ سفید هم
صدای اذان را شنیده اند
و با هرخبر بیشتر می ترسند
از مردمی که از نماز جمعه برمیگردند
پاییز دلپذیری در راه است
تمام راهها به قلب مردم ختم می شود
مردمی که در ظهر انقلاب
از نماز جمعه باز میگردند
وبرلبهاشان سلام و صلواه جاری است

    وحید طلعت
******

4-سازمان ملل،بازیچه استکبار جهانی

تبدیل شدن سازمان ملل به یکی از اهرم ها ی فشار بر آزادیخواهان جهان ،آن هم در دست امریکا و اسرائیل
وبی تفاوتی آن درمقابل مسئولیت های بین المللی و از طرفی نا کارآمدی تصمیماتی که می گیرد و قطعنامه هایی که صادر می کند از مهمترین موضوعات مطرح شده در شعر مقاومت جوان است،،سازمانی که هرروز جنایات اسرائیل را نابود می کند و با وتوی امریکا مواجه می شود، قطع نامه هایی که آنها را موریانه خورده است:

باور کنید
Undertakers Net
U.N مخفف این کلام است
آری
یعنی شبکه مامورین کفن و دفن
مامورین کفن و دفن ملل

امید مهدی نژاد
******

و سازمان شوم ملل در پشت نقشههای جغرافیا
تصمیم بگیرد

راضیه رجایی
******
سازمان ملل هر روز جنایات اسراییل را محکوم می کنند
و امریکا هر روز درخواست تجدید نظر می دهد

محمد زارعی
******

قطع نامه ی شورای امنیت را موریانه خورده

قادر طراوت پور
******

درآغا زبیست و یک تلخ جهان
سازمان ملل چند طبقه دیگرکم دارد
تاخورشید نیزتروریست نامیده شود

   عباس آتشی
******

باید از فریاد خفته در گلوی سنگ ها بنویسد
از زنان و دخترانی که برگ برگ به حاشیه خیابان می ریزند
و آب از آب تکان نمی خورد
که شورای امنیت با چشم باز خوابیده است

مریم ترنج
******

در سازمان ملل ساعت نیمه شب
خوابیده،ایستاده

سید حسن علوی راد
******

شورای امنیت
زباله دان تاریخ
سازمان ملل یا نه
همان صهیونیسم گوساله پرست

    محمد حسن شفیعی
******


تلخ است
اینکه آقای دبیر کُل
به کُل شما را از یاد برده

عباس آتشی
******

5-شعله مقاومت خاموش شدنی نیست

مقاومت ،برگشت ناپذیر است، آنگاه که ملتی بیدار شده باشد و طریق مقاومت را انتخاب کرده باشد ،دیگر هیچ شدت و دشواری قادر به متوقف کردن آن نخواهد بود،جمله معروف امام خمینی:
"خون بر شمشیر پیروز است"الهام بخش شعر مقاومت جوان است دربیان حقیقت ،خاموش نشدن شعله مقاومت،چرا که بادبان های افراشته، هیچگاه فرو نخواهند نشست و جباران در سردخانه نیز نگران تپش قلب مجاهدانی هستند که به شهادت رسیده اند، ودر نهایت هر سنگ کوچکی که به زمین می افتد کوهی برمی خیزد و جنازه هیچ تفنگی برزمین نمی ماند:

با شکنجه، مرا بکُش
بر دار
جسدم را به آب ها بسپار
من پُر از آفتاب خواهم شد

میثم خالدیان
*******

هنوز هم
خون بر شمشیر پیروز است

علی زیودار
******

آنان
درفش ژنده ی پیروزی را
دوباره بر می افرازند.
حتی پس از هزاران بار
حتی پس از هزاره ها ...
کشورشان را دوباره می سازند.

محمد رضا وحید زاده
******

سلامت می کنم که برخیزی
بادبان های افراشته هیچگاه فرو نمی نشینند

ندا جلالی
******

باید از زیر آوار زندگی را
بیرون بکشیم !

  حامد رحمتی
******

قذافی مهره به مهره پنچر می شود
که حتی اگر کابوس هایش را هم اعدام کند
در شکم هرزن، سربازی سنگر گرفته است
که روزی جمجمه اش را فتح خواهد
هر سنگ کوچکی که به زمین می افتد
کوهی برمی خیزد
و جنازه هیچ تفنگی
برزمین نمی ماند

امید خسروی
******

اگر آفتابگردان راتیرباران هم کنند،روبه خورشید خواهد مرد
روبه آیینه قامت ببند
قبله همان جایی است که خون غیرت تو می چکد
بگذار دنیا بداند
شاید بوی باروت بدهی
اما بوی تابوت نخواهی گرفت

حسین تیموری
******
رشیدها خط خوردند
و از غزه کم شدند
اما رشادت ها
هرگز

سالم پور احمد
******

یادم رفت که قلمت را شکسته اند
و سوختگی موهایت را به پای آتش شعرهایت گذاشته اند
بی آنکه بفهمند
تا پایت را در سلول گذاشتی
پرنده های زیادی از شعرهایت
به پرواز در آمدند
و رهایی را بال زدند
تا دورترین اقلیم ها

محسن زارعی
******

در سردخانه ها
از ضربان قلبم فرار می کنند

عبدالحسین انصاری
*****

6-  بی غیرتی شیوخ عرب و نقش آنها در سلطه استکبار:
شاعری عرب گفته بود"زیر گوش حکام عرب،اگر بمب هم منفجر شود،از خواب بیدار نخواهند شد" این مضمون جاذبه زیادی در شعر مقاوت جوان ایران دارد،حکام خود فروخته و نالایقی که بدون هیچ پایگاه مردمی ، تنها با اتکا به دلارهای نفتی و حمایت استکبار پا برگلوی مردم تحت ستم خویش گذاشته اند ، از کلید دارانِ دیروز مسجدالحرام و تفنگدارانِ امروزِ میدانِ مروارید؟!    وهمه میدانند که از این جنازه های مومیایی شده انتظار یاری نمی رود، دیروز« قانا » امروز«  بحرین ، یمن و مصر » و فردا کودکی دیگر در دستان مادرش جان می سپارد بی آنکه بزرگان عرب، حتی به اندازه کودکی که مادرش شانه به شانه موج ها آرزوهایش را به دریا می ریزد خم به ابرو بیاورند :

تاریخ چه خواهد نوشت
از کلید دارانِ دیروز مسجدالحرام
و تفنگدارانِ امروزِ میدانِ مروارید؟!

علی زیودار
******

خون خاور میانه جاری شد، عاروق غرب بوی نفت گرفت
کراوات گردن شیوخ عرب، دار نکبت برای دشداشه است

علی فردوسی
******

سربازهای آل سعود
هرچه تفنگ هایشان را برق می اندازند
رویا هایشان زیباتر نمی شود

  فرشته محمدی نافچی
******

بگذار نیام زنگ زده شمشیر عربهایی
که حتی در عروسی
با برق تیغ می رقصند
فصل خونخواهی تو
زیر دامن زنانگیشان بلرزد

حسین تیموری
******

بیدارشو
باید کمی باروت دود کنیم
به سلامتی شیوخ عرب
و چاه های نفت را
با بادهای فصلی فوت کنیم

سید حمید سهرابی
******

و نگهبانان دروازه های شرقی و غربی جهان عرب
به خواب عمیق فراعنه فرو رفته اند
و دیدیم که
فتوای مفتی های سعودی
به احکام مبطلات نماز قوم یهود شبیه تر ست

علیرضا رجبعلی زاده کاشانی 
******

تنها تو میدانی که از این جنازه های مومیایی شده
انتظار یاری نمی رود

علیرضا رجبعلی زاده کاشانی
******

دشداشه های اتو کشیده !
چفیه های عربی !
جنازه های مومیایی شده !

قادر طراوت پور
******

7-صلح وحقوق بشر، حربه استکبار :

یکی از حربه ها و حیله های استکبار برای گول زدن افکار عمومی جهان ،صاح و حقوق بشر است،آنجا که منافعشان اقتضا کند جنگ افروز ترین رژیم ها و ناقضان حقوق بشر ، مدافعان صلح و حقوق بشر قلمداد می شوند و از طرفی مردمی ترین حکومت ها و به نقض حقوق بشر متهم می شوند،"شلیک با صدای حقوق بشر"
/" صلح نام لبان بسته تاریخ است"/ "و من هر روز کارت اعتباری ام را چک می کنم حقوق بشر هنوز پرداخت نشده است "/اینها برخی از تعابیر بکاررفته در شعر مقاومت جوان است:

از صلح حرف می زند
وقتی که دندان هایش
هنوز از جنگ بر نگشته اند
از صلحی که کاریکاتوریست هایش نمیدانند
دماغ این دروغ را
تا کجای جهان می توانند ادامه دهند
تا تو خنده ات نگیرد

امید خسروی
******

تا صلح پای میز مذاکره
به قهوه اسپرسو دعوت شود
و آخر شب با کیف انگلیسی
و سلاح صلح آمیز
به میدان ها برود
و به دنیا اعلام کند
جهان در صلح و امان است
آسوده بخوابید

فرشته محمدی نافچی
******

وقتی که این روزها
جهان میز دو نفره ای شده است
بین جنگ و جنگ
من
باهر جوهری که بنویسم صلح
باز خون هیچ کودکی بند نخواهد آمد

امید خسروی
******

صلح نام لبان بسته تاریخ است

فرشته محمدی نافچی
******

و صلح سربازی است که می جنگد

مریم ترنج
******

اسراییل دلالی است که حق فلسطین را کف دستش می گذارد
حق لبنان را
امریکا دلالی است که حق عراق را
حق یمن را،
سازمان حقوق بشر به همه ی این ها حق می دهد
ناتو همچنان پیمان می بندد

مجید صحرانورد
******

وقتی دیوارهای کاخ سفید
آنقدر بلند می شوند که
کلاغ های سیاه
با عینک های دودیشان
معاهده های حقوق بشر را امضا میکنند
تا در گوش سفارتخانه ها
صفیر قار قارشان،پنبه ای شود
که صدای له شدن گنجشک ها را
هیچکس نشنود

فرشته محمدی نافچی
******

غزه،
روی دست عدالت
بادکرده بود
و حقوق بشر را
سربازی اسرائیلی
به جیب زد

سالم پور احمد
******

آنک این من
این تو
این طوفان
از "حقوق بشر" چه می گوید؟
از بشر جز به "شرّ" چه می جوید؟
نیست انسان که توده ای سنگ است

شهروز گودرزی
******

یک دایره
نقطه ای به رنگ زیتون
فریاد در اسارت دو مثلث
گوش+ پنبه
شلیک با صدای حقوق بشر

عباس آتشی
******

ناتو هر روز پیمان می بندد
و من هر روز کارت اعتباری ام را چک می کنم
حقوق بشر هنوز پرداخت نشده است ،،،

محمد زارعی
******

8-مقاومت ،نیایش و ایمان به خدا:

از نکات متمایز کننده شعر مقاومت ایران و جهان،نقش ایمان به خدا و ارتباط از راه دعا و نیایش در مقاومت و ایستادگی پایدار تر است که در شعر مقاومت ایران پررنگ تر است و به تبع آن در شعر مقاومت جوان ایزان نیز، جلوه های این رویکرد را بسیار می بینیم، آنگاه که شاعر دوساعت زودتر ازخواب بیدار می شود تا برای آزادی زیتونها کمی دعا کند:

اینجا
مسجدی خواهد شد
برای فرزندانِ این سرزمین
که تمام وجودشان
پر است از لااله الا الله
پر است از محمد رسول الله
و پر است از «علی ولی الله»

علی زیودار
******

وقت است دگر مُشت کنی دست دعا را
فریاد کنی نغمه ی "اَلُقُدسُ لَنا" را

علی فردوسی
******

دو ساعت زودتر
از خواب برمی خیزم
تا
برای آزادی
زیتون ها
کمی دعا کنم.

  فرزانه باستین
******

بگذار دنیا خودش را به خواب بزند
تو بیدار باش و محکمتر به کلمه خدا چنگ بزن
تاکی مادران چشم آبی می توانند گرگ های پوتین پوش بزایند؟
به تاریکی که عادت نکنی همیشه معجزه ای در کار است

  حسین تیموری
******

درد و غم از گذر آه و دعا می شکند
برق شمشیر علی(ع) پشت شما می شکند

مهدی فرزه
******

9-امت واحده

در افق شعر مقاومت جوان، در جریان مقاومت اسلامی ،مرزهای جغرافیایی ، از میان کشورهای اسلامی برداشته می شود،اینجا مقاومت در مصر و یمن و فلسطین و لیبی و ایران ، یک ریشه دارند و همه رزمندگان دریک جبهه قرار گرفته اند، میدان آزادی ،همان میدان تحریر و میدان تحریر همان میدان لولو است، در شعر مقاومت جوان ،خرمشهر آزاد می شود و غزه ،خونین شهر،  در این شعر است که این مطالبات با نگاه امت واحده مطرح می شود که:" باید گردن بند همسر بوش که از مروارید های خلیج فارس ساخته شده
به خزانه ی مسلمین برگردد " :

از گونه های خیس ِ لبنان ، رودی بکش تا قلب ایران !
از سینه ی بیت المقدس ، آزاد کن فریاد ها را !
والعَصر ها .... والفَجر ها را ، آیه به آیه زجر ها را
آزاد کن از نای قرآن ! « رَبی لبِالمِرصادها را»
باید بپیچانند امروز ، فریاد های شعله افروز
در گوش اهرام ثلاثه ، « فرعَون َ ذِی الا َوتاد ها را»
فردا به گردن خواهی آویخت ، یا قوت ِ بحرین و یمن را
کِل می کشد با تو جهانی ، ویرانی ِ بیدادها را

حُسنا محمدزاده
******

فرقی نمی کند میان شنزارهای خلیج فارس بدوی
یا در پیاده روهای بغداد خواب خون ببینی
دنیا چشم هایش را درشت کرده است تو را ببیند
تو که آرامش خدایان مصر را به هم زدی
تو که آمده بودی
ستاره بیداری را به عرش برسانی

مریم ترنج
******

اما من میخواهم
در میدان التحریر
در میدان اللولو
در میدان آزادی
و در همهی میدانهای آزادهی جهان
بایستم

راضیه رجایی
******

هربار
از کرانه ی باختری رود نیل به دنیا می آیم
از میدان های آزادی جهان عبور می کنم
گلی را از پشت سیم های خاردار نابلس می چینم
و در خیابان های منامه دو نفری انقلاب می کنیم
هرروز
در تونس خودسوزی می کنم
تا هواپیماهای سرهنگ بوی باروت بگیرند
و کابوس مناطق پرواز ممنوع را ببینند
امروز
برد یمانی ات را به تن می کنم
و روی اهرام خواب میدان آزادی می بینم
که با بادهای بهاری
از روی مزارت رد می شود
بیدار شو باید کمی بخندیم

سید حمید سهرابی
******

گرگ ها11 تا بودند
یوسف یکی بود
شنوندگان عزیز ! توجه فرمائید!! توجه فرمائید!!
اینجا بیت المقدس است
اینجا مدینه النبی است
خرمشهر آزاد شد
غزه خونین شهر شد

قادر طراوت پور

باید گردن بند همسر بوش که از مروارید های خلیج فارس ساخته شده
به خزانه ی مسلمین برگردد

قادر طراوت پور
******

جهان
جغرافیای آتش گرفته ایست
بر سینه اطاق من
آتش در مصر
آتش در تونس
آتش در بحرین
آتش در دریا
در صحرا
نام هر که را می‌برم زبانم می‌سوزد

علی داودی
******

10-رسانه، حربه استکبار
اهرم تبلیغات و استفادهازرسانه هایی که شب و روز در خدمت سیاست های استکبارو توجیه عملکرد آنان در سرتاسر جهان هستند،و چون حربه ای در جنگ استعماری بکار می روند ،از نکاتی است که از نگاه شعر مقاومت جوان دور نمانده وبا رویکردهای متنوع به آن از زوایای مختلف نگریسته شده است ، رسانه هایی که در شعر مقاومت شغال های ولگردی هستند که چون سگ دروغ می گویند، شبکه هایی که ترجیح می دهند به جای دادخواهی ستمدیدگان،برفک پخش کنند:

و من در میدان آزادی گریستم
خون گریستم
و متهم شدم
و شغالهای ولگرد بی بی سی
مثل سگ دروغ گفتند
راضیه رجایی
******

و هر روز
کودکانی در گوشه جهان
خونشان بر بشقاب های ماهواره می چکد
تا خبری تازه بر روی آنتن ها مخابره شود

محمد رضا وحید زاده
******

امّا من برایت گریستم
درست زمانی که مجری BBC
در مقابل اسم تو
از کلمه¬ی «هلاکت»
استفاده کرد

وحید طلعت
******

از صد و هشتاد کشور دنیا
فقط ایران جمهوری اسلامی دارد
و «بی بی سی» از هفتاد زبان مطرح دنیا
فقط شبکه ی فارسی دارد

محمد زارعی
******

سیاستمدارانی که تکیه داده اند
بر ستون روزنامه ها
تا خواب گذاران مصری
این روزها یشان را تعبیر کنند

مریم ترنج
******

عزرائیل دوباره زنده کرده است
نام سرزمینت را
BBC هر چه سانسور می کند
نمی شود

عباس آتشی
******

که شبکه‌های تلویزیونی ترجیح می‌دهند
به جای دادخواهی‌های من
برفک پخش کنند
من همان بهتر که اینجا در «میدان لولو»
بَست بنشینم
و فریادم را با خواهران و برادرانم تقسیم کنم
و آنقدر خیره به دوربین‌ها نگاه کنم
تا از رو بِرَوند
تا عکس دست‌های خالی من را
و گلوله‌های سربی اعراب نفت‌خوار را
و جمجمه پاشیده برادرم را
نشان بدهند

حامد حجتی
******

11-آمریکا ام الفساد:

حضور پیدا و پنهان امریکا در پشت تمام نقشه  های ظالمانه ای که در سرتاسر جهان به اجرا در می آید و حمایت بی چون و چرای امریکا از رژیم غاصب صهیونیستی ،موجب بیداری هرچه بیشتر ملل جهان شده و امروزه امریکا به تعبیر امام خمینی بعنوان شیطان بزرگ و ام الفساد شناخته شده است،اشاره به این موضوع ،نیز یکی ازمضامین محوری شعر مقاومت جوان را شکل می دهد:

سنگ شدی
تا شیشه سفارت خانه ی آمریکا را پایین بیاوری

مریم ترنج
******

متهم
فرزند ناخلف ابراهام لینکن
آمریکا
طرف دیگر
شاکی است
عروس سبز خاورمیانه
لبنان

محمد حسن شفیعی
******

ابلیسها دست به دست هم داده اند
نقشه های اسراییلی
سلاح های امریکایی
و سربازهای سعودی
تحت قبای زربفت آل خلیفه

علی زیودار
******

12-امیدبه پیروزی علیرغم تمام دشواری ها:


مقاومت پروسه ای دشوار و طاقت فرساست،و یکی از آفت های جدی آن ،ناامید شدن از پیروزی و به نتیجه رسیدن مقاومت است،آموزه های اسلام و قرآن ،اشارات حکمت آمیز بسیاری برای دادن روحیه به رهپویان طریق مقاومت ،در خود دارد که این اشارات الهام بخش شعر مقاومت جوانان بوده ازجمله :"نصرمن الله و فتح قریب" و برهمین اساس است که شاعر مقاومت خطاب به "محمد الدوره"می گوید:
محمد الدوره! ملالی نیست سلام مارا برسان و بگو چیزی نمانده تا صبح ،چیزی نمانده تا طلوع خورشید:


از موج ها باکی نداریم ، این گنج مال قهرمان هاست
کشتی به ساحل می رساند ، یک روز، توفان زاد ها را

حُسنا محمدزاده
******

صبح پیروزی
نزدیک است
نصر من ا... و فتح قریب
روزی می رسد
که دست هیچ شاعری نخواهد لرزید
و همه خواهند نوشت:
بسم ا... الرحمن الرحیم
والتین والزیتون
ذلک الیوم الحق
فقاتلوهم حتی لاتکون فتنه
واعلموا...
ان ا... مع الصابرین

امید مهدی نژاد
******

فردا خیلی زودتر از آن که فکرش را بکنی
از راه می‌رسد
فردا برای من همین چند لحظه دیگر است
من به خورشید کاری ندارم که کی طلوع می‌کند
فردای من وقتی است
که نام تو روی لب‌هایم گل می‌کند
و من
خانه عنکبوت‌ها را ویران می‌کنم ...

حامد حجتی
******

یادت باشد
به تمام خواهرانت بگویی
چند روز بعد
باد
در مزارع زیتون دامنهایشان
خواهد پیچید
سمیرا پیرزاده
******

محمد الدوره!
ملالی نیست
سلام مارا برسان
و بگو چیزی نمانده تا صبح
چیزی نمانده تا طلوع خورشید
خداحافظ

  حاجی مراد اسماعیل وندی
******

تمام اقیانوس های جهان به نامت
تمام درختان قلمت
پس بنویس تاریخ را دوباره
از سر سطر
تو را از آب گرفته ایم
تو زبان موج ها را خوب می فهمی
تو بزرگ می شوی کودکم
و آن وقت تمام کشتی ها در ساحل سرزمین تو آرام می گیرند   

   ندا جلالی
******

آی" محمود درویش"!
بچه های الجلیل راخبر کن
دسته کبوتران از روی شانه هایم
واز میان دود به آسمان پریده اند
ودر رفرفه بالهایشان صدایی ست که:
" زمین پذیرای ماست

علیرضا رجبعلی زاده کاشانی
******

13-سنگ،نماد مقاومت:

سنگ مبنای مضمون آفرینی های بسیاری در شعر مقاومت جوان است،سنگی که در دست کودکان فلسطین ،چون بمب عمل می کند و خواب ازچشم متجاوزان صهیونیست گرفته است،سنگی که امروز به تعبیرشاعران مقاومت ،کار عصای موسی و معجزه اش را در سرزمین مقدس میکند،سنگی که جسم شاعر است و با پرتاب به دست کودکی فلسطینی در آن روح دمیده می شود:

اگر کودکان نتوانند از آن عبور کنند
گنجشک ها می توانند
با سنگ هایی در منقار

قادر طراوت پور
******

سنگ
شعر سپیدی ست در مشتم
که وطن را می فهمد
زیتون سرخی ست بر شاخه ام
که کبوتر شده است

سنگ
قلب من است
پر از خشم
پر از عشق
خورشید من است!
سنگ
وطن من است
در ابعاد آزادی

محمدرضا سلیمی
******

بگو از من
چه می خواهی؟
تو ای"جنگنده"! ای خونخوار!
بترس از آتش خشمِ پرستوها
"اَبابیلِ" مرا
سنگ است در مِنقار

شهروز گودرزی
******

عصای تو نیست
باشد که سنگ،معجزه ای...

بهمن نشاطی
******

مغز استخوانم می سوزد
و من مذاب می شوم
سرد می شوم
سنگ می شوم
در دست کودکی که مرا پرتاب کند
تا زنده شوم.

  پری آخته
******

تو رها مکن
سنگرت را
شعرم سنگت می شود
خودم سنگ صبورت

جمیله آریایی
******

چه فرقی می کند ؟
کعبه یا بیت المقدس؟
فیل یا تانک؟
لشکر ابرهه یا اسرائیل؟
سنگ های کوچکم
میراث ابابیل است

مجتبی صفدری
******

14-مقاومت، عرق مشترک بشری فراتر از، زبان و ملیت :

مقاومت و ایستادگی در مقابل ناراستی و ظلم ریشه در فطرت پاک انسان دارد،در شعر مقاومت جوان،زخم،ترجمه پذیر ترین شعر جهان است و شاعر می تواند با لهجه عربی ، با تمام مردم جهان صحبت کند و اشکهای شاعر را کودکانی  بدون دست در مدارسی دوردست،رونویسی کنند:

زخم ترجمه پذیر ترین شعر جهان است
فریاد که میزنم
حنجره ام در خاورمیانه به چاپ مجدد می رسد
اشکهایم را در مدارس دور دست
کودکانی بدون دست
رونویسی می کنند
باد که می آید
یک نسخه از آوارگی ام را می برد تا بحرین
و من خبر دارم
که مادران غزه
ناله هایم را بدون غلط زمزمه می کنند
زخم، همه جای دنیا زخم است
فقط
در کتاب های کاخ سفید
چیزی مقابل این کلمه نوشته نشده است

  مهدی مردانی
******

می تواند
با لهجه ی عربی
با تمام جهان حرف بزند.

عفت محمدزاده سقاء
******

15-مقاومت زنان و کودکان:

نقش زنان و کودکان در مقاومت ،از آنجا اهمیت پیدا می کند که اولا آنها نقش پشتیبانی رزمندگان را در جبهه های مقاومت ایفا می کنند و ثانیا معمولا ،دشمن با حربه حمله به زنان و کودکان تلاش می کند مقاومت رزمندگان را درهم بشکند و در واقع از ایجاد ناامنی برای زنان و کودکان بعنوان حربه ،فشار استفاده می کند،حال وقتی در مقاومت اسلامی خود کودکان و رزمندگان درهیات رزمنده ای وارد عرصه مقاومت می شوند، نه تنها دشمن از آن حربه خلع سلاح می شود که ، با جبهه ای مضاعف و شکست ناپذیرتر مواجه می شود،آنگاه که زنی از آشپزخانه با کاردش به خیابان می آید و مقابل دشمن می ایستد:

نسل سومی ها
حرمت بزرگ و کوچک را نمی شناسند
نه از شیطان بزرگ می ترسند
نه از بوش کوچک

قادر طراوت پور
******

یک آسمان پرپر زدن ،بی بال وپر بودن
در خانه خود بودن اما در به در بودن
بانوی خانه باید از اول بیاموزد
در خانه مادر بودن وبیرون پدر بودن
کودک بداند در کتابش آب وبابا نیست
مادر بسازد با غم بی مرد سربودن
افتاده آتش روی دامان سیاه شهر
فرقی ندارد درمسیرش خشک وتر بودن
اینجا زمستان چارفصلش را قرق کرده
یک غنچه یعنی معجزه ،شق القمر بودن
وقتی به سوی کعبه می آید سپاه فیل
باید که سنگی شد برای بی سپر بودن
این آسمان سهم کبوترهای غمگین است
باید مهیا شد برای همسفر بودن

طیبه سلمانی نژاد مهرآبادی
******

یک حنجره ی زنانه
می تواند
قبیله ای را تکان دهد؛
و آب های راکد بحرین را
متلاطم.
می تواند
کاربرد کارد را
به هم بریزد
مثلا
برای خرد کردن استخوان ابرهه
تیزش کند.
می تواند؛
لباس هایی که بوی نفت می دهد
بشوید
و به آن ها عطری بزند
با رایحه ی آزادی.
یک حنجره ی زنانه
می تواند
بیاید از آشپزخانه
به سطح خیابان
و چراغ ها را،روشن کند.

عفت محمدزاده سقاء
******

حالا کودکان بسیاری دردفتر نقاشی هایشان
کنار خانه های سوخته
باغچه ای سبز می کشند

  یزدان تورانی
******

دخترت بر صفحه ی کاهی دیوار
الفبای جنگ را ویرانه می کشید
وهمسرت که گاهواره را تکان می داد
دنیا را تکان می داد
و لالایی اش زمزمه ای بود از نیل تا فرات

عالمه ممبینی  
******                                                                                           

سنگ بود و
مادران در غم فرزندانشان رود رود می خواندند
بیت المقدس را
و
عشق را
به پرواز کشیدند
در نبض غزلهای تا ابد جاریشان
سنگ های کوچکشان را
با قلبی بزرگ به سمت گرگها می انداختند

زهرا رفیعی وردنجانی
******

دهان اسرائیل
بوی سنگ می دهد
بوی دست پخت مادرم

فرهاد کوه پیما
******

16-وحدت ادیان در مقابل اسرائیل

جدایی حساب صهیونیزم از دین یهود و ضدیت تمام ادیان الهی اعم از اسلام و مصیحیت و یهود با صهیونیست ها،از دیگر محورهای موضوعی است که در شعر مقاومت حوان به آن پرداخته شده است،مقابل صهیونیست ،هلال و صلیب بهم پیوند می خورند و دستان پیامبر اسلام در دستان مسیح قرار می گیرند، آنگاه مسیح به "قانا" که جلوه گاه جنایات صهیونیست هاست می آید و همه ادیان الهی درد مشترک امروزرا که اسرائیل است فریاد می کنند:

فرمود:بسم رب الشهدا و صدیقین...
وراست گفت
که اسراییل خدای دیگری روی زمین نیست
و فرمود: اسلحه زینت مردان است
واینگونه شد که ما فهمیدیم در سایه شهادت زندگی میکنیم
و اینگونه شد که صلیب و هلال بهم پیوند خورد
و دست مسیح
در دستان پیامبر قرار گرفت
و مسیح در قاناست
در روستای ماست
و ما سرنوشت مشترکی داریم

علیرضا رجبعلی زاده کاشانی
******

17-سید حسن نصرالله

جاذبه شخصیت سید حسن نصرالله،دبیر کل حزب الله لبنان،خصوصا پس از چنگ سی و سه روزه و پیروزی برصهیونیست ها ، تبدیل به مضمونی چشمگیر در شعر مقاومت جوان شد،گاه مقایسه سید حسن با شیوخ بی غیرت عرب دستمایه مضمون آفرینی شده "و توسید حسن تنها تو خواستی به شکل آ نچه" یهوه" می پسندد درنیایی ونظم درون خانه ات راخودت تعریف کنی، تواز زیر عبای شیطان در نیامده ای تا ردای رسول الله را به دوش انداخته باشی"وگاه او را عباس کربلاهای امروز فلسطین و غزه و قانا قلمداد می شود که رفته است برای بچه های عطشان "قانا "آب بیاورد:

سید ! سید ! به گوشم
سید ! جنوب لبنان تشنه است
المنار را آتش زدند
به بچه ها بگو به داد خالد مشعل برسند
مُحرم فرا رسیده
عاشورا در یک قدمی است
علقمه در محاصره افتاد
سید حسن نصرالله رفته است آب بیاورد برای سه ساله های «قانا »
اسمعیل هنیه را قربانی کردند
خرمشهر آزد شد

قادر طراوت پور
******

و توسید حسن
و تنها تو خواستی به شکل آ نچه" یهوه" می پسندد درنیایی
و نمای خانه ات را
خودت ترسیم کنی
ونظم درون خانه ات را
خودت تعریف کنی
و از زیر عبای شیطان در نیامده ای تا ردای رسول الله را به دوش
انداخته باشی
آه سید حسن
تو آن پرسش بزرگ زمانه ای
و زمانه
زمانه ترور پرسش های بزرگ است
و من میخواستم مثل تو سخن گفته باشم
وکم سخن گفته باشم
اما
دیدم
تویی که کم سخن میگویی
و تنها تویی که سخن میگویی
و همه را پای شبکه های ماهواره ای
میخکوب میکنی

علیرضا رجبعلی زاده کاشانی
******

منجی شمال را
نیل
برده است
منجی جنوب را
ابابیل . . .
تنها تویی که نامت
جواز
عبور
آواز
پرنده هاست
در
چشم های جهان 
این سرزمین عزتش را، از دستهای تو دارد

مجتبی صفدری
******

18-انتظار و مقاومت

در شعر مقاومت جوان ،توجه خاصی به فلسفه انتظار شده است،و محمل مضمون آفرینی بسیاری از شعرها ،مقاومت و انتظار است و پیوندی که این دو مفهوم با هم دارند،دراین افق منتظر واقعی کسی است که منتظر نمی ماند که تمام مسیر ظهور را موعود طی کند،منتظر در شعرمقاومت ضمن اینکه چشم انتظار ظهور است ،تلاش میکند تا خود نیز گام های به سمت آرمانهایی که با ظهور قرار است محقق شوند بردارد، واین یعنی مقاومت:


تقدیر گلهای بهاری عمر کوتاهست
در ذهن ها پیچیده اما عطرشب بوها


آب از سر دنیا گذشت و عصر پایانیست
چیزی نمانده میرسد عدل ترازوها

زهرا محمودی از کرج
******

کسی می آید
کسی که پپسی را
بین مردم جهان تقسیم نخواهد کرد...
من خواب دیده ام
کسی می آید...
امید خسروی
من
از صبح بیداری سخن میگویم

از جنگی ،
که جنگ نیست !
شعر است !
شعر عاشقانه ای
در رثای وطن ،
در وصف ایمان ؛
شعری که مسلمین
با باورهایشان
در مقدمه ی کتاب "ظهور" سروده اند !

یاسمین طوسی
******

خمینی در لبنان تکرار می شود
ایران در جهان
و منجی چقدر صبور است

مجید صحرانورد
******

19-عاشورا و مقاومت

اسطوره مقاومت اسلامی بدون تردید عاشورا و حماسه حسینی است،و انقلاب اسلامی نیزبا تاسی به امام حسین و به پشتوانه فرهنگ عاشورا شکل گرفت پیروز شد و در جریان دفاع مقدس ایستادگی کرد ،شعر مقاومت بین الملل اسلامی جوان ایران نیز توجه خاصی به فرهنگ عاشورا بعنوان بزرگترین پشتوانه مبارزاتی دارد و غزه و بحرین و خرمشهر را کربلای دوباره تاریخ می بیند و دنیای امروز را کوفه ای دیگر،گودکتن محاصره شده غزه ،طفلان لب تشنه روز عاشورایند و صهیونیست ها ، یزیدهایی که آب را برآنها بسته اند:

دنیا هروز داستان مقاومت ما را در گوش کوهها خواهد گفت
مثل مظلومیت امام حسین (ع)
نام ما میماند
حقیقت میماند
باطل میرود
                                            
  مهناز ربیعی
******

فریاد هایی
در گلوگاه رفح ماند
فرات
تا غزه خیز برداشت
کودکان تشنه اند
تمام گلوگاه های جهان تشنه اند
خدا کند
رؤیای برگشتن عمو
درست از آب دربیاید...

مهدی نظارتی زاده
******

«بحرین» من کربلایی است در بین دو بحر

حامد حجتی
******

امروز که اینها را می نویسم
شصت و سه سال از بستن راه آب می گذرد
چشمان حرمله اوج گرفته اند
تا با فرکانس های قوی
حتی خبر شهادتمان را با تیر بزنند
دنیا کوفه ی مکرری ست
در استقبال ما
که اگر بالای نیزه هم قران بخوانیم
لبهایمان را به آتش می کشد

مهدی مردانی
******

سید ! سید ! به گوشم
سید ! جنوب لبنان تشنه است
المنار را آتش زدند
به بچه ها بگو به داد خالد مشعل برسند
مُحرم فرا رسیده
عاشورا در یک قدمی است
علقمه در محاصره افتاد
سید حسن نصرالله رفته است آب بیاورد برای سه ساله های «قانا »
اسمعیل هنیه را قربانی کردند
خرمشهر آزد شد

قادر طراوت پور
******

هم سوگ پسر دارد و هم داغ برادر
ای خلق ببینید عیان کرب و بلا را

علی فردوسی
******

پاسخ آینه‌ها بی تو دمادم سنگ است
یا محمد(ص)! دل این قوم برایت تنگ است

بانگ هیهات حسینی است رسیدست ز راه
هر که دارد هوس کرب و بلا ، بسم الله

سید حمیدرضا برقعی
******

تاریخ نه نماز شکستۀ علی را در محراب
از یاد می برد
نه خون اهل بیتش را در عاشورا
تاریخ مینویسد و خوش می نویسد

علی زیودار
******

غزل بخوان
مایه ی شکنجه ی بنی امیه باش
رقیه باش

علی زیودار
******

20-آیات القرمزی،بحرین:

جریان بیداری اسلامی و مقاومت در بحرین از اولین روزها با بازداشت و شکنجه شاعر بحرینی"آیات القرمزی"همراه شد و انعکاس مقاومت مردم بحرین نیز در شعر مقاومت جوان ایران با مضمون "آیات القرمزی"
گره خورد،برگزاری جشنواره های شعر با موضوع "آیات القرمزی" موجب شد،این مضمون در شعر جوان به یکی از پر بسامد ترین موضوعات در شعر مقاومت جوان تبدیل شود:

شعری بخوان سکوت جهان را بهم بریز
*تقدیم به آیات القرمزی و حماسه ی بحرین
برخیز و باز هم خفقان را بهم بریز
شعری بخوان سکوت جهان را بهم بریز
این کوه های یخ زده لب بسته اند آه !
آتشفشان ! تمامی شان را بهم بریز
چادر بگیر صورت خورشید را و بعد
این ذرّه های چشم چران را بهم بریز
در سازمان شعر ملل هی قدم بزن
دائم در آن نشست سران را بهم بریز

روح الله ستایش احدی
******

خورشید شکفته در دل شب... آیات
از سوره ی ایثار، لبالب  ...آیات
از هیچ مصیبتی نخواهد ترسید
شاگرد کلاس درس زینب آیات

میلاد عرفان پور
******

آیات نام کوچک مهتاب است
نام بلند هر چه که خورشید است
سیلی خور کسوف نخواهد ماند
صبحی که صبح روشن امید است

علی محمد مؤدب
******

حالا بولدوزرها می‌خواهند میدان توریست‌کُش منامه را
تبدیل به چهارراه کنند
یک راه به عربستان
یک راه به آمریکا
یک راه به اروپا
و یک راه هم به چاه‌های نفت
غافل از اینکه اینجا برای عرب‌های دشداشه‌پوش
بن‌بست است

حامد حجتی
******

شعری بخوان که کاخ ستم را تکان دهی
باید خروش زینبی‌ات را نشان دهی
آیات خشم! اوج بگیر آنچنان که باز
بر شانه‌های هیبت دنیا اذان دهی
بابد دوباره کاخ سیاه یزید را
با خطبه‌های روشن زینب تکان دهی

راضیه رجایی
******
یک مشت استخوان در لباس مردانه
" آیات " که شعرهایش آل خلیفه را برآشفت

زهرا حسین زاده
******
(1)حسن حسینی/همصدا با حلق اسماعیل/1362/حوزه هنری
(2)مجله سوره شماره 33
منبع بقیه شعرها این دو کتاب هستند:
الف/خورشید در مشت/به کوشش عبدالرحیم سعیدی راد/انتشارات کانون اندیشه جوان/1391
ب/پرنده ای که از سرزمین من به پرواز درآمده/انتشارات بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس/1391

پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال