ریشه‌ها، پیامدها و چگونگی شکل‌گیری "حماسه نهم دی"

خبرگزاری تسنیم : "حماسه ۹دی این باور را ایجاد کرد که تفکر انقلاب اسلامی و مدیرت نظام جمهوری اسلامی ظرفیت لازم را برای مقابله با چالش های پیچیده دارد و می تواند آسیب های داخلی خود را ترمیم نماید."

9 دی

خبرگزاری تسنیم :علی محمد نائینی***

*** چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه مشارکت مردم در عرصه های گوناگون به ویژه در عرصه سیاسی و اداره جامعه فراهم شد. تاکنون انتخابات یکی از شرایط و ابزار تحقق مردم سالاری دینی و از مولفه های مشارکت سیاسی بوده است. به طوری که محور اصلی مشارکت سیاسی، مشارکت انتخاباتی است. متاسفانه بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد1388، برخی از کاندیداها و احزاب سیاسی شکست خورده در رقابت های انتخاباتی، که بازیچه اقدام طراحی شده دشمن بودند، با اعتراض به نتیجه انتخابات برخی ازشهرهای ایران به ویژه شهرتهران را دستخوش وقوع نا آرامی ها و اعتراضات کردند.

فتنه 88 نشان داد که غرب کار گسترده ای از مدت ها قبل برای شکار فرصت ها و برخی از نخبگان کشور انجام داده است. در این فتنه دشمن از همه تجربیات و سرمایه های خود بهره گرفت. ملت ایران پس از روشن شدن تقابل آشکار این جریان با اسلام، نظام و رهبری ، با درک درست از یک نیاز تصمیم گرفت. حماسه تاریخی و ماندگار نهم دی 1388 را به عنوان " یکی از قله های فراموش نشدنی"، " حرکت برخاسته از بصیرت" و" حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی" را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار نمود.

نظام جمهوری اسلامی در مهار فتنه و آشکار سازی ابعاد آن در جامعه نقش اساسی داشت.  حماسه 9دی این باور را ایجاد کرد که تفکر انقلاب اسلامی و مدیرت نظام جمهوری اسلامی ظرفیت لازم را برای مقابله با چالش های پیچیده دارد و می تواند آسیب های داخلی خود را ترمیم نماید. درفتنه 1388 پیوند ضد انقلاب، احزاب و گروهای سیاسی و برخی از نخبگان کشور با دولت های غربی در یک جبهه واحد نمایان شد. چهره همه عناصر و حلقه های انحرافی که در جریان فتنه موثر و نقش آفرین بودند، آشکار گردید. در این نوشتار تلاش گردید؛ ریشه ها، زمینه ها و عوامل شکل گیری حماسه نهم دی 1388 و آثار و پیامدهای آن حرکت بارز و ماندگار تاریخی تبیین گردد.

واژگان کلیدی: فتنه، جنگ نرم، حماسه نهم دی

1- مقدمه

بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که؛ انقلاب اسلامی گفتمان و الگوی نوینی را پدید آورده است که بعد نرم آن بر سایر ابعاد ترجیح یافته است. این واقعیت به سبب احیای نظام ارزشی مبتنی بر خصائص فرهنگی، هویت نوینی را در مردم ایران شکل داده است که متمایز از هویت سایر ملل مسلمان است. نظام سلطه برای رسوخ در هویت فرهنگی مردم ایران و ایجاد فاصله بین ملت و نظام ایران، باید ابعادی را آماج قرار داد که جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان رمز ماندگاری و افزایش قدرت نفوذ خویش بهره می‌گیرد. ابعادی مانند: هویت فرهنگی، جذابیت الگوی سیاسی حکومت، اعتماد عمومی، روحیه ملی، حمایت های مردمی، کارآمدی و مقبولیت نظام سیاسی و احساس فراگیر امنیت پایدار اجتماعی. این شاخص‌ها می‌تواند برخی از ابعاد قدرت نرم جمهوری اسلامی باشد که مورد هدف دشمنان نظام قرار گرفته است.

تاریخ انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون گواهی می‌دهد که دولت‌های غربی به ویژه آمریکا تمامی اشکال براندازی سخت از جمله شورش، کودتا و جنگ نظامی را در دهه اول تجربه کردند. لیکن ایستادگی و مقاومت ملت ایران تحت رهبری حضرت امام خمینی رضوان‌الله علیه قدرت‌های مستکبر را به این واقعیت رساند که استفاده از گزینه سخت و نظامی نمی‌تواند در برابر ایمان و اعتقاد ملت ایران کارآمد باشد، بلکه برعکس؛ موجبات تقویت بیشتر روحیه ملی و همبستگی هر چه بیشتر ملت ایران را فراهم می‌آورد. و بر بدبینی و کینه بیشتر مردم ایران نسبت به غرب و دولت های غربی می‌افزاید. چنین شد که به ناچار بر شکست خود در راهبرد مقابلۀ سخت با نظام جمهوری اسلامی اعتراف کردند.

پس از آن، آنان با رویکرد جدید و در قالب بهره‌گیری از روش‌های نرم اهداف خود را پیگیری کردند. امری که رهبری معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای‌- دامت برکاته‌- از همان آغاز دهه هفتاد با ادبیات و تعابیر مختلف نظیر تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و اخیرا جنگ نرم خطر آن را گوشزد کرده، مسئولین نظام را به چاره‌اندیشی در برابر آن فراخواندند. شواهد زیادی وجود دارد که آشکار می‌سازد.

به باور بسیاری از تحلیل گران سیاسی، انتخابات 22 خرداد 88 ریاست جمهوری ایران، انتخاباتی شگفت انگیز، کم نظیر و پر اهمیت بود. چه، درآن انتخابات حدود 85 درصد از ایرانیان با رفتن به پای صندوق های رای در آغاز چهارمین دهه انقلاب خویش، همانند انتخابات 12 فروردین سال 58، دگرباره « مقبول و مردمی » بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.

« شگفت انگیز» بودن انتخابات 22 خرداد به ویژه از آنرو بود که سه دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی اغلب ایرانیان داخل و خارج کشور، اعم از هر قشر و مذهب و گروه وقوم ودسته ای، نشان دادند که گذشت زمان و فزونی فاصله زمانی از وقوع انقلاب اسلامی و از برگزاری اولین همه پرسی نظام در سی سال پیش، نه تنها آنها را از شرکت در کنش های سیاسی و انتخاباتی خسته ننموده است ،بلکه تمایل و رغبت آنان را برای انجام چنین کنش هایی مضاعف ساخته است.

بسیاری از مراکز تصمیم ساز غربی درآغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی و همزمان با انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی، بر این باور بودند که؛ ایران هسته ای را باید پذیرفت و درامور داخلی ایران نباید دخالت کرد. موقعیت ممتاز ایران درفن آوری هسته ای- موفقیت تاثیرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و دست برتر ایران در مذاکرات هسته ای در سال 1388، نمونه هایی از آن است. حماسه حضور ملت ایران در 22 خرداد 1388می توانست، به عنوان یک فرصت طلایی تیر خلاصی به پروژه های مختلف مقابله غرب با ایران باشد.

متاسفانه با طرحریزی قبلی غربی ها به ویژه آمریکا همچنانکه کلینتون وزیر خارجه آمریکا(آذر 1390) در گفتگو با شبکه تلویزیونی BBC اعتراف کردند، که از قبل برای تاثیر گذاری بر انتخابات ایران برنامه داشته اند. بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد، برخی از کاندیداها و احزاب سیاسی شکست خورده در رقابت های انتخاباتی، که متاسفانه بازیچه اقدام طراحی شده دشمن بودند، در یک جبهه واحد با قدرت های غربی و ضد انقلاب، با اعتراض به نتیجه انتخابات برخی ازشهرهای ایران به ویژه شهرتهران را دستخوش وقوع نا آرامی ها و اعتراضات کردند.

گستردگی جنگ نرم  طراحی شده علیه نظام جمهوری اسلامی، دستگاه ها و نهادهای مسئول و نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر حوادث تلخی کرد که متاسفانه آن حماسه بی نظیر انتخابات که به تعبیر مقام معظم رهبری در دنیا زلزله ایجاد کرده بود، به کام مردم ایران تلخ گردید.

در جریان انتخابات 22 خرداد 1388، امیدهایی برای غرب ایجاد شد و آنها احساس کردند یک پایگاه مردمی 14 میلیونی در داخل جامعه پیدا کرده اند. در موضوع ایجاد شکاف میان نخبگان و رهبری و خدشه دار کردن وحدت ملی نیز احساس امید کردند. غرب و آمریکایی ها از به کار گرفتن امکانات رسانه ای و استفاده از هنر دیپلماسی عمومی برای تحت فشار قرار دادن ایران هیچگونه دریغ نکردند. تلاش فراوانی درایجاد اجماع بین المللی علیه جمهوری اسلامی و کاهش مشروعیت داخلی و خارجی نظام همزمان با انتخابات انجام دادند.

برخی تحلیل گران غربی پا را از آن فراتر نهاده و کنش های اعتراض آمیز چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم را « بزرگترین چالش داخلی » جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته، ارزیابی نموده اند. این تحلیل گران مدعی شده اند که « اعتراضات گسترده پس از برگزاری انتخابات، مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی را در دنیا و مقبولیت آن را در نزد افکار عمومی داخلی، با چالش جدی رو به رو ساخته است ».

صرفنظر از ادعای اینگونه تحلیل گران، این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که اقدامات طرح ریزی شده غرب برای تاثیر گذاری بر انتخابات دهم ریاست جمهوری، کنش های اعتراض آمیز و رفتار برخی از نخبگان سیاسی بعد از انتخابات 22 خرداد، هزینه های سیاسی، اجتماعی و معنوی زیادی را بر جمهوری اسلامی و نهادهای آن تحمیل کرد. که بحمدالله  با مواضع و تدابیرهوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای‌- دامت برکاته‌-  و بصیرت و حضور به لحظه مردم ایران، حماسه ماندگار و تاریخی 9 دی 1388  در سراسر کشور فتنه را خنثی نمود.

ملت ایران پس از روشن شدن تقابل آشکار این جریان با نظام، با درک درست از یک نیاز، با تظاهراتی فراگیر، عاشورایی و سراسری با هدف مقابله با جریان فتنه پس از حادثه فضاحت بار عاشورای 1388 حضور خود را به صورت بارز در دفاع از انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت.

حماسه تاریخی و ماندگار نهم دی 1388 به تعبیر مقام معظم رهبری؛ حضرت امام خامنه‌ای‌- دامت برکاته‌-  " یکی از قله های فراموش نشدنی"، " حرکت برخاسته از بصیرت"، " شناختن موقعیت و حضور در لحظه های مورد نیاز"، حرکتی در فضای غبارآلود"،" حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی" در تاریخ انقلاب اسلامی بود. همچنانکه روشنگری های معظم له در فتنه 1388، حماسه بی نظیر نهم دی را رقم زد، توصیف های آن حماسه مردمی توسط ایشان، آن رویداد را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار نمود.

در سومین سالگرد آن حماسه بی نظیر تاریخی سئوال این است؛

1. زمینه ها وعوامل شکل گیری حماسه نهم دی  چیست؟
2. ویژگی ها و مختصات آن حماسه بزرگ کدام است؟
3. در این حماسه چه عناصر و ویژگی های وجود دارد که مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای‌- دامت برکاته‌-  بر ماندگاری آن تاکید دارد؟
4. کارکردها، پیامدها و آثار آن حماسه را در محیط داخلی و خارجی  چه بود؟
5. درس ها و دستاوردهای حماسه نهم دی را با توجه به نیازهای امروز چیست؟

2- زمینه ها ی شکل گیری حماسه نهم دی 
نظام جمهوری اسلامی ایران، در آستانه انتخابات 88 ازموقعیت ممتاز و برجسته ای برخوردار بود. موقعیت ممتاز ایران درفن آوری هسته ای- موفقیت تاثیرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و دست برتر ایران در مذاکرات هسته ای در سال 1388، نمونه هایی از آن است. ظهور این رویکرد در غرب که، باید ایران هسته ای را پذیرفت. در امور داخلی ایران نباید دخالت کرد. به جای مقابله با ایران باید در صدد بازدارندگی برآمد. نشان از موفقیت انقلاب اسلامی در یک دوره سی ساله بود. حکایت از درماندگی و ناکامی آمریکا در مواجهه مختلف با ایران بود.

حماسه حضور ملت ایران در 22 خرداد می توانست، به عنوان یک فرصت طلایی تیر خلاصی به پروژه های مختلف مقابله غرب با ایران باشد. متاسفانه بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات، برخی از کاندیداها و احزاب سیاسی شکست خورده در انتخابات، که بازیچه اقدام طراحی شده دشمن بودند، در یک جبهه واحد با قدرت های غربی و ضد انقلاب، با اعتراض به نتیجه انتخابات و اردوکشی خیابانی، برخی ازشهرهای ایران به ویژه شهرتهران را دستخوش نا آرامی و اعتراض کردند.

دروغ بزرگ تقلب ( که بعدها خودشان چه در جلسه در حضور مقام معظم رهبری، چه در بازجویی ها و چه در تحلیل هـای داخـلی اذعـان کردند، که امکان تقلب در سطح گسترده وجود ندارد.) و اردوکشی های خیابانی و بیانیه های تند بعد از آن، با ایجاد تردید بزرگ در نتایج انتخابات در بین مردم، موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی را در منطقه و دنیا متزلزل کرد.

برای اولین بارجریان فتنه نشان داد، قانون و سازو کارهای قانونی نظام را قبول ندارد و با اردوکشی خیابانی و آشوب می خواهد به خواسته ناحق خود دست یابد. همه اسناد و اطلاعات موجود نشان دهنده  اقدام طراحی شده قبلی داخلی و خارجی برای زیر سئوال بردن جریان انتخابات تحت عنوان تقلب و راه اندازی یک جریان اجتماعی برای براندازی نظام با کپی برداری از الگوی انقلاب های رنگی بود. در جریان انتخابات، امیدهایی برای غرب ایجاد شد و آنها احساس کردند یک پایگاه مردمی قابل توجه در داخل جامعه پیدا کرده اند.

در جریان فتنه نقش کلیدی را آمریکا از طریق سفارتخانه های غربی، سرویس های جاسوسی غرب، دفاتر ویژه، اتاق های فکر خارج از کشور انجام می داد که از ماه ها قبل از انتخابات 88 با ایجاد شبکه های اجتماعی در فضای سایبری و ایجاد شبکه های تلویزیونی از جمله؛  VOA و شبکه سیمای فارسی بی بی سی و دیگر امکانات، حمایت از جریان فتنه و به صحنه آوردن همه گروه های ضد انقلاب، تلاش داشتند در قالب اعتراض نسبت به انتخابات پروژه براندازی رنگین را عملی سازند.

میدان دادن به جریانات ضد انقلاب اعم از سلطنت طلب، بهایی،‌ منافقین، گروهگ های ضد انقلاب، زنان فاسد و اراذل و اوباش ( که از همه این افراد در خیابان ها و در حین اقدامات مجرمانه افرادی دستگیر شدند) و حضور این گروه افراد در اردوکشی های خیابانی از نتایج عملکرد جریان فتنه بود که اوج آن در حرمت شکنی روز عاشورا ظاهر گردید.

جریان فتنه و ضد انقلاب، با شعارهای خود در روز قدس (شعارنه غزه،‌ نه لبنان) و حرمت شکنی های روز 13 آبان و 16 آذر ( با شعارهای حمایت از آمریکا و پاره کردن عکس حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و حرمت شکنی بزرگ عاشورا (آتش زدن خیمه امام حسین(ع) و رقص و پایکوبی در خیابان ها) ماهیت ضد دینی و ضد انقلابی خود را نشان دادند. حرمت شکنی روز عاشورا و حمایت سران فتنه از اراذل و اوباش صبر مردم خداجوی را به سرآورد و مردم عاشورایی با حضور پرشور خود در راهپیمایی بی نظیر 9 دی 1388، انزجار خود را از توطئه مشترک آمریکا و جریان فتنه نشان داد.

نهم دی سال 1388 به عنوان روز « روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد. این حماسه تاریخی و ماندگار به تعبیر مقام معظم رهبری‌- دامت برکاته‌-  " یکی از قله های فراموش نشدنی"، " حرکت برخاسته از بصیرت"، " شناختن موقعیت و حضور در لحظه های مورد نیاز"، حرکتی در فضای غبارآلود"،" حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی"، " مردمی و خودجوش" در تاریخ انقلاب اسلامی بود. ابعاد گسترده و حجم عظیم این حماسه مردمی مافوق محاسبات بشری بود.

مقام معظّم رهبری برناممکن‌بودن خلق حماسه ماندگار نهم دی با اراده‌های انسانی صحه گذاشتند و فرمودند: «دست خدای متعال، روح ولایت و روح حسین‌بن‌علی(علیه‌السلام) در لحظه لحظه آن حماسه ماندگار دیده می‌شد.»

بطور خلاصه ویژگی های انتخابات دهم ریاست جمهوری می توان در سه مقطع(فبل، حین و بعد از انتخابات) به شرح زیرتوصیف کرد:

1. قبل از انتخابات

1) شور و حال بی سابقه مردم ایران
2) بروز پدیده تجمعات و مراسم های خیابانی شبانه طرفداران نامزدها در عین بردباری و تحمل یکدیگر در مراکز استان ها به ویژه در تهران
3) بروز تحولات و پدیده های جدید از جمله رنگ و نماد در تبلیغات انتخاباتی
4) نمایش ظرفیت و تحمل بالای نظام در بسترسازی برای رقابت انتخابات
5) مناظره های زنده بین نامزدهای انتخابات به عنوان یک پدیدۀ بی سابقه در رسانه ملی و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی ناشی از آن
6) تلاش فراوان برای دوقطبی شدن فضای انتخابات و محدود شدن گزینه ها به دو گزینه اصلی
7) افزایش بی سابقه بداخلاقی های انتخاباتی و رفتارهای تند و بی منطق از سوی کاندیداها و طرفداران آن ها
8) حضور فعال و مشارکت بی سابقه فرقه ها، احزاب موافق و مخالف در صحنه انتخابات( دعوت بی سابقه همه گروههای مخالف و تحریم کنندگان دوره های قبل، به شرکت مردم در انتخابات)
9) تغییر موضع برخی از کاندیداهای انتخاباتی به سمت مواضع اپوزسیون نظام و ایجاد همگرایی در میان آنها
10) القای برگزاری رفراندوم نسبت به کلیت نظام، بعضاً شعار تغییر قانون اساسی در سایه انتخابات ریاست جمهوری
11) متهم نمودن رسانه ملی به جانبداری از کاندیداهای خاص و تلاش برای بی اعتمادی مردم به رسانه
12) راه اندازی کمیته صیانت از آراء توسط ستاد یکی از کاندیداها
13) متهم نمودن نیروهای نظامی و بسیج به جانبداری از کاندیداهای خاص
14) ایجاد شبهه درباره امانتداری مسئولان و نهادهای قانونی برگزارکننده انتخابات
15) ایجاد نگرانی از تقلب در انتخابات توسط برخی از خواص و کاندیداها
16) القاء تقلب کسترده در انتخابات آتی توسط برخی رسانه های خارجی
17) القاء پیروزی زود هنگام توسط طرفداران یکی از کاندیداها قبل از برگزاری انتخابات

2. حین انتخابات

1) حضور ، بی نظیر و نصاب شکن ملت ایران در انتخابات
2) نمایش شگفت انگیز اعتماد، وفاداری و مقبولیت نظام توسط مردم ایران
3) اعلان پیروزی یک ساعت قبل از اتمام رای گیری توسط ستاد یکی از کاندیداها
4) انجام مصاحبه و فضاسازی تبلیغی در روز انتخابات توسط برخی از خواص و کاندیداها در جهت ایجاد نگرانی از تقلب
5) اعلان تجمع ساعت 11شب (روز 23خرداد) در جلو وزارت کشور قبل از اعلان نتایج انتخابات

3. پس از انتخابات

1) عدم تمکین نامزدهای شکست خورده به نتایج انتخابات و آراء مردم
2) صدور بیانیه های پی در پی و ساختار شکن توسط دو نفر از کاندیداها و احزاب و گروهای سیاسی
3) آغاز آشوب ها و حمایت های رسانه های خارجی از اغتشاشات در فرآیند ایجاد انقلاب مخملین
4) اعلان مواضع علنی سران غرب در حمایت از حرکت های اعتراضی و آشوب ها به عنوان حرکت مدنی
5) هجمه شدید، بمباران تبلیغاتی، افزایش روزافزون شبهات نسبت به صحت انتخابات در سطح جامعه
6) لشکرکشی خیابانی به اعتراض به نتایج انتخابات توسط یکی از کاندیداها
7) بروز آشوب های خیابانی، قتل و غارت و ایجاد ناامنی و شرایط خاص در تهران
8) شکسته شدن حریم ها و حرمت ها
9) تجلی پدیده «ایران فقط شمال تهران» در مطالبات آشوبگران
10) حضور فعال رسانه های غربی به ویژه بی بی سی، در هدایت آشوب ها و جنگ تبلیغاتی
11) فعالیت بی نظیر شبکه های مجازی غربی و ضد انقلاب در فضای سایبر، در تولید و القاء سوژه های مختلف عملیات روانی علیه انقلاب اسلامی
12) تلاش برای ایجاد تردید در باورهای مردم به امانتداری، اصالت و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی
13) تلاش برای ایجاد تردید در باورهای مردم به امانتداری، اصالت و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی
14) تلاش اغتشاشگران برای تلخ کردن شیرینی حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوق های رأی
15) القاء شبهات و عملیات روانی در رسانه های معاند و رقیب بر محورهای مهم تبلیغی ذیل:
 تقلب در آراء و تخلفات انتخاباتی
 القای نقش بسیج و نیروهای نظامی و انتظامی در تغییر نتایج انتخابات
 تلاش برای امنیتی کردن فضای داخلی کشور
 زیر سوال بردن بی طرفی صدا و سیما
 القای اعتراض عمومی مردم ایران به نتایج انتخابات
 ترسیم فضای سرکوب و خفقان و نقض حقوق شهروندی
 القای گسترش روز افزون اعتراضات به سراسر کشور
 القای مخالفت مراجع، علما، نخبگان با نتایج انتخابات
 ارائه تصویری مشوش و آشفته از اوضاع داخلی
 ایجاد ابهام در سلامت انتخابات
 برجسته سازی محدودیت رسانه ای در ایران

3- عوامل شکل گیری حماسه نهم دی

چهار عامل را می توان بعنوان عوامل زمینه ساز و یا عناصر اصلی حماسه 9 دی مورد توجه قرار داد.

1. باورهای دینی مردم

حضور مردم در عرصه های مختلف از اعتقادات و باورهای دینی آنها سرچشمه می گیرد. ایمان مذهبی مردم، عشق به اهل بیت (ع) عامل قدرتمند در تولید قدرت مردمی انقلاب پیروزی ها و شکست دشمن بوده است. در آزمون های بزرگ دین مداری مردم عنصر تعیین کننده و کارگشا بوده. نظریه خون بر شمشیر پیروزی است متأثر از باورهای اعتقادی مردم است چون انسان مؤمن بدنبال خشنودی و رفتار خداست و به نصرت و اراده و مشیت الهی اعتقاد دارد. همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند در 9 دی، روح و جسم ها را اراده الهی به خیابان ها آورد.

2. رهبری حضرت امام خامنه‌ای‌- دامت برکاته‌-

در ایران وجود رهبری فرهیخته، محبوب و مقتدر در بسیج عمومی به ویژه در شرایط بحران و جنگ،  پیوند مستمر الهی مردم با رهبری، وجود باورهای دینی و انقلابی برگرفته از اسلام و انقلاب اسلامی و وجود در بخش قابل توجه ای از جامعه، به عنوان یک ظرفیت فوق العاده، بسیاری از طرح ها وتوطئه های براندازی را خنثی نموده است. برخورداری جمهوری اسلامی از رهبری الهی، فرهیخته، محبوب و مقتدر ، مانع از وقوع انقلاب رنگین در ایران می شود.

زیرا هوشیاری و تدبیر ایشان مانع وقوع و تحقق اهداف برانازی در روش های مختلف بوده، بیانات ایشان برای مردم، اکثر جریانات و گروه‌های سیاسی و اجتماعی فصل الخطاب است و هنگامی که ایشان درباره مساله‌ای سخن می‌گویند و یا تاکید می کنند بحرانی جمع شود، گروه‌ها اختلاف را کنار می‌گذارند و در نهایت مردم و نجبگان، فرمان رهبری را عملیاتی می‌کنند ولی غربی ها از درک نفوذ، قدرت و پایگاه رهبری در جامعه ایران و تاثیرگذاری ایشان در ساختار حکومت مردم‌سالاری دینی عاجزند. به همین دلیل با کپی برداری از مدل های تجربه شده در سایر کشور تلاش می کنند، در ایران پروژه براندازی را پی گیری کنند.

رهبری مهم ترین عامل در مقابله با فتنه ها و عبور از بحران ها بوده است. مهم ترین عامل آفرینش حماسه 9 دی و باطل السحر کردن فتنه بود. مقام معظم رهبری با مدیریت حکیمانه، تبیین و آشکارسازی ماهیت فتنه با استراتژی مقابله نرم و با بهره گیری از قدرت مردمی نظام انرژی و ظرفیت جامعه را به جریان انداخت و با مدیریت مردمی و انقلابی بساط فتنه را جمع کردند پیام ها، بیانات و تبیین های ایشان اثرات شگرفی داشت و ملت ایران را برای آفریدن دین حماسه پرشکوه بدون دعوت و فراخوان رسمی برانگیخت.

3. بصیرت و اقدام به لحظه مردم؛

عمق راهبردی اجتماعی داخلی نظام جمهوری اسلامی و وجود انسانهای فراوان مومن و معتقد به نظام سیاسی و آرمان های آن و روحیه ملی و آمادگی در راه دفاع از آرمان های اسلامی در بخش قابل توجه ای از جامعه، به عنوان سرمایه اجتماعی نظام و منابع قدرت نرم و مقابله با تهدیات نرم دشمنان در هر مقطعی است. جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف تاریخی و حساس کشور، نشان داده از توان و قدرت بسیج کنندگی لازم برای مقابله با بحران برخوردار است. و نظام جمهوری اسلامی از تراز لازم اعتماد مردم بهره می برد.

کشورهایی که مدل انقلاب رنگی در آن به نتیجه رسیده فاقد چنین ویژگی و ظرفیت می باشند. مردم ایران هر گاه مشاهده کنند یک نیروی خارجی در حال دخالت در امور داخلی آنهاست، منسجم و متحد شده و او را پس می‌ زنند که نمونه بسیار بارز آن را در جنگ تحمیلی 8 ساله عراق و متحدان او علیه ایران شاهد بودیم و با وجود چنین روحیه ای بحران‌ها را پشت سر می‌گذارند.

جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر اراده ملت است. بیداری ملت ایران عامل سرنگونی حکومت خودکامه شاهنشاهی، شکل گیری انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و مقابله با چالش ها و تهدیدات مختلف بوده است. مردم در همه عرصه ها در این سه دهه نقش آفرین بوده اند در هر شرایطی همانند 9 دی که نیاز به حضور بوده با بصیرت و اقدام خود گروه های بزرگ را باز کرده اند و از انقلاب و نظام دفاع کرده اند. بنابراین در حماسه 9 دی قدرت مردمی نظام به عنوان منبع قدرت نرم ظهور و بروز یافت. در واقع 9 دی، نه گفتن با قدرت مردمی مبتنی بر مشی انقلاب اسلامی بود.

4. عاشورای حسینی؛

حرکت مردم مبتنی بر نگرش عاشورایی بود. مردم ایران در سخت ترین شرایط از کربلا، عاشورا و ابی عبدالله الحسین(ع) قدرت گرفته اند و درون مایه همه حرکت های انقلابی و نهضتی مردم عاشورای حسینی بوده است. واقعیت این است هیچ رویداد و حادثه ای نمی توانست مثل حادثه روز عاشورا ملت ایران را در 9 دی به حرکت درآورد. بنابرایـن احساسی که در 9 دی بـه جریـان افتاد با روح عاشورایی در آمیخته شد.

پرده دری و حرمت شکنی ها در روز عاشورا مردم را به این رساند که با یک جریان منحرف از جنس لشکر ابن زیاد روبرو هستند. که همزمان با شهادت ابی عبدا... الحسین (ع) و یاران آن حضرت پرچم های عزای آن حضرت به آتش کشیده می شود. وقتی مسأله امام حسین(ع) و عاشورا به میان آمد این تحرک عمومی و حرکت عظیم بوجود آمد و آمیخته شدن حرکت فتنه با عاشورا ضربه به فتنه را نهایی کرد.

4- ویژگی های حماسه9 دی

حماسه نهم دی یک حرکت مردمی بارز و یک رویداد ویژه به دلائل مختلف به شمار می آید:

1.  عکس¬العمل سریع و به موقع مردم

اولین ویژگی حماسه نهم دی 1388عکس¬العمل سریع و به موقع مردم بود. قدرت¬نمایی بهنگام در مقابل فتنه بود. در این روز شاهد یک جمعیت متراکم و پیوسته بودیم و شعارها بسیار روشن و گویا بود. مردم برای همه شعار تولید کرده بودند،. برای تک¬تک سران فتنه. حرکت های مردمی ملی؛ همچون  تظاهرات 22 بهمن و روز قدس حرکت های روتین و نهادینه شده در یک روز تعطیل رسمی کشور می باشد و با تبلیغات و فراخوان رسمی همراه است. لکن این تظاهرات در روز چهارشنبه نهم دی ماه 1388 و در روزی غیر تعطیل رسمی و بدون تبلیغات شکل می گیرد.

هتک حرمت در روز عاشورای حسینی ششم دی ماه انجام می شود بلافاصله تظاهرات مردمی خودجوش در هفتم و هشتم دی درحدود نیمی ازاستان ها و شهرستان ها آغاز گردید. در برخی از استان ها در نهم همزمان با تهران مجددا این تظاهرات تکرار شد. از این رو این حرکت مردمی بارز و تظاهرات ملی برنامه ریزی نشده و غیر دولتی، در واقع به نعبیر مقام معظم رهبری یک اقدام مردمی خودجوش و ناشی از نیاز در یک لحظه بود که ملت ایران با تشخیص این نیاز تاریخی به میدان آمد.

2. خودجوش و کاملا مردمی

خودجوش بودن و برانگیختن فوق¬العاده از دیگر ویژگیهای حماسه نه دی 1388 بود. شرکت مردم در تظاهرات نوعاً با زمینه‌سازی رسانه‌ای و با دعوت شخصیت‌ها و نهادها صورت می‌گیرد. برای حماسه نهم دی 1388، تقریباً هیچکس و هیچ نهاد رسمی دعوتی برای نظاهرات نکرده بود و تنها شورای هماهنگی تبلیغات اعلام کرده بود که مردم با تظاهرات 9 دی پاسخ هتاکی به حریم ولایت و ابی عبدالله‌الحسین ع در روز عاشورا را خواهند داد.

تظاهرات خودجوش 9 دی از این جنبه‌ کاملا متمایز بود چرا که شاهد حرکت عظیم مردمی در روزی غیر تعطیل و به صورت خودجوش توأم با انگیزه‌های بسیار قوی بودیم. حرکتی که فرصت و امکان برنامه ریزی برای آن نبود. همراه با برانگیختگی و احساس مسئولیت در برابر اسلام، ارزش های اسلامی، انقلاب و رهبری بود. این حرکت مردمی همچون تظاهرات زمان انقلاب از مساجد و هیات های مذهبی با الهام از محرم و عاشورای حسینی با همان روح و هیجان در سراسر کشور به جریان افتاد.

3. فراگیر و در برگیرنده همه اقشار و سلیقه های سیاسی

شرکت مردم در تظاهرات خودجوش 9 دی 1388 بسیارگسترده بود. تقریباً همه واجدین شرایط رأی که حدود 7 ماه پیش در انتخابات شرکت کرده بودند، در این حرکت مردمی شرکت کردند. در واقع می‌توان گفت همه کسانی که رأی داده بودند، اعم از اینکه به کاندیدای پیروز رأی دادند یا به کاندیداهای شکست‌خورده‌ به صحنه آمدند.

صفوف مردم کاملاً متراکم و همه اقشار و سلیقه های سیاسی را بدون استثناء در بر می گرفت. تظاهرات در تهران نزدیک به سه ساعت به درازا کشید و موج جمعیت خیابان بزرگ انقلاب را از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی را دربرگرفت و می‌توان گفت این تظاهرات تنها با انبوه جمعیتی که در روز عاشورای 57 به میدان آمدند و یا جمعیت انبوهی که امام را تا بارگاه ملکوتی‌اش بدرقه کردند، قابل قیاس می‌باشد.

4. حضور بارز نسل سوم انقلاب اسلامی

حضور بارز جوانان و نسل سوم انقلاب اسلامی در خلق حماسه نهم دی، آن حماسه را ماندگار کرد. و نشان داد در دهه چهارم و در مقابله با جنگ نرم و چالش های پیچیده دشمن، نظام جمهوری اسلامی از سرمایه عظیم اجتماعی( با همان احساس و عظمت ابتدای انقلاب اسلامی) برخوردار است. پیام 9 دی این بود که  جوانان مهم ترین نیروی آینده ساز در تمام مناسبات سیاسی و اجتماعی هستند. این حضور بارز نشان داد که با وجود اینکه دشمنان انقلاب اسلامی نسل سومی ها را هدف قرار داده و گسست نسلی در کشور القاء می شود، جوانان با همان روحیه، شادابی و احساس مسئولیت نسل های قبلی در صحنه حضور دارند.

5. شعارهای کاملاً سیاسی و معنی دار

شعارهای مردم در این تظاهرات؛ شعارهای جمعی و کاملا در دفاع از اسلام، انقلاب و رهبری و برائت و مقابله با جریان فتنه و دولت هی غربی بود. حرف و پیام های مردم در آن روز کاملاً سیاسی، مستقیم و معنادار بود آنان سران فتنه را با استفاده از ادبیات زیارت عاشورا لعن می‌کردند و از آنان ابراز نفرت می‌کردند. مردم در نه دی برای همه پیام داشتند. این نکته بسیار مهمی است. هم برای سران فتنه پیام داشتند، هم برای کسانی که سکوت کردند و هم برای غربی ها و رسانه¬های خارجی. شعارها کاملاً خودساخته و خودجوش بود و کاملاً  مردمی.

ما هیچ دستگاه و نهاد فرهنگی نداریم که بتواند برای این جمعیت متراکم که در تهران بالغ بر چهارمیلیون نفر بود، تولیدات تبلیغی آماده کند. تمام شعارها، پلاکاردها و نوشته¬ها، حرکت های خودجوش مردمی بود. در نه دی مردم آمدند، چون مدعیان انقلاب با مدیریت خارجی هویت انقلابی و جهت¬گیری نظام را به چالش کشیده بودند. مردم به این باور رسیدند که ماجرا براندازی است، به همین خاطر آمدند تا به صورت شفاف مواضع خود را به جهانیان اعلام کنند و بساط فتنه را جمع کنند.

حرف اصلی مردم در 9 دی و آن احساس و شوری که به جریان افتاد در دو محور ایجابی و سلبی بود. مردم هم در محور سلبی و هم در محور ایجابی برای مقابله و دفاع آمدند. در محور سلبی نفی نظام سلطه آمریکا، انگلیس و اسرائیل و فتنه و فتنه گران بود و در محور ایجابی دفاع مطلق از انقلاب و ولایت، اصول و ارزش های اسلامی و شعارهای انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور بود. بنابراین در حماسه 9 دی 1388، هم دفاع از نظام و رهبری و هم مقابله با فتنه و فتنه گران موج می زد.

شعارهای مردم برخاسته از یک مبانی فکری و ایمانی بود که در تبیین حماسه نهم دی باید به آن مبانی و دلایل اصلی حرکت مردم پرداخت و از آن برای حفظ و استمرار نظام کمک گرفت.

6. بازتاب گسترده ای داخلی و خارجی

تظاهرات 9 دی بازتاب گسترده‌ای در دو سطح داخلی و خارجی داشت. میرحسین موسوی که آشوب‌گران روز عاشورای تهران را «مردمی خداجو» خوانده بود، ناچار به عقب‌نشینی شد و در اطلاعیه‌ای دولت برآمده از انتخابات 88 را به رسمیت شناخت. در مجلس، فراکسیون اصلاح‌طلب از آنچه در روز عاشورا رخ داده بود ابراز برائت کرد و با تظاهرات‌کنندگان 9 دی ابراز همبستگی نمود.

در سطح بین‌المللی هم مقاله‌های فراوانی به رسانه‌های غرب راه یافت که همه در این موضوع اشتراک داشتند «رهبری انقلاب از حمایت قاطع مردم برخوردار است و مخالفان نظام جایگاهی در میان مردم ندارند.» برخی از رسانه های غربی حماسه نهم دی را بلحاظ میزان معیت و شور و هیجان با مراسم تشییع حضرت امام خمینی رضوان الله علیه مقایسه کردند. برخی دیگر آن را با حرکت های مردمی و تظاهرات زمان انقلاب مقایسه نمودند.

5- آثار وپیامدهای حماسه 9دی

حماسه نهم دی1388 یک حرکت مردمی آثار و پیامدهای فراوانی در داخل و خارج از کشور داشت. مهم ترین آن عبارت است:

1. نمایان شدن ظرفیت انقلاب اسلامی

حماسه 9دی این باور را ایجاد کرد که تفکر انقلاب اسلامی و مدیرت نظام جمهوری اسلامی ظرفیت لازم را برای مقابله با چالش های پیچیده دارد، می تواند آسیب های داخلی خود را ترمیم نماید. ازگردونه های سخت عبور کند که فتنه 88 مهم ترین گردونه بود. مدیریت نظام در مهار فتنه و آشکارسازی ابعاد ان در جامعه نقش اساسی در خلق حماسه نهم دی داشت.

نظا م به ویژه پس از حادثه روز عاشورا، چالش را بعنوان چالش با اعتقادات مردم رسانه ای نمود. پیوند جریان فتنه با نظام سلطه و ضد انقلاب را به خوبی نشان داد، ماهیت فتنه را که چیزی غیر از رقابت های انتخاباتی و  تقلب در انتخابات بود، نمایان ساخت.

با وجود بحران ناشی از فتنه در مدیریت آن رفتار کنترل بحران و وضعیت اضطراری به جامعه تحمیل نگردید. هرچند در صحنه، بحران ناشی از فتنه مدیریت و کنترل می شد. این اقدام نظام در شرایطی بود که سران فتنه و ضد انقلاب خارجی و دولت های غربی فتنه 1388 را به عنوان بحران پر هزینه که نظام و جامعه در مدیریت آن به بن بست رسید القاء می کردند. برخی از تحلیل گران خارجی کنش های اعتراض آمیز پس از انتخابات را بزرگترین چالش داخلی نظام سلطه در سه دهه گذشته معرفی کردند.

یکی از ظرفیت هایی که آشکار شد، حضور بارز نسل سوم انقلاب اسلامی در خلق حماسه نهم دی، آن حماسه را ماندگار کرد. و نشان داد در دهه چهارم و در مقابله با جنگ نرم و چالش های پیچیده دشمن، نظام جمهوری اسلامی از سرمایه عظیم اجتماعی( با همان احساس و عظمت ابتدای انقلاب اسلامی) برخوردار است. پیام 9 دی این بود که  جوانان مهم ترین نیروی آینده ساز در تمام مناسبات سیاسی و اجتماعی هستند.

2. آشکار شدن پیوند جریان فتنه با خارج از کشور

درفتنه 1388 پیوند ضد انقلاب با دولت های غربی با احزاب و گروهای سیاسی و برخی از نخبگان داخل کشور در یک جبهه واحد نمایان شد. بلحاظ نوع گفتمان، شعارها و مواضع و عملکرد رابطه فتنه با خارج از کشور برای ملت ایران مشخص گردید. چهره همه عناصر و جریاناتی که بعد از رحلت حضرت امام به عنوان حلقه های انحرافی خط امام مطرح بودند و در جریان فتنه موثر و نقش آفرین بودند، آشکار گردید.

3.  در هم ریختن باور و برآورد جریان فتنه

با بهره گیری از فرصت انتخاباتی بر این باور بود که با فراخوان جمعیت خاموش و تغییر باورهای ذهنی جامعه نسبت به نظام و دولت موجود می تواند بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارد. و با بسج اجتماعی نظام را در نتیجه انتخابات به چالش کشد. زمانی که جامعه به مرور به تحلیل روشن و شفاف در یک پروسه چند ماهه رسید سطح تقابل از تقابل احمدی نژاد و رقابت های انتخاباتی و مدیریت انتخابات با تقابل با نظام در باورهای ذهنی مردم شکل گرفت. و مردم احساس کردند فتنه؛ نوع و مدل حکومت و پایه های اصلی قدرت نظام را هدف قرار داده است.

4. تقویت باور به وجود جنگ نرم

مشکل باور به وجود جنگ نرم و انکار آن توسط برخی ازنخبگان و جامعه با بصیرتی که در فتنه 1388 راه افتاد به میزان قابل توجهی برطرف شد. خلا 20 سال بی بصیرتی نسبت به ارهبرد تهاجم فرهنگی به این فتنه به صورت جهشی حل شد. به عبارتی برکاتی که سال 1388 فتنه یبوجود آورد انقلاب را به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای‌- دامت برکاته‌-  موجب واکسینه شدن نظام گردید.

5. آشکار شدن چهره حقیقی نخبگان کشور

فتنه 1388 یکی از بزنگاه های جریانات سیاسی کشور بود. آزمون بزرگی برای همه جریانات سیاسی بود. در حقیقت در این فتنه چهره حقیقی و میزان همراهی واقعی جریانات سیاسی کشور با انقلاب آشکار گردید. این فتنه نشان داد که غرب کار گسترده ای از قبل برای شکار نخبگان و برخی از فرصت ها همانند انتخابات انجام داده است. در این آزمون تاریخی نخبگان سیاسی هر کدام به اندازه وفاداری به نظام و یا زاویه ای که با نظام داشتند اقدام کردند.1) عده ای مشخص شد که دشمن بر آنها نفوذ دارد.آنها در نقش پیاده نظام بازیچه دشمن شدند و خیانت بزرگی را رقم زدند.


2) برخی بازی خوردند و با تحلیل های غلط در میدان دشمن عمل کردند و حرکت جریان فتنه را تایید کردند.
3) برخی از نخبگان فکری و سیاسی کشور تحت تاثیر تحلیل های ناکافی و وابستگی های مختلف دنیایی در قبال فتنه سکوت کردند.
4) برخی در صراط مستقیم انقلاب با تاسی از گفتمان و مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی با فتنه گران به موقع مقابله کردند،از مواضع رهبری حمایت کردند و به روشنگری علیه فتنه پرداختند.

6. نمایان شدن کار گسترده غرب

کشورهای غربی به سردمداری آمریکا بعنوان، یکی از بازیگران صحنه انتخابات کشور از مدت ها قبل بسیار علاقه مند بوده اند تا در عرصه انتخابات نقش موثری داشته باشند. هر چند تلاش های فراوان آنها در دوره های پیشین با عدم اقبال ملت ایران با شکست سنگین مواجه شده، اما آنها دست از تلاش برنداشته و هرچند ناامیدانه و لیکن به فعالیت های خود در این دوره از انتخابات نیز ادامه دادند.

در جریان انتخابات، امیدهایی برای غرب ایجاد شد و آنها احساس کردند یک پایگاه مردمی 14 میلیونی در داخل جامعه پیدا کرده اند. در موضوع ایجاد شکاف میان نخبگان و رهبری و خدشه دار کردن وحدت ملی نیز احساس امید کردند. غرب و آمریکایی ها از به کار گرفتن امکانات رسانه ای و استفاده از هنر دیپلماسی عمومی برای تحت فشار قرار دادن ایران هیچگونه دریغ نکردند. تلاش فراوانی درایجاد اجماع بین المللی علیه جمهوری اسلامی و کاهش مشروعیت داخلی و خارجی نظام همزمان با انتخابات انجام دادند.

بر اساس آنچه گفته شد؛ تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی از طریق صدور قطعنامه های جدید، برانگیختن جمعیت های خاموش برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات، حمایت از کاندیدای مرعوب، تشکیک در نتیجه انتخابات و دامن زدن به پروژه تقلب و بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور پس از انتخابات مهم ترین بخش از مواضع و راهبرد های غرب در قبال انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران می باشد.

7. شکست تئوری های غربی و کپی برداری از مدل انقلاب مخملی در ایران

ساماندهی انقلاب مخملی در ایران توسط بنیاد سوروس با واسطه افرادی همچون هاله اسفندیاری، کیان تا جبخش و رامین جهانبگلو نیز از دیگر برنامه‌های براندازی نرم در ایران بوده است. براساس اعترافات هاله اسفندیاری، بنیاد سوروس با حمایت از برنامه‌های خاورمیانه‌ای مرکز آمریکایی " ولسون "، به دنبال ایجاد یک شبکه غیررسمی در ایران جهت عملی نمودن اهداف براندازی نرم بوده است.

در این راستا کیان تاجبخش مدیر و نماینده بنیاد سوروس در ایران با اقداماتی همچون راه‌اندازی کارگاه های مطالعاتی متشکل از جوانان و دانشجویان و تدریس اصول و مبانی شبکه‌سازی اجتماعی سعی کرد، زیر ساخت‌های براندازی نرم در ایران را ایجاد نماید  شواهد و قرائن شان می‌دهد که تجدید‌نظر طلبان هوا خواه لیبرالیسم و سکولاریسم با پشتیبانی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، در حال طراحی و عملیاتی نمودن پروژه دیگری از سلسله پروژه‌های انقلاب رنگی و مخملین در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری بودند.

این پروژه که گرجستانیزه نمودن و او کراینیزه کردن انتخابات نام گرفت با تدابیر و هوشمندی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای‌- دامت برکاته‌- و حرکت بارز و حماسه نهم دی 1388 شکست خورد.

انتخابات در ایران ویژگی های خاص و منحصر به فردی نیز دارد، به طوری که انتخابات در ایران معنایی بیش از انتخاب شدن و انتخاب کردن دارد. برخی از این ویژگی ها عبارت است:

8. ضرورت توجه ویژه به انتخابات در ایران

در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد انقلاب اسلامی و دشمنی و خصومت ذاتی قدرت های استکباری، در پس کنش آشکار مردم( انتخاب شدن و انتخاب کردن) به طور کاملاً آگاهانه، همواره این هدف دنبال می شد که توطئه ها و دشمنی های غرب و به ویژه با سردمداری آمریکا را در پرتو برگزاری انتخابات خنثی سازند. انتخابات در ایران به ایجاد مصونیت، بازدارندگی و اقتدار نظام کمک می کند. برگزاری انتخابات فراوان در جمهوری اسلامی ویژگی دیگرانتخابات در ایران است، به طوری که هر ساله شاهد برگزاری یک انتخابات در کشور بوده و هستیم.

دسته بندی های سیاسی از یک طرف و عدم تعمیق تحزب گرایی صحیح از طرف دیگر، باعث ایجاد مخاطرات زیادی برای کشور و مردم به ویژه همزمان با برگزاری انتخابات شده است. باوجود  جناح بندی های سیاسی ناقص و بیمارگونه در کشور و پیامدهای منفی آن، مردم ایران احساس مثبت و بسیار خوبی از  برگزاری انتخابات دارند. و به جرأت می توان گفت در سرنوشت کشور فعالانه مشارکت داشته و یکی از مهم ترین و جدی ترین عرصه مشارکت سیاسی خود را در انتخابات می دانند.

6- نتیجه گیری و پیشنهادات
1. نتیجه گیری
انتخابات یکی از شرایط و ابزار تحقق مردم سالاری و از مولفه های مشارکت سیاسی است، به طوری که محور اصلی مشارکت سیاسی، مشارکت انتخاباتی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه مشارکت مردم در عرصه های گوناگون به ویژه در عرصه سیاسی و در فرآیند تصمیم گیری، سیاست گذاری و اداره جامعه فراهم شد و برخی اصول قانون اساسی نیز به حقوق ملت و حق حاکمیت ملت اختصاص یافت.

حماسه 9 دی در بستر فتنه88 به جریان انقلاب افتاد. فتنه 88 نشان داد که غرب کار گسترده ای از مدت ها قبل برای شکار فرصت ها و برخی از نخبگان کشور انجام داده است. فتنه 88 پیچیده ترین و خطرناک ترین چالش پس از انقلاب اسلامی بود. دشمن از همه تجربیات و سرمایه های خود بهره گرفت. همه افراد و جریاناتی که از ابتدای انقلاب در فتنه های مختلف نقش آفرین بودند از جمله منافقین، جبهه ملی، نهضت آزادی، برخی از روحـانیون و لیبرال ها و بـرخی از بـا سوابـق انقلابی نقش آفرین بودند.

در واقع در این فتنه همه دارایی های دشمن در محیط داخلی و خارجی و رسانه های آنها به صحنه آمدند تا نظام بر مبنای دین که الهام بخش بود، به چالش کشند. این چالش با جسارت به مقدسات مردم به ویژه عاشورا و کربلا به اوج خود رسید. ملت ایران پس از روشن شدن تقابل آشکار این جریان با اسلام، نظام و رهبری ، با درک درست از یک نیاز تصمیم گرفتند.

حماسه تاریخی و ماندگار نهم دی 1388 به تعبیر مقام معظم رهبری؛ حضرت امام خامنه‌ای‌- دامت برکاته‌-  " یکی از قله های فراموش نشدنی"، " حرکت برخاسته از بصیرت"، " شناختن موقعیت و حضور در لحظه های مورد نیاز"، حرکتی در فضای غبارآلود"،" حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی" در تاریخ انقلاب اسلامی بود. تدابیرهوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری  در مدیریت و مهار فتنه و آشکارسازی ابعاد آن برای جامعه، بصیرت و حضور هوشمندانه و سریع مردم ایران، حماسه ماندگار و تاریخی 9 دی 1388  را در سراسر کشور به جریان انداخت. و آثار و پیامدهای فراوانی برجای گذاشت.

نظام جمهوری اسلامی در مهار فتنه و آشکار سازی ابعاد آن در جامعه نقش اساسی داشت.  حماسه 9دی این باور را ایجاد کرد که تفکر انقلاب اسلامی و مدیرت نظام جمهوری اسلامی ظرفیت لازم را برای مقابله با چالش های پیچیده دارد و می تواند آسیب های داخلی خود را ترمیم نماید. درفتنه 1388 پیوند ضد انقلاب، احزاب و گروهای سیاسی و برخی از نخبگان کشور با دولت های غربی در یک جبهه واحد نمایان شد. چهره همه عناصر و جریاناتی که بعد از رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله علیه به عنوان حلقه های انحرافی خط امام مطرح بودند و در جریان فتنه موثر و نقش آفرین بودند، آشکار گردید.

مشکل باور به وجود جنگ نرم و انکار آن توسط برخی ازنخبگان و جامعه ای که در فتنه 1388 ظهور و بروز یافته بود، با بصیرتی که در 9 دی به جامعه تزریق شد، به میزان قابل توجهی برطرف  گردید. به عبارتی خلا 20 سال بی توجهی نسبت به راهبرد تهاجم فرهنگی با این فتنه به صورت جهشی حل شد. تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمن، تقویت اتحاد و انسجام ملی، تقویت پیوند جامعه با ارزش های دینی، محرم و عاشورا، تقویت پیوند اسلام و جمهوریت و در پیوند عمیق و بیشتر ملت ایران با ولایت و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای‌- دامت برکاته‌-  را می توان از برکات فتنه 88 و حماسه نهم دی نام برد.

2. پیشنهادات

برای بزرگداشت مناسب این حماسه تاریخی محورها و خطوط کلی زیر پیشنهاد می شود:
1) تبیین ریشه ها، زمینه ها و اهداف شکل گیری فتنه 1388 و چگونگی مهار و کنترل آن
2) آشکار سازی ماهیت، ابعاد و چگونکی شکل گیری حماسه نهم دی برای گروه های مختلف مردم
3) توجه توامان به کمیت و کیفیت حرکت مردم در نهم دی 1388
 تبیین روح حرکت مردم و احساسی که در سراسر کشور در آن روز شکل گرفت.
 تببین حضور فراگیر همه اقشار و گروهای اجتماعی در سراسر کشور
4) توجه به غلبه نیافتن کارهای شعاری و پرهیز از اقدامات کم تاثیر
5) راه اندازی دبیرخانه دائمی و فعال برای فعال نمودن نهادها، سازمان ها و ظرفیت های مردمی
6) رویکرد مدیریت کلان و اجرای غیر متمرکز برنامه ها توسط ستاد های بزرگداشت نهم دی
7) فعال سازی محیط های علمی و دانشگاهی در عرصه تبیین و روشنگری
8) فعال سازی مراکز و محیط های عملیاتی در عرصه تولیدات فرهنگی و هنری موثر
9) تبیین عناصر و عوامل برجسته شکل گیری حماسه نهم دی
 توجه به نقش ایمان مذهبی و اراده الهی
 توجه به نقش والای رهبری حضرت امام خامنه‌ای‌- دامت برکاته‌-  در آشکار سازی ابعاد فتنه و بستر سازی حماسه نهم دی
 تبیین نقش حرکت های مردمی در انقلاب اسلامی به عنوان سرمایه اجتماعی کشور
 تبیین نقش عاشورا و اهل بیت (ع) به ویژه ابی عبدالله الحسین(ع) در شکل گیری حماسه نهم دی
10) تبیین پیامدها و تاثیر حماسه نهم دی 1388 در بیداری اسلامی
11) بهره گیری از حماسه نهم دی برای مهار و کنترل تهدیدات آینده
12) بهره گیری از حماسه نهم دی برای تقویت مولفه های قدرت نرم کشور( اعتماد ملی، آگاهی و بصیرت و انسجام ملی)
13) تبیین حماسه نهم دی 1388 به عنوان رویدادی ملی با حضور همه اقشار وگروهای اجتماعی و سیاسی معتقد به انقلاب اسلامی و با مشارکت همه رای دهندگان در انتخابات دهم ریاست جمهوری
14) استفاده از ظرفیت های حماسه نهم دی برای تحقق انتخابات موثر، با مشارکت گسترده و بدون چالش امنیتی
15) توجه به فعال سازی ظرفیت های مردمی و اجتماعی در مدیریت بزرگداشت حماسه نهم دی

منابع برای مطالعه بیشتر

1- امینی، پرویز" جامعه شناسی 22 خرداد دهمین انتخابات ریاست جمهوری در آئینه واقعیت" نشرآفتاب توسعه، مشهد،1389
2- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری مدظله العالی"کالبد شکافی فتنه ی 1388"تهران،1388
3- جمعی از نوسندگان" گذر از فتنه 1388" معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،جلد اول، تهران، 1388
4- جمعی از نوسندگان" گذر از فتنه 1388" معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،جلد دوم، تهران، 1390
5- قربانی مقدم، محمد"بصیرت در نهج البلاغه" ناشر حیات طیبه، اصفهان،1389
6- دانشگاه امام حسین ع، دانشکده و پژوهشکده اجتماعی فرهنگی" حماسه نهم دی"، تهران 1390
7- شریفی، احمد حسین" موج فتنه از جمل تا جنگ نرم" ناشر کانون اندیشه جوان، تهران،1388
8- پورسعید، فرزاد"انقلاب رنگی و جمهوری اسلامی" ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران،1388
9- شارپ، جین« از دیکتاتوری تا دموکراسی- From Dictatorship to Democracy » مترجم خبرگزاری فارس، تهران،1388
10- منصوری، جواد، «استعمار فرانو، نظام سلطه در قرن بیست و یکم»، امیرکبیر، تهران، 1385.
11- جمعی از نویسندگان، جنگ در پناه صلح، بررسی فرایندهای نوین براندازی در ایران، مؤسسه اطلاع‌رسانی و مطالعات فرهنگی، قم، 1383
12- ثرو، دیوید، "  نافرمانی مدنی" مترجم غلامعلی کشانی  ، سایت نافرمانی مدنی، تهران،1386
13- نای ، جوزف."  قدرت نرم" ترجمه روحانی و ذوالفقاری، تهران، پژوهشکده مطالعات بسیج، تهران،1387
14- ساندرس ، فرانسیس " جنگ سرد فرهنگی" ترجمه بنیاد فرهنگی غرب شناسی، تهران،1382
15- اسملسر ، نیل "  تئوری رفتار جمعی" ترجمه رضا دژکام، نشر دواوین، تهران،1380
16- نائینی ، علی محمد ( 1387 ) . معنا و مقام قدرت نرم در مطالعات امنیتی . مجموعه مقالات همایش قدرت نرم . جلد اول
17- نائینی ، علی محمد ( 1387 ) . رویکردها و راهبردهای جنگ نرم. مجموعه مقالات همایش قدرت نرم . جلد اول
18- نائینی ، علی محمد ( 1388 ) . روش شناسی انقلاب های رنگی. مجموعه مقالات فصلنامه عملیات روانی
19- نائینی ، علی محمد ( 1387 ) . انتخابات مجلس نهم؛ چلش ها و فرصت های احتمالی امنیتی. مجموعه مقالات فصلنامه عملیات روانی
20- پژوهشکده مطالعات و تحقیقت بسیج" معنا و مفهوم قدرت نرم" مجموعه مقالات برگزیده همایش بسیج و قدرت نرم، تهران1387
21- شریفی، احمد حسین" جنگ نرم" موسسه آموزشی و پژوهشی حضرت امام خمینی( ره)" قم 1388
22- ملکان ، محمد  " مکانیسم های تهدیدات نرم" سایت عملیات روانی، تهران، 1386

*** عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال