همدلی ، همیاری مسؤلان ومردم شرط اساسی خلق حماسه

همدلی ، همیاری مسؤلان ومردم شرط اساسی خلق حماسه

خبرگزاری تسنیم: سردبیر پایگاه خبری مشرق گفت: مهمترین پیش نیاز و شرط اساسی در حماسه سازی، همدلی و همیاری کسانی است که باید حماسه بسازند؛ یعنی مسئولان، مردم و نخبگان جامعه.

کامران قبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت:رسم پسندیده و سنت حسنه نامگذاری سال ها از سوی مقام معظم رهبری، منشأ حرکت و فعالیت مضاعف در عرصه عمومی کشور شده و برکات فراوانی، در پی داشته است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: نامگذاری یک سال معیّن به یک عنوان و موضوع خاص، به معنای محدود و محصورکردن آن موضوع به همان سال نیست؛ بلکه باید در آن سال به صورت ویژه به آن پرداخته شود و برای تحقق آن، تلاش مضاعف و زمینه سازی و برنامه ریزی گردد و آن موضوع به یک گفتمان فراگیر و عمومی تبدیل شود؛ ضمن آن که حرکت در سال¬های بعد هم باید استمرار داشته باشد، تا به اهداف خاص خود دست یابد.

مهندسی یک پازل

سردبیر پایگاه خبری مشرق ادامه داد: وقتی سپهر نامگذاری سال‌ها را مرور می کنیم،به یک پازل برمی‌خوریم که گویا طراح و مهندس عالی آن، به تدریج و به طور سالانه در حال تکمیل قطعات آن است. ضمن اینکه اتفاقات و رخدادهای خاص هر سال نیز، در این نامگذاری‌ها سهم مخصوص به خود را دارند.

قبادی افزود: در خصوص نامگذاری سال 1392، یک تفاوت عمده مشاهده می شود و آن ترکیب دو موضوع مهم در این نامگذاری است. بعلاوه، مقام معظم رهبری در نامگذاری نحوه و شیوه تحقق اهداف آن را نیز تعیین فرموده اند. یعنی اولویت اقدامات مختلف دولت و مردم و نخبگان جامعه، باید بر این دو محور متمرکز شود.

نامبرده ادامه داد: تحقق شعار امسال نیازمند حرکتی حماسی و جهادی است، بُعد حماسی این نامگذاری، به قدری قابل توجه است که علیرغم امکانِ به کاربردن یک بارِ این واژه، تعمداً و آگاهانه دو بار واژه حماسی تکرار شده است، یعنی به جای "حماسه سیاسی و اقتصادی"، "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" بیان شده است. در حکمت کلام و فرمایشات رهبری نیز یقین داریم که ایشان الفاظ را با دقت تمام و حکیمانه به کار می برند و تکرار واژه حماسی در این نامگذاری نیز، آگاهانه و حکیمانه بوده است.
سردبیر پایگاه خبری مشرق اظهار داشت:در شعار و نام امسال، نگاه به جلو، آینده نگری، امید، شور زندگی، اطمینان از گذشته، احساس پیشرفت، اعتماد به نفس، انگیزه از عناصر اصلی هستند. لذا می توان گفت: اگر شجرۀ جهاد با طرحی خردمندانه و روحیه ای دلیرانه آبیاری شود؛ میوۀ آن، خلق یک حماسه است.

اصول خلق حماسه

وی همچنین به اصول چهارگانه خلق حماسه اشاره کرد و افزود:این اصول عبارتند از: مشیت پروردگار، عبرت آموزی از گذشته، توانمندی درونی، کشش و توجه به ظرفیت آینده کشور.

   قبادی به نقش نخبگان جامعه در خلق حماسه اشاره کرد و ادامه داد: نخستین مسئله، فهم مسائل اصلی و فرعی در حوزه‌های مختلف است.نخبگان کشور باید ابتدا مسائل اصلی و فرعی کشور را شناسایی کنند و آنها را برای مسئولان مربوط و مردم، تبیین سازند. در زمینه سیاست، اقتصاد، مدیریت کشور و علوم مختلف، نخبگان باید با همت و تلاش خود، جریان پیشرفت های کشور را در این مسیر قرار دهند. لذا برای خلق حماسه، مردم و مسئولین، دو عنصر تعیین کننده هستند؛ و در بین مردم نیز، نخبگان جامعه نقش کلیدی دارند.

نامبرده افزود: باید به صورت جدی به گسترش مشارکت مردم اندیشید و ریسک پذیری مردم در قبول مسئولیت ها  بالا برد. این نکته نیز مهم است که لازمه خلق حماسه، پرهیز از سیاه بینی و نگاه صفر و صدی به مسائل و پدیده ها و نیز داشتن نگاه حمایتی و مثبت اندیشی همراه با نقد سازنده است.

