مصوبه اختیارات معاون اول رئیس جمهوربرای عزل ونصب مدیرعامل تامین اجنماعی

خبرگزاری تسنیم : مصوبه دولت در خصوص اختیارات معاون اول رئیس جمهوربرای عزل ونصب مدیرعامل تامین اجتماعی درروزنامه رسمی مورخ ۹۱/۱۱/۵منتشرشد.

رسمی

به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری تسنیم ،مصوبه شماره 42496/214827 ه -1391/11/2هیئت دولت در خصوص اختیارات معاون اول رئیس جمهوربرای عزل ونصب مدیرعامل تامین اجتماعی درروزنامه رسمی مورخ 91/11/5منتشرشد.

بنا به این گزارش در متن مصوبه هیئت دولت آمده است :"هیئت وزیران درجلسه مورخ1391/11/1بنابه پیشنهادوزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی به استنادبند112قانون بودجه سال 1391کل کشورتصویب نمود:وظایف ،اختیارات ومسئولیت های وزیر تعاون ،کارورفاه اجتماعی درنصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی وصندق های بازنشستگی وبیمه های درمانی وماده14اساسنامه صندوق تامین اجتماعی وتبصره آن به معاون اول رئیس جمهور تفویض می شود."

لازم بذکر است که مصوبه مذکور با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی