خبرگزاری تسنیم: مروری بر پرونده دولت‌های پس از انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد که به استثنای دولت اول و دوم«که بنا به دلایلی در نیمه راه به پایان رسیدند» دولتها ۲ مرحله‌ای بوده‌اند یعنی طول دوره حیات سیاسی آنها ۲ دوره چهار ساله بوده است.

پرواز خارجی