حماسه سیاسی گستره ای فراترازانتخابات
سردبیر پایگاه خبری مشرق با اشاره به انتخابات پیش رو و زمینه خلق حماسه سیاسی ادامه داد: مردم در این دو انتخابات، دو نهاد انتخاباتی مهم را که مستقیم با زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها سر و کار دارد تعیین می کنند و مسئولیت های ناشی از این تصمیم سیاسی را، می پذیرند. مردم در ثبت حماسه سیاسی خود، باید اطمینان پیدا کنند که به کسانی رأی می دهند که واقعاً دغدغه اسلام و کشور را دارند و شیفته خدمت و نه تشنه قدرت هستند.
وی خاطرنشان کرد:کارگزاران نظام نیز باید در عرصه سیاست، برای مصالح کلی نظام نسبت به مقاصد جزئی و فرعی، در عمل اصالت و اولویت قائل شوند و بر همین منوال و در تمامی زمینه ها، باید مسائل اصلی و فرعی برای مسئولین و مردم، نیز مشخص شود.

     قبادی همچنین اظهار داشت: حماسه سیاسی در سال جاری، گستره ای فراتر از انتخابات 24 خرداد دارد. امسال ما حدّاقل دو حضور حماسی در عرصه سیاسی خواهیم داشت؛ که علاوه بر انتخابات خرداد ماه، راهپیمایی  های روز جهانی قدس و  22 بهمن است. روح حماسی باید در سراسر سال 1392 جریان داشته  باشد و بر فضای کشور و رفتار مردم و مسئولین سایه انداز باشد و تصمیم  گیری ها و برنامه ریزی های کشور در همه عرصه ها را، در بر بگیرد.

وی همچنین درخصوص بسترهای خلق حماسه سیاسی عنوان کرد:حمایه سیاسی نیازمند پیش  زمینه ها و بسترهایی از جمله حضور همه سلایق و گروهها و جریانات سیاسی وفادار به نظام و قانون اساسی است. گروهها و جریان های سیاسی، باید مردم را در عین اختلاف سلیقه  ها، به وحدت و یکپارچگی ملی فرا بخوانند و بر طبل اختلاف نکوبند. اینجا است که نقش ویژه نخبگان در تحقق حماسه سیاسی، خود را بهتر نشان می دهد.

4راهکاراساسی

سردبیر پایگاه خبری مشرق ادامه داد: نکته بسیار مهم در حماسه 24 خرداد این است که نظام جمهوری اسلامی پس از فتنه 88 و خسارت‌های سنگین ناشی از خیانت و جنایت سران فتنه، باز هم حضور گسترده و حماسی مردم را طلب می ¬کند؛این نشان می‌دهد،نظام هم به خود و هم به مردم و شعور و حضور پرشور و سرنوشت ساز آنها، اعتماد بالا دارد؛ ضمن اینکه باید هشیارانه از تجارب گذشته، بویژه فتنه 88 نیز به خوبی و دقت، استفاده کند.

وی افزود: مدیریت کشور باید اقتضائات بلندمدت را در اولویت تدابیر و اقدامات خود قرار دهد، اما نباید از مسائل جاری و کوتاه  مدت کشور نیز غفلت کند. فهم مسائل اصلی و فرعی از یکدیگر در تمامی شئون جامعه اسلامی و در افق بالاتر تمدن اسلامی، امری حیاتی است، که بدون توجه به آن ها، رشد و پیشرفت در کشور محقق نخواهد شد. حتی اگر چنین امری محقق شود؛ این پیشرفت، در جهت منافع غرب و آمریکا و نه اهداف متعالی جمهوری اسلامی و تمدن اسلامی است.

قبادی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره راهکارهای جلب حداکثری مشارکت مردم در اتنخابات پیش رو، با اشاره به این مطلب که بین حضور حماسی مردم در انتخابات و فشارهای خارجی، رابطه معکوس وجود دارد؛ این راهکارها را در 4 مورد عنوان کرد:

1-  حضور همه سلایق  و گرایش هایی که معتقد به نظام و پایبند به قانون اساسی هستند.

2- عملکرد داوطلبان تصدی پست ریاست جمهوری.

3- عملکرد جریان های فعال سیاسی.

4-عملکرد رسانه های جمعی.

وی  در بیان اثرات مثبت مشارکت مردم در انتخابات افزود:در این صورت است که شاهد افزایش انسجام و وحدت ملی و داخلی،هم افزایی ظرفیت ها برای ساختن کشور و خدمت به مردم، افزایش وزن و اعتبار بین المللی کشور و نظام، خنثی کردن تبلیغات دشمنان علیه کشور و نظام، کُندکردن اهرم های فشار قدرت های سلطه گر و سازمان های به اصطلاح بین المللی علیه ملت ایران، هموارشدن راه برای طیّ مسیر پیشرفت و عدالت در کشور،هموارشدن راه برای دفاع و مطالبه حقوق ملت ایران در عرصه های بین المللی و جهانی خواهیم بود.

نامبرده در پایان گفت: آنچه که در سخنان رهبر انقلاب نهفته بود انتخاب فردی اصلح  و توانمند برای ریاست جمهوری آینده متناسب با برنامه های سند چشم انداز 1404 است. به بیان دیگر مقام معظم رهبری شان و منزلت ریاست جمهوری را از آنِ فردی دانستند که بتواند با اجرای دقیق سند چشم انداز حماسه ای در  سیاست و اقتصاد کشور ایجاد کند.

انتهای پیام /


 

حج ۱۴۰۳
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
خانه خودرو شمال
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
triboon