بسته اجرایی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد

خبرگزاری تسنیم: با موافقت دولت، بسته اجرایی وزارت ورزش و جوانان موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ابلاغ شد.

لوگوی وزارت ورزش

به‌گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم به‌نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به‌استناد ماده 217 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ــ‌مصوب 1389‌ــ بسته اجرایی وزارت ورزش و جوانان موضوع ماده 217 را تصویب کرد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده 217 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه
ماده217 ــ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرایی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.

تبصره ــ بسته اجرایی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به‌هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به‌هم مرتبط اولویت‌دار است که به‌منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی ویا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به‌اجرا درمی‌آید.

بسته اجرایی وزارت ورزش و جوانان
از آنجا که توسعه ورزش و امور جوانان بخش مهمی از برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در هر کشور محسوب می‌شود و رواج ورزش همگانی موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهره‌وری ملی شده و ارتقای ورزش قهرمانی موجب توجه مردم در سطح جهان با نام کشور عزیزمان می‌شود و همچنین توجه به نیازهای جوانان باعث هرچه شکوفاتر شدن نسل جوان در عرصه‌های مختلف می‌شود. ازاین‌رو با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تلاش شده تا دستورالعمل برنامه عملیاتی وزارت ورزش و جوانان بر اساس سیاست‌های چشم‌انداز بیست‌ساله نظام طراحی و با توجه به احکام قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و راهبردهای مقام عالی وزارت تهیه و تدوین شود تا با اجرایی کردن آن در مسیر تحقق ایرانی توسعه یافته در افق 1404 حرکت کرده بدین وسیله مشارکت وزارت‌خانه در توسعه و ترقی مشهود شود.

بر همین مبنا دفتر طرح و برنامه‌ریزی مأموریت یافت تا دستورالعمل برنامه‌های عملیاتی دستگاهی (موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه) وزارت ورزش و جوانان را در 5 بسته اجرایی فرعی؛ توسعه و تعمیم ورزش همگانی، توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی و سامان‌دهی به ورزش حرفه‌ای، سامان‌دهی امور جوانان، فرهنگی و تربیتی، توسعه زیرساخت‌ها، نگه‌داری و بازسازی اماکن ورزشی و جوانان تهیه و تنظیم کند.

بر این اساس، هر بسته اجرایی شامل چند راهبرد و هر راهبرد شامل چند سیاست و در نهایت برنامه عملیاتی است. امید است که با اجرایی کردن برنامه عملیاتی طی برنامه پنجم توسعه شاهد هرچه پربارتر شدن برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان باشیم.

* راهبردها
1 ــ ترویج و توسعه ورزش همگانی
2 ــ توسعه و حمایت از ورزش بانوان
3 ــ احیا و تقویت ورزش‌های سنتی و آئینی ایران
4 ــ اهتمام به ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و ارتقای جایگاه ورزش کشور و تثبیت اقتدار ملی در عرصه‌های بین‌المللی شدن
5 ــ سامان‌دهی امور جوانان از طریق سیاست‌گذاری، پایش و تجمع ظرفیت‌های دستگاه‌ها و پژوهش‌های نگرشی
6 ــ سامان‌دهی و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان

* سیاست‌های اجرایی:
1 ــ تلاش در جهت اهتمام به ورزش همگانی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگزار در سلامت و شادابی جامعه
2 ــ تلاش در جهت تقویت روحیه ورزش‌کاری و ورزش‌خواهی و همگانی کردن ورزش
3 ــ ارتقای سلامت و دست‌یابی به نشاط و توسعه مهارت‌های جسمانی و روحی روانی آحاد جامعه
4 ــ گسترش مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی در توسعه ورزش همگانی و توسعه‌بخشی امکانات ورزشی برای همه
5 ــ برنامه‌ریزی عمومی ورزش همگانی و تفریحی و رویکرد حضور بیشتر زنان در ورزش و کاهش فقر حرکتی
6 ــ زمینه‌سازی فرهنگی در راستای توسعه فضای مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی با تأکید بر فضایل اخلاقی و سلامت عفاف و حجاب
7 ــ استفاده متناسب در بهره‌برداری بانوان از اماکن زیرساخت‌ها و تجهیزات ورزشی
7 ــ استفاده متناسب در بهره‌برداری بانوان حسب بررسی و مطالعات روزآمد فدراسیون‌های جهانی قاره‌ای و منطقه‌ای و نظام المپیک با اولویت کشورهای اسلامی
8 ــ شناسایی، احیا و توسعه ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی
9 ــ توسعه و تقویت ورزش در مناطق روستایی و عشایری کشور
10 ــ گسترش حمایت‌های مادی و معنوی از حضور در فعالیت‌های رقابت ملی و بین‌المللی و تقویت تلاش‌های بین المللی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای
11 ــ تبیین نظام استعداد‌یابی و قهرمان‌پروری در ورزش
12 ــ بسترسازی و نهادینه کردن مشارکت جوانان
13 ــ ایجاد همگرایی بین تشکل‌های فراگیر جوانان
14 ــ زمینه‌سازی برای ایجاد شبکه‌های اجتماعی و هم‌گرایی بین تشکل‌های فراگیر جوانان
15 ــ پرورش روح فتوت و مردانگی و فضایل انسانی در قهرمانان و ورزش‌کاران
16 ــ مهندسی فرهنگی ــ هنری و تربیتی عرصه‌های ورزشی
17 ــ تلاش در جهت تحکیم نهاد خانواده و فرهنگ عمومی کشور
18 ــ رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای تسهیل ازدواج به‌موقع و آگاهانه
19 ــ ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات ورزش و جوانان
20 ــ حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری درحوزه جوانان و ورزش.

مهمترین اقداماتی که وزارت ورزش و جوانان طی برنامه پنج‌ساله پنجم مکلف به انجام و یا مشارکت در اجرای آن‌هاست، به‌شرح ذیل قابل احصا است:

ــ به‌منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

ــ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور کند

ــ اعتبار مورد نیاز را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود و کارمزد ویا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای آموزشی در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.

ــ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به‌قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت به تعاونی‌های ایثارگران واگذار کند. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است.

ــ دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذی‌ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و سامان‌دهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد "برنامه سامان‌دهی امور جوانان" ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی سامان‌دهی امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرایی شدن این اسناد در طول سال‌های برنامه به‌عمل آورند.

به‌منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، بسته اجرایی وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مسئله محوری شامل 6 بسته اجرایی فرعی؛ توسعه و تعیم ورزش همگانی، توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی و سامان‌دهی ورزش حرفه‌ای، سامان‌دهی امور جوانان، توسعه امور فرهنگی و تربیتی، توسعه زیرساخت‌ها و نگه‌داری و بازسازی اماکن ورزشی و جوانان، توسعه منابع و ساختار وزارت.

انتهای پیام/*

مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی