شرایط احراز تخلفات نمایندگان مجلس و مهلت ۱۰ روزه به متخلفان برای اعتراض

خبرگزاری تسنیم: پیش نویس آئین‌نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان توسط کارگروه این هیئت تهیه شده است. این پیش نویس، شرایط احراز تخلفات نمایندگان مجلس را تعیین و به متخلفان برای اعتراض، مهلت ۱۰روزه داده است.

مجلس

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، پیش نویس آئین‌نامه اجرای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط کارگروه تخصصی این هیئت تهیه و نهایی شده است.

با اتمام کار تهیه پیش نویس، صحن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسات آینده بررسی و تصویب نهایی آن را در دستور کار خواهد داشت. گروه مجلس خبرگزاری تسنیم متن کامل این پیش نویس را به شرح ذیل منتشر می‌کند:

ماده یک - هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که در این دستورالعمل هیئت نامیده می‌شود به گزارش تخلفات نمایندگان موضوع ماده 2 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان از تاریخ تصویب اعتبارنامه آنان تا پایان دوره نمایندگی به ترتب یمقرر در قانون مزبور و این دستورالعمل رسیدگی می‌نماید.

ماده 2 - هیئت رئیسه پس از تشکیل کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم به منظور ثبت‌نام متقاضیان عضویت در هیئت با اعلام کتبی و عمومی یک هفته مهلت تعیین می‌کند. 

تبصره یک - هیئت رئیسه مجلس موظف است از بین متقاضیان عضویت در هیئت یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم و 4 نفر از اعضای سایر کمیسیون‌ها که عضو هیئت رئیسه مجلس نباشند را ظرف یک هفته به مجلس برای انتخاب معرفی نماید.

ماده 3 - هیئت در اولین جلسه رسمی خود از بین اعضا یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر با رأی نسبی انتخاب می‌کند. 

ماده 4 - جلسات هیئت با حضور حداقل 5 عضو رسمی و ملاک در تصمیم‌گیری موافقت 4 نفر از اعضای حاضر است.

تبصره - در احراز موارد رفتار خلاف شأن نمایندگی، سوء استفاده از اختیارات نمایندگی، غیرمتعارف بودن هدایا، سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف نماینده، رأی سه‌چهارم عده حاضر در جلسه ملاک است. 

ماده 5 - چنانچه هر یک از منتخبین کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و  اصل نودم به عضویت سایر کمیسیون‌ها درآیند هیئت رئیسه مکلف است طبق مقررات این دستورالعمل نسبت به معرفی فرد جایگزین به مجلس جهت انتخاب اقدام نماید. 

ماده 6 - گزارش مراجع ذیربط در خصوص بند الف ماده 2 قانون در صورتی قابل رسیدگی است که مدارک و مستندات آن به هیئت ارائه شود. 

ماده 7 - در موارد خلاف امنیت ملی احراز تخلف منوط به اخذ نظر از مراجع ذیربط امنیتی است.

ماده 8 - چنانچه به تشخیص هیئت، تصمیم‌گیری در خصوص پرونده منوط به تعیین تکلیف موضوع در مراجع قضایی باشد، هیئت می‌تواند تا صدور رای قطعی رسیدگی به پرونده را به تعویق اندازد. 

ماده 9 - دفتر اجرایی هیئت برای دریافت گزارش‌های موضوع این دستورالعمل و سایر امور اداری و پشتیبانی هیئت نظارت و تجدید نظر تحت نظر رئیس هیئت تشکیل می‌گردد. مدیر دفتر اجرایی که همطراز مدیر کل  است به پیشنهاد هیئت توسط هیئت رئیسه از بین کارکنان رسمی با حداقل 20 سال سابقه خدمات و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد حقوق یا فقه و مبانی حقوق به این سمت منصوب می‌شود. 

تبصره یک - کلیه گزارش‌ها و اسناد مربوط به هیئت باید به دفتر ارسال و در آنجا به صورت محرمانه ثبت و نگهداری شوند و مکاتبات هیئت با امضای ریاست هیئت صورت می‌پذیرد. 

تبصره 2 - هیئت رئیسه موظف است به پیشنهاد رئیس هیئت کارکنان مورد نظر هیئت را تامین نمایند. 

ماده 10 - گزارش‌های واصله به هیئت بدواً در جلسه رسمی مطرح و در صورت تشخیص هیئت مبنی بر ضرورت پیگیری توسط ریاست هیئت به ترتیب به یکی از اعضای هیئت ارجاع می‌شود تا پیگیری‌های لازم را در خصوص انجام تحقیقات و عندالزوم کسب نظر مراجع ذیربط و اخذ توضیحات از ارسال کننده گزارش در مورد نماینده مربوط به عمل آورده و ظرف دو هفته گزارش جامعی از اقدامات را به صورت کتبی به هیئت ارائه نمایند.

ماده 11 - هیئت موظف است ظرف دو هفته پس از اخذ گزارش عضو مرجوع‌الیه به موضوع رسیدگی و در صورت احراز تخلف از نماینده معترض عنه دعوت به عمل آورده و پس از استماع توضیحات وی و اخذ دفاعیات کتبی اقدام به صدور رای نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی هیئت نمی‌باشد.

ماده 12 - چنانچه نماینده به رای هیئت معترض باشد می‌تواند ظرف 10 روز مراتب اعتراض خود را کتبا به دفتر هیئت تسلیم نمایند. در این صورت هیئت تجدید نظر ظرف مدت 5 روز به اعتراض رسیدگی می‌نماید و چنانچه حضور نماینده معترض را ضروری دید از وی کتبا دعوت به عمل می‌آورد تا در جلسه حاضر و مطالب و دفاعیات خود را ارائه نماید. عدم حضور نماینده مانع از رسیدگی هیئت تجدید نظر نیست و در هر حال رسیدگی هیئت مزبور و صدور حکم نباید بیش از دو هفته به طول بینجامد. این حکم قطعی است.

ماده 13 - هیئت تجدید نظر با حضور دو سوم  اعضاء رسمی و ملاک در تصمیم‌گیری رای اکثریت مطلق عده حاضر است.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی