صدور مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌ها

خبرگزاری تسنیم: هیئت دولت به شرکت‌های تابعه و وابسته برخی وزارتخانه‌ها اجازه داد تا مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت یا صکوک برای اجرای طرح‌های خود منتشر کنند.

صدور مجوز انتشار 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌ها

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ17/9/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد ودارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (1-38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ناشر گفته می‌شود که سهم هریک از آنان به شرح ذیل است:

شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت (50.000 )، نیرو (40.000)، راه و شهر سازی (25.000)، ارتباطات و فناوری اطلاعات (10.000)، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (5.000)، صنعت،معدن وتجارت (10.000) و جهاد کشاورزی(10.000) میلیارد ریال است.

بر این اساس هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمینهای آنها اقدام خواهد شد.

همچنین ناشر می‌تواند به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی‌ربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی اعلام می‌شود ، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

در ضمن ناشران مکلفند فهرست طرحهای متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق وزیر ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برسانند.

در همین راستا اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هر طرح ، قابل واگذاری به پیمانکاران ، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و ذیحساب ذی ربط است. همچنین ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تایید ذیحساب مربوط رسیده است، به بانک مرکزی ارایه دهد.

بر این اساس با ارائه مدرک و مستندات مورد در خواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک های عامل خواهد بود و بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ویا صکوک موضوع این آیین نامه اقدام کند.

بانک مرکزی پس از تایید گزارش توجیه فنی ، اقتصادی و مالی طرح های تایید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک را اعلام میکند و به تشخیص خود میتواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت ویا صکوک به صورت الکترونیکی از طریق سامانه های مجاز، ملزم کند.

همچنین باز پرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده ، در زمان سررسید بر عهده ناشران است که از محل منابع داخلی آنها تامین خواهد شد . معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است در زمان تنظیم لوایح بودجه سنواتی ارقام مزبور را پس از تصویب در مجامع عمومی ناشران ، در بوجه سنواتی آنها پیش بینی و لحاظ کند. سود اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده موضوع این آیین نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علی الحساب آنها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

بر اساس این آیین نامه ناشر مکلف به تامین وثایق و تضمینهای مورد نظر بانک عامل می باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت ) ، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور راسا اقدام کند. درصورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسد،اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است ( حد اکثر15 روز)، به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات قابل واگذاری است.

بر این اساس به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذاری می گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می شود.

بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سوهای علی الحساب در سررسید در صورت عدم تامین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات ندارد.باصدورمجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می پذیرد.
در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت یا صکوک در سازمان بورس اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکورخواهد بود.

همچنین بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت"غیر قابل باز خرید قبل از سررسید در بانک عامل" در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران ، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات مشمول این آیین نامه واگذار شده است، می‌باشد.

بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت ویا صکوک را از بانک عامل در یافت و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارایی ارایه کند. بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک درهر مرحله را بر اساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته به حساب تمرکز وجوه شرکتهای مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

سایر موارد پش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه واگذاری ، باز خرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستور العمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

این آیین نامه در 19 ماده از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه های زیربط ابلاغ شده است.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