16 / 1

پلنگ مجروح خرم آباد که هفته گذشته مورد اصابت گلوله شکارچیان غیر مجاز قرار گرفته بود، پس از انتقال به تهران توسط سازمان محیط زیست، عصر امروز تحت عمل جراحی در ناحیه ستون فقرات قرار گرفت.

کارگزاری فارابی