کاهش ۱۳ درصدی تلفات در محورهای برون شهری سیستان و بلوچستان

خبرگزاری تسنیم: مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های سیستان و بلوچستان گفت: در هشت ماه امسال ۴۶۳ نفر بر اثر سوانح جاده‌ای در محورهای مواصلاتی برون شهری استان جان خود را از دست داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۳ درصد کاهش داشته است.

کاهش 13 درصدی تلفات در محورهای برون شهری سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان به نقل از روابط عمومی حمل و نقل و پایانه‌های سیستان و بلوچستان، علیرضا مجرد در این بارع اظهار کرد: تعداد تلفات در راه‌های روستایی در مدت یاد شده 92 نفر بوده است که نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش داشته است.

وی افزود: مجموع تعداد تلفات در راه‌های برون شهری و روستایی در هشت ماه امسال با 64 نفر از کاهش بیش از 11 درصدی برخوردار بوده است و در این زمینه، رتبه استان سیستان و بلوچستان در بین 31 استان کشور رتبه نهم است که با توجه به این‌که رتبه این استان در سال گذشته 22 بوده از ارتقا رتبه قابل توجهی در کشور برخوردار بوده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های سیستان و بلوچستان بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است سالانه ساز و کارهای قانونی در زمینه کاهش 10 درصدی تصادفات منجر به فوت را در جاده‌ها اجرا کند.

مجرد خاطرنشان کرد: ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧ ﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از 75 درﺻﺪ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده‌ای در ﻛﺸﻮرهای در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ رخ ﻣﻲ‌دﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ 32 درﺻﺪ از وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘ ﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.

وی گفت: ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدف ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد یک ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺗﺼﺎدف از ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘ ﻔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ یک ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آن ﻫﺰﻳﻨﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ راه و ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ است در نتیجه در کنار سرعت در حمل و نقل و رعایت اصول، ایمنی شرط اصلی و اساسی است.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
گردشگری
فنی