راهکار جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز/ کف سرمایه صرافی‌ها ۵ میلیارد تومان شد

خبرگزاری تسنیم: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی طی اقدامی در جلسه اخیر خود مصوب کردند که سرمایه صرافی‌های نوع اول از ۱۰۰ میلیون تومان به ۵ میلیارد تومان افزایش و صرافی‌های نوع دوم به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

راهکار جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز/ کف سرمایه صرافی‌ها 5 میلیارد تومان شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نخستین روز از دومین فصل تابستان سال 92 را می توان به عنوان روز سرنوشت ساز برای صرافی‌ها برشمرد چراکه در این روز شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه داد و مصوبات جدیدی را برای صراف‌ها اتخاذ کرد.

برهمین اساس در یک‌هزار و یک‌صد و شصت و چهارمین جلسه مورخ 1/5/1392 شورای پول و اعتبار دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها در 48 ماده و 18 تبصره به تصویب رسید تا سرنوشتی جدید برای صراف‌ها رقم بخورد.

مسئولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصویب دستورالعمل جدید ناظر بر فعالیت صرافی‌ها را بالابردن سلامت مالی صرافی‌ها می دانند و معتقدند با تصویب این سیاست تقاضاهای صوری در بازار ارز بشدت کاهش پیدا می کند.

برخی از فعالان بازار ارز و صراف‌ها به خبرنگار ما گفتند که سیاست اخیر بانک مرکزی به منظور ساماندهی و جلوگیری از رشد قارچ گونه صرافی‌ها است. با اجرای این سیاست ضوابط موجود در بازار ارز و بخصوص برای صراف‌ها قانومند خواهد شد.

از مهمترین موارد مورد تصویب شورای پول و اعتبار در جلسه اول مرداد ماه سال 1392 افزایش سرمایه صرافی‌هاست؛ سیاست‌گذاران پولی و بانکی در این جلسه مصوب کردند که سرمایه صرافی‌های نوع اول به 5 میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دوم به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

افزایش سرمایه صرافی‌ها موجب شده که از هفته گذشته تا کنون صراف‌ها دچار شوک جدیدی شوند و در تکاپو باشند برای تأمین 5 میلیارد تومان؛ البته بانک مرکزی به صرافی‌های موجود یک سال مهلت داده که نسبت به تامین سرمایه جدید اقدام کنند ولی افرادی که به تازگی قصد تاسیس صرافی را دارند و یا در شرف تأسیس هستند باید در گام اول 5 میلیارد تومان برای تأسیس صرافی نوع اول و 20 میلیارد تومان برای تاسیس صرافی نوع دوم به حساب بانک مرکزی واریز کنند.

البته صرافان بعد از اطلاع از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در تلاش هستند تا نقطه نظرات خود را از طریق کانون صرافان به بانک مرکزی ارائه دهند تا شاید تجدید نظری در دستورالعمل جدید ناظر بر فعالیت صرافی‌ها صورت گیرد. صراف‌ها برای ارسال نقطه نظرات خود تا روز چهارشنبه 9 مرداد ماه به کانون مهلت دارند.

* صرافی نوع اول و نوع دوم چه فرقی با هم دارند؟

صرافی‌هایی که مجوز فعالیت در نوع اول را دارند فقط مجاز به خرید و فروش نقدی ارز (غیر الکترونیک) و مسکوکات طلا و نقره هستند و مجاز به پرداختن به سایر معاملات ارزی نیستند.

این شرکت‌ها مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و یا اعطای تسهیلات اعتباری و همچنین پیش خرید یا پیش فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف نمی باشند.

اما بر خلاف صرافی های نوع اول افرادی که مجوز صرافی نوع دوم را دارند می توانند مانند بانک‌ها حواله‌های ارزی را انجام دهند و مجهز به سوئیفت هستند. طبق اساسنامه در صرافی‌های نوع دوم، شرکا مجاز به تبدیل شرکت تضامنی به سایر اشخاص حقوقی ( شرکت، موسسه، صندوق ....) نمی‌باشند.

خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک طلا و نقره،  نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی از جمله عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی،‌ ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور ( فروش ارز به متقاضیان داخل کشور به گونه ای که معادل ریالی ارز در ایران به صرافی داده شود و در کشور دیگر توسط کارگزار به همان شخص یا اشخاص دیگر، طبق توافق، ارز پرداخت و یا به حساب بانکی آنها واریز شود. پرداخت ارز به کارگزار توسط متقاضیان خارج از کشور و پرداخت معادل ریالی آن به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی به همان شخص یا اشخاص ثالث توسط صرافی در ایران طبق توافق ) جزء وظایف و اختیارات صرافی نوع دوم بحساب می آید.

البته طبق تبصره یک اساسنامه صرافی‌های نوع دوم، پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط شرکت ممنوع است. همچنین طبق تبصره 2. شرکت مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان یا اعطای تسهیلات  اعتباری و همچنین پیش خرید و یا پیش فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف نمی‌باشد.

* ضوابط جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها چیست؟

در جلسه اول مرداد ماه امسال شواری پول و اعتبار ضوابط و مقررات زیر را برای صرافی‌ها مصوب و آنها را ملزم به اجرای دستورالعمل جدید کرد؛

به استناد ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351،‌ آیین نامه‌های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، " دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها " که از این پس به اختصار " دستورالعمل " نامیده می‌شود، به شرح ذیل تصویب می‌گردد.

فصل اول : تعاریف

ماده 1- در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارت‌های مربوط به کار می‌روند:

1-1- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

1-2- موسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکری تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛

1-3-  صرافی: شرکتی که موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می‌باشد؛

1-4- عملیت صرافی: خرید و فروش ارز اعم از نقدی یا حوله‌ای که حوز مجاز انجام آن ها براساس نوع صرافی اول و دوم متفاوت خواهد بود؛

1-5-  صرافی نوع اول : صرافی که صرفا مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع  صرافی ممنوع می‌باشد؛

1-6-  صرافی نوع دوم: صرافی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق موسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی می‌باشد.

1-7-  هر شخص دارای مجوز از مراجع قانونی در خارج از کشور که به واسطه انعقاد قرار داد با صرافی نوع دوم دارای مجوز از بانک مرکزی، نسبت به عملیات صرافی در خارج از کشور مطابق با ترتیبات تعیین شده در قرارداد و درچارچوب قوانین و مقررات اقدام می‌کند؛

1-8-  خدمات ارزی برون مرزی:

1-8-1 پرداخت وجه توسط مشتری به صرافی در داخل کشور  و دریافت معادل ارزی آن از کارگزار در خارج از کشور، به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث؛

1-8-2 پرداخت ارز توسط مشتری به کارگزار در خارج از کشور و دریافت معادل آن از صرافی در داخل کشور، به صورت وجه نقد ویا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث؛

1-9- موسسین : موسسات اعتباری و اشخاص حقیقی واجد شرایط که متقاضی اخذ اجاره نامه تاسیس و فعالیت صرافی می‌باشند.

1-10-  اجازه نامه تاسیس : موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت صرافی در مرجع ثبتی؛

1-11-  اجازه نامه فعالیت : موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت صرافی؛

1-12-  اجازه نامه تغییرات ثبتی : موافقت کتبی بانک مرکزی با تغییرات ثبتی صرافی در مرجع ثبتی؛

فصل دوم: ضوابط تاسیس

ماده 2- تاسیس و ثبت صرافی با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌های بانک مرکزی و مفاد این دستورالعمل ، صرفاً با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است.

ماده 3. تاسیس صرافی توسط موسسات اعتباری، با رعایت قوانین  ومقررات ناظر بر آن‌ها، صرفا در قالب شرکت سهامی خاص وتوسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است.

ماده 4- موسسین در حوزه‌هایی که تاسیس صرافی در آن‌ها، حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی‌صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد، مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارائه نمایند.

ماده 5- تاسیس شعبه توسط صرافی ممنوع است.

تبصره . صرافی‌های موجودی که دارای شعبه می‌باشند. موظفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تعطیلی شعبه خود اقدام نمایند.

ماده 6- مکان فعالیت صرافی باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تایید مراجع ذی‌صلاح برسد.

ماده 7- موسسین باید از شرایط زیر برخوردار باشند:

1- 7 - دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران؛

7-2- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور؛

7-3- داشتن صلاحیت فردی؛

7-4- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده در شبکه بانکی کشور؛

7-5- نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری؛

7-6- تعیین تکلیف بدهی مالیاتی با سازمان امور مالیاتی؛

7-7 نداشتن سهم یا سهم الشرکه در زمان تاسیس سایر صرافی‌ها در پنج سال گذشته منتهی به تاریخ درخواست تاسیس صرافی جدید؛

7-8 نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضویت در هیات مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی‌ ها و یا مشارکت در تاسیس صرافی‌های دیگر؛

7-9- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های بانکداری، اقتصاد،‌حقوق، مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات با حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا فعالیت صرافی در صرافی های مجاز

7-10- گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با صرافی طبق اعلام بانک مرکزی ؛

ماده 8- موسسین باید به همراه تقاضای خود،‌مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه و اعلام نمایند.

8-1- پرسشنامه بانک مرکزی پس از تکمیل؛

8-2- مبلغ سرمایه پیشنهادی و نحوه تامین آن ؛

8-3- اساسنامه نمونه پس از تکمیل؛

8-4- صرت جلسه هیات موسس

8-5- نام ومشخصات میزان تحصیلات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه در شرکت تضامنی به ضمیمه مدارک مثبته؛

8-6- نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت، سمت‌های قبلی و سمت  پیشنهادی مدیر یا مدیران پیشنهادی صرافی‌، به ضمیمه مدارک مثبته؛

8-7 گواهی عدم سوپیشینه کیفری موسسین، مدیر و یا مدیران پیشنهادی؛

8-8- تعهد نامه هر یک ازموسسین و مدیران پیشنهادی مبنی بر نداشتن سمت به عنوان مدیرعامل عضو هیات مدیره، موسس، سهامدار یا شریک در صرافی دیگر و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص مدیر یا مدیران پینشهادی و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع و تعهد نامه و التزام کتبی مبنی بر انجام عملیت صرافی طبق مفاد این دستورالعمل و سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی ؛

8-9- معرفی نامه از مراجعی که تاسیس  و فعالیت صرافی منوط به اخذ مجوز از آن ها می‌باشد؛

8-10- سایرمدرک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی

فصل سوم : ارکان صرافی

سهامداران، شرکا،‌هیات مدیره و مدیرعامل

ماده 9- سهامداران، شرکا اعضا هیات مدیره و مدیرعامل صرافی باید از شرایط ذیل برخوردار باشند.

9-1- دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران؛

9-2- سکونت در شهر محل فعالیت صرافی برای مدیرعامل

9-3- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور؛

9-4- داشتن حداقل 25 سال تمام برای اعضا هیات مدیره و حداقل 30 سال تمام برای مدیرعامل صرافی،

9-5 داشتن صلاحیت فردی

9-6- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سو انثر نشده در شبکه بانکی کشور؛

9-7- نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری

9-8- تعیین تکلیف بدهی مالیاتی با سازمان امور مالیاتی؛

9-9 نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضویت در هیات مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت در تاسیس صرافی های دیگر

9-10- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت،‌حسابداری و فناوری اطلاعا ت و حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک ها و موسسات اعتباری غیرابنکی یا فعالیت صرافی در صرافی های مجاز یا سابقه کاری مرتبط برای مدیرعامل و سایرارکان صرافی.

9-11 گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با صرافی طبق اعلام بانک مرکزی

تبصره 1- در خصوص سهامداران دارای کمتر از یک درصد سهام صرافی موسسه اعتباری، احراز شرایط موضوع بندهای 9-5 الی 9-11 این ماده الزامی نمی‌باشد.

تبصره 2- هیات مدیره، مدیرعامل و شرکای فعلی صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که واجد شرایط مندرج در بند 9-10 این ماده نباشند موظفند حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل وضعیت خود را با مفاد بند یاد شده تطبیق دهند.

ماده 10- سهامداران، شرکا ، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات زیر ار به بانک مرکزی ارائه نمایند:

10-1 پرسشنامه بانک مرکزی پس از تکمیل

10-2 صورت جلسه مجمع عمومی

10-3 نام و مشخصات، میزان تحصیلات و سابقه فعالیت با ذکر میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه در شرکت تضامنی به ضمیمه مدارک مثبته

10-4- گواهی عدم سوء پیشنه کیفری

10-5 تعهد نامه مبنی بر نداشتن سمت بعنوان مدیرعامل،‌عضو هیات مدیره، موسس، سهامدار یا شریک در صرافی دیگر/ و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع و تعهدنامه و التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مفاد این دستورالعمل و سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی

10-6 تعهد نامه مبنی بر موافقت با اقدام بانک مرکزی در مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از جمله عدم تمدید ضمانت نامه بانکی توسط صرافی

10-7 سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی .

فصل چهارم: سرمایه

ماده 11- حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی نوع اول مبلغ پنجاه میلیارد ریال و صرافی نوع دوم و صرافی متعلق به موسسه اعتباری مبلغ دویست میلیارد ریال تعیین می‌گردد؛ که لازم است قبل از ثبت صرافی تماماً به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع گردد.

تبصره 1- حداقل 90 درصد از سرمایه صرافی موسسه اعتباری باید متعلق به موسسه اعتباری باشد.

تبصره 2- صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی که سرمایه ثبتی آن‌ها کمتر از مبلغ سرمایه موضوع این ماده است موظفند حداکثر طی مدت یکسال از تاریخ تصویب این دستورالعمل نسبت به افزایش سرمایه ثبتی، حداقل به میزان سرمایه مقرر در این ماده اقدام نمایند.

تبصره 3- در صورتی‌که سرمایه صرافی به دلیل زیان از حداقل مقرر این دستورالعمل کمتر گردد؛ صرافی موظف است حداکثر طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نماید.

ماده 12- صرافی موظف است معادل 50 درصد از سرمایه ثبتی، دارایی غیر منقول (بر اساس 70 درصد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک مرکزی) به نام صرافی ثبت و یا معادل همین ارزش، گواهی مسدودی سپرده نزد موسسات اعتباری، به بانک مرکزی ارائه نماید.

تبصره 1- ارائه ترکیبی از موارد مذکور معادل 50 درصد از سرمایه ثبتی صرافی بلامانع می‌باشد.

تبصره 2- صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی که فاقد شرایط مندرج در این ماده می‌باشند موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، نسبت به انطباق وضعیت خود با مفاد این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند.

تبصره 3- در صورت افزایش سرمایه ثبتی صرافی در هر زمان، رعایت مفاد این ماده الزامی می‌باشد.

فصل پنجم: اجاره‌نامه

ماده 13- بانک مرکزی در صورت تایید اساسنامه، احراز صلاحیت موسسین، شرکا و سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل صرافی، تودیع کامل سرمایه و احراز سایر شرایط موضوع این دستور‌العمل، نسبت به صدور اجاره‌نامه تاسیس اقدام می‌نماید.

ماده 14- اجاره نامه تاسیس صرافی صرفا به منظور انجام امور ثبتی صادر می‌شود و شروع به فعالیت صرافی منوط به کسب اجاره‌نامه فعالیت از بانک مرکزی است.

ماده 15- مدت اعتبار اجاره‌نامه تاسیس، حداکثر شش ماه پس از صدور است.

ماده 16- صرافی موظف است پس از ثبت و تاسیس، حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ ثبت، نسبت به اخذ اجاره‌نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید.

تبصره -در صورتی‌که صرافی پس از گذشت شش ماه از تاریخ ثبت، نسبت به اخذ اجاره‌نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید و یا موجبات اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی را فراهم نسازد؛ ضمن کان لم یکن تلقی شدن اجازه‌نامه تاسیس و عدم صدور اجازه‌نامه فعالیت، صرافی موظف به انحلال قانونی شرکت است.

ماده 17- بانک مرکزی پس ازدریافت اساسنامه ثبت شده، نسخه‌ای از گواهی ثبت مرجع ثبتی و آگهی ثبت در روزنامه رسمی یا رسید روزنامه رسمی مبنی بر دریافت آگهی ثبت، مدارک مثبته موضوع ماده (12) و ماده (21) این دستورالعمل و سایر مدارک لازم و اسام یصاحبان امضای مجاز، نسبت به صدور اجازه‌نامه فعالیت اقدام می‌نماید.

تبصره - اجازه‌نامه فعالیت برای بار اول با مدت اعتبار یک سال صادر و اعطاء می‌گردد و برای دفعات بعد و در صورت تایید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی، با مدت اعتبار حداکثر سه سال قابل تمدید می‌باشد.

ماده 18- بانک مرکزی در صورتی‌که تشخیص دهد موسسین قادر به تاسیس و راه‌اندازی صرافی نمی‌باشند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارائه نموده‌اند، حسب مورد از صدور اجازه‌نامه تاسیس و یا فعالیت خودداری می‌نماید.

ماده 19- اجازه‌نامه‌های صادره توسط بانک مرکزی به هیچ وجه در قالب هیچ یک از عقود، قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

فصل ششم: فعالیت

ماده 20- هرگونه فعایت در زمینه عملیات صرافی، موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. صرافی‌ صرفا مجاز به فعالیت در چارچوب مفاد این دستور‌العمل، قوانین و مقررات مربوط و بخشنامه‌های بانک مرکزی می‌باشد.

ماده 21- به منظور رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، صرافی موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد یا سررسید دو ساله به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی می‌باشد.

تبصره 1- صرافی موظف است قبل از انقضای مدت اعتبار ضمانت‌نامه بانکی نسبت به تمدید ضمانت‌نامه بانکی اقدام نماید.

تبصره 2- وثایقی که صرافی بابت ضمانت‌نامه بانکی به موسسه اعتباری ارائه می‌دهد نباید دارایی غیر منقول ثبت شده به نام صرافی و یا گواهی مسدودی سپرده موضوع ماده (12) این دستورالعمل باشد.

ماده 22- انجام عملیات صرافی، در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه‌نامه فعالیت صرافی، ممنوع می‌باشد.

ماده 23 - مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صرافی، مسئول هر نوع عملیات صرافی در محل صرافی می‌باشند.

ماده 24- جابه‌جایی و انتقال صرافی از شهری که به استناد اجازه‌نامه تاسیس در آن ایجاد شده است به سایر نقاط ممنوع می‌‌باشد.

ماده 25- صرافی موظف است "اجازه‌نامه فعالیت" را در محل صرافی به طور واضح در معرض دید عموم قرار دهد.

ماده 26- صرافی موظف است نرخ‌های خرید و فروش ارزها توسط بانک مرکزی و سایر اطلاعات مورد نیاز مشتریان را در محل صرافی به طور واضح در معرض دید عموم قرار دهد.

ماده 27- صرافی مجاز به انجام معامله یا کلیه ارزها می‌باشد مگر این‌که بانک مرکزی معامله یک یا چند ارز را ممنوع اعلام کرده باشد.

ماده 28- صرافی مجاز به انجام عملیات بانکی از جمله دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و یا اعطای تسهیلات و همچنین پیش خرید و یا پیش‌فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف نمی‌باشد.

تبصره - انجام هرگونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی توسط صرافی ممنوع می‌باشد.

ماده 29- مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادره به مشتریان، در هیچ زمانی نباید از دو برابر میزان آخرین سرمایه ثبتی صرافی فراتر رود.

ماده 30- صرافی موظف است کلیه رویدادهای مالی خود را بر اساس قوانین و مقررات موجود و در چارچوب استفانداردهای حسابداری، روزانه ثبت و ضبط نماید.

ماده 31- صرافی موظف است آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید و فروش ارز خود اعم از معاملات نقدی، حواله‌ای یا توسط کارگزار را بر اساس نوع ارز به انضمام مشخصات خریداران و فروشندگان در سامانه نظارت ارز (سنا) و در دیگر چارچوب‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی ارسال و اعلام نماید.

ماده 32- صرافی موظف است گزارش حسابرس معتمد بانک مرکزی را همراه با صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و یادداشت‌های همراه، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی به بانک مرکزی تا پایان آبان‌ماه، به بانک مرکزی ارسال ماید.

ماده 33- صرافی در قبال انجام هر نوع عملیات صرافی، ملزم به ارائه رسید و فاکتور معتبر با امضای مجاز و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری می‌باشد.

ماده 34- صرافی مکلف است کلیه وجوه متعلق به صرافی، اعم از ریالی و یا ارزی را صرفا در حسابی به نام صرافی نزد موسسات اعتباری نگهداری نماید و مشخصات تمام حساب‌های خود را به بانک مرکزی اعلام دارد. واریز و یا نگهدرای وجوه متعلق به صرافی در حساب‌های دیگر و از جمله حساب شرکا یا سهامداران ممنوع است.

ماده 35- نام ثبتی صرافی باید به طور کامل با ذکر نوع شرکت (تضامنی یا سهامی خاص) و شماره ثبت شرکت، در کلیه امور تبلیغاتی، مکاتبات، فاکتورها،‌ رسیدها و مهرهای صرافی درج گردد.

ماده 36- استفاده از عنوان و یا کلمه "بانک" یا "موسسه اعتباری غیر بانکی" در نام صرافی و یا استفاده از نشانه‌های متعلق به بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در تبلیغات، ممنوع می‌باشد.

ماده 37- صرافی موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ صدور "اجازه‌نامه فعالیت" نسبت به شروع فعالیت اقدام و مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی اعلام نماید.

ماده 38- توقف فعالیت صرافی برای مدتی بیش از ده روز،‌صرفا با موافقت بانک مرکزی مجاز است.

ماده 39- حضور مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره در محل صرافی الزامی می‌باشد.

ماده 40- صرافی مکلف است بر اساس دستورالعمل‌های مرتبط و با رعایت سقف مقرر معاملات، نسبت به شناسایی و احراز هویت مشتری، نحوه انجام معاملات، ثبت، نگهداری و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به عملیات صرافی به بانک مرکزی و اتخاذ ترتیبات آموزش کارکنان اقدام نماید.

فصل هفتم: نظارت

ماده 41- مسئولان صرافی موظفند امکان رسیدگی‌های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند و کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این‌گونه رسیدگی‌ها ارائه دهند.

ماده 42- در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت‌های صرافی، تغییر نوع صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، تعلیق یا ابطال اجازه‌نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید:

1-42- تخطی از مفاد این دستورالعمل، سایر مقررات ذیربط و تعهدنامه ارائه شده؛

2-42- عدم ایفای بدهی‌ها و تعهدات نسبت به مشتریان؛

3-42- انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی توسط صرافی نوع اول؛

4-42- عدم ارائه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده توسط موسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی؛

5-42- انحلال و یا ورزشکستگی صرافی؛

تبصره 1- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل، چنانچه صرافی ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیئت مدیره و یا مدر عامل جدید اقدام ننماید، اجازه‌نامه فعالیت صرافی تعلیق خواهد شد.

تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل صرافی، اشخاص مزبور نمی‌توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از صرافی‌ها تعیین شوند.

تبصره 3- نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده بر اساس شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب بانک مرکزی می‌رسد.

ماده 43- بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد و یا در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق، ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی، علاوه بر مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی، با هماهنگی نیروی انتظامی اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیت‌های آن شخص، به مورد اجرا گذارد.

فصل هشتم: سایر موارد

ماده 44- دارایی های صرافی نباید به عنوان وثیقه هرگونه تعهدی دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 45- تمدید اجازه‌نامه فعالیت صرافی‌هایی که قبل از تصویب این دستور‌العمل تاسیس شده‌اند منوط به رعایت مفاد این دستور‌العمل خواهد بود.

ماده 46- هرگونه تغییرات ثبتی صرافی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه و میزان سرمایه، منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجازه‌نامه تغییرات ثبتی از این بانک می‌باشد.

ماده 47- مواردی که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن،‌ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و‌ آیین‌نامه‌های آن، قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن،‌ سایر قوانین و مقررات ذیربط و آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی می‌باشد.

ماده 48- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستور‌العمل، "دستورالعمل اجرای تاسیس، فعالیت نظارت بر صرافی‌ها" موضوع مصوبه یک‌هزار و یک‌صد و شانزدهمین جلسه مورخ 1389/6/9 شورای پول و اعتبار، احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ 1379/6/13 شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل است و همچنین دیگر مصوبات مغایر با این دستورالعمل، منسوخ می‌گردد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار ویروس کرونا

تبلیغات
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
hamrah aval
ایران مال
بلیط هواپیما
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک مسکن
بانک سرمایه