استراتژى آمریکا در جهان اسلام‏

خبرگزاری تسنیم: چگونه استعمارگران با ابزار تفرقه در جهان اسلام، توانستند به اهداف از پیش تعیین‏شده خود، همانا غارت منافع این منطقه برسند؟ آنچه که مسلم است، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام از دو ریشه داخلى و خارجى نشأت مى‏گیرد...

استراتژى آمریکا در جهان اسلام‏

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چگونه استعمارگران با ابزار تفرقه در جهان اسلام، توانستند به اهداف از پیش تعیین‏شده خود، همانا غارت منافع این منطقه برسند؟ آنچه که مسلم است، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام از دو ریشه داخلى و خارجى نشأت مى‏گیرد که در این مقاله به ریشه خارجى آن یعنى توطئه آمریکاییها پرداخته شده است.

دامن‏زدن اختلافات بین شیعه و سنى، تحریک ملتها و اقوام در جهان اسلام، دفاع از حکومتهاى لائیک و سکولار و نامشروع، شایعه‏سازى و شبهه‏افکنى، جلوگیرى از آشنایى مسلمین نسبت به یکدیگر، بزرگ‏نمایى اختلافات، نشر کتب تفرقه‏افکنانه، حمایت از افراد مسأله‏دار و حمایت از گروههاى مسأله‏دار در استراتژى آمریکا براى تفرقه در جهان اسلام، جایگاه ویژه‏اى دارند و در مقابل تکیه بر مشترکات، نزدیک‏کردن کشورهاى اسلامى به یکدیگر، تقویت جامعه اسلامى در برابر تهدیدات دشمن، تشکیل امت واحده، مساعدت علما، شناخت کامل از یکدیگر و شناخت دشمن، زمینه‏هاى ایجاد وحدت در جهان اسلام است.
به یقین آنچه که براى دشمن به‏ویژه آمریکاییها اهمیت دارد، حضور آتش کینه و تفرقه بین دو گروه بزرگ مذهبى یعنى شیعه و سنى است. هدف نهایى و اصلى آن‏ها چیزى جز نابودى اصل دین اسلام نیست و اگر قرائت خاصى از دین را پذیرفته و تبلیغ مى‏کنند و با قرائتى دیگر، دشمنى مى‏ورزند، از سر فریب و حیله است، تا از این طریق اعتماد بخشى از مسلمین را به خودشان جلب کنند و با وسیله قرار دادن همان گروه، به اهداف شوم و پلید خود برسند. با جمع‏بندى موضع‏گیریهاى دشمنان در تأیید گروه خاص، مى‏توان به این نتیجه رسید که دشمنى آنان با اصل دین است و چنان‏چه نابودى دین و مقدمات آن فراهم شود، لحظه‏اى درنگ نخواهند کرد و با دین همان خواهند کرد که با مسلمانان اندلس در گذشته کردند.
اگر قدرى تأمل کنیم، درخواهیم یافت که مذاهب زیادى در آغوش اسلام سر برآورده‏اند که دو گروه شیعه و سنى، بزرگترین آن‏ها هستند. این دو مذهب، قرنها در کنار یکدیگر به زندگى برادرانه ادامه دادند و در غم و شادى یکدیگر روزگار سپرى کردند و مانند یدى واحد در مقابل زورگویان ایستادند. مصداق بارز این برادرى، پیروان این دو مذهب در ایران اسلامى هستند. آن‏ها چه‏بسا با یکدیگر پیوند زناشویى برقرار نمودند و در همین سالهاى نه چندان دور، در جنگ 8 ساله عراق علیه ایران در جبهه‏هاى نبرد که آتش آن‏را آمریکاییها برافروخته بودند، در کنار یکدیگر به شهادت رسیدند.
سرانجام این‏که تفرقه‏اى که از جانب بیگانگان در سالهاى دور و آمریکا در حال حاضر بیشترین خسارات را نصیب مسلمانان در جهان اسلام کرده است، ما را بر آن مى‏دارد که نسبت به شناخت توطئه‏هاى دشمن و عوامل بسترساز وحدت، یک اولویت کارى در نظر داشته باشیم.


بلاى دیرین تفرقه‏
جهان اسلام از سالهاى قدیم تا به امروز، بیش از هر چیزى، از تفرقه و جدایى و تشتت رنج برده است و در همین راستا، انواع بحرانها و کشمکشهاى تباه‏کننده را تجربه کرده است. بخش بزرگ این حرکت ناپسند از فقدان روحیه وحدت مسلمین بوده است. در هر برهه‏اى گروهى از عوامل در دامن‏زدن به تفرقه نقش داشته‏اند. زمانى عامل اساسى در داخل جهان اسلام مورد جستجو قرار مى‏گرفت و زمانى دیگر این عوامل بیرونى و در قرون اخیر قدرتهاى خارجى و بیگانه بودند که راهبرد اساسى آن‏ها در غارت جهان اسلام، دامن‏زدن به تفرقه و اختلاف بین مسلمین و کشورهاى اسلامى بوده است. این عامل تباه‏کننده در دهه‏هاى اخیر به‏ویژه سالهاى اخیر و امروزه توسط آمریکاییها دنبال مى‏شود. جهان اسلام امروزه با توطئه‏ها و طرحهاى شیطانى آمریکا دست به گریبان است.
این تفرقه و جدایى باعث شد که از هیبت و اقتدار مسلمانها و کشورهاى اسلامى به‏شدّت کاسته شود و امروزه مورد تاخت‏وتاز قدرتهاى سلطه‏گر به‏ویژه آمریکا باشد. در مقابل، وحدت اسلامى، آرزوى همه صالحان و دلسوزان پیش‏قراولانى چون سیدجمال‏الدین اسدآبادى، شیخ شلتوت، اقبال لاهورى، حضرت آیت الله العظمى بروجردى و در رأس همه آن‏ها، امام خمینى(ره) و در حال حاضر مقام معظم رهبرى بوده است که شعار اتحاد، تقریب، همبستگى، وحدت و انسجام را براى مقابله با توطئه دشمنان اسلام انتخاب کرده بودند. تمام تلاش این بود که این بلاى خانمان‏سوز را از جهان اسلام بردارند.
سؤال اصلى این است که عوامل تفرقه‏ساز از نگاه آمریکا در جهان اسلام چیست؟ و راههاى مقابله با آن کدام است؟ در جواب به این سؤال ابتدا از تفرقه و سپس از وحدت سخن راندیم.

  تفرقه، استراتژى آمریکا در جهان اسلام‏
اگر تفرقه را به معنى پراکندگى، واگرایى و دورشدن اجزاى یک مجموعه از یکدیگر بدانیم، تفرقه و جدایى سیاسى مسلمانان بسیار خطرناک است. دشمنان اسلام و مخالفان عزت و قدرت مسلمین همواره در صدد ایجاد اختلاف و درگیرى بین مسلمانان بوده‏اند. در سالهاى اخیر به‏ویژه بعد از فروپاشى شوروى سابق در سال 1991 و طرح نظم نوین جهانى به‏وسیله آمریکا، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام در صدر استراتژى خارجى آمریکا براى غارت مسلمین بوده است. اساساً یکى از راههاى سلطه مستکبران در طول تاریخ و به بردگى کشاندن ملتها، ایجاد تفرقه و اختلاف بین آن‏ها بوده است.
اگر به تاریخ گذشته جهان اسلام به‏ویژه دو قرن اخیر با دقت بنگریم در خواهیم یافت از زمانى‏که پاى سلطه‏گران عالم به کشورهاى اسلامى باز شد، تفرقه و تشتت در جهان اسلام شدت گرفت. آن‏ها در پى زیاده‏خواهى‏هاى نامشروع آمده بودند، چاره کار را تجزیه جهان اسلام به دولتهاى کوچک و دامن‏زدن به اختلافات جغرافیایى، قومى و مذهبى یافتند. این‏گونه که معلوم است، قدرتهاى بیگانه به‏ویژه آمریکا به این آسانى دست از سر مسلمین بر نخواهند داشت. زیرا «امروزه بهانه‏هاى آمریکا و همپیمانانش که از لشکرکشى به مناطق استراتژیک جهان اسلام با هدف ممانعت از پیشرفت کشورهاى اسلامى و عارض‏کردن فقر بر مسلمانان و ایجاد انشقاق و اختلاف میان کشورهاى اسلامى اجرا مى‏شود، سیاست انگلیس در «تفرقه بیانداز و حکومت کن» - و این‏بار توسط آمریکا- همچنان کارایى خود را حفظ کرده است.»
تفرقه و اختلاف میان بخش‏هایى از امت مسلمان، بیمارى خطرناکى است که بیشترین ناقل آن در سالهاى اخیر توسط آمریکایى‏ها صورت گرفت. توطئه‏هاى دشمنان اسلام به‏ویژه آمریکاى قداره‏بند در دوره اخیر شدت یافته و در فلسطین، لبنان، عراق، پاکستان و افغانستان، این توطئه‏ها کارگر شد و بخشى از مردم یک کشور مسلمان، در برابر بخشى دیگر به جنگ و ستیز برخاستند و خون یکدیگر را ریختند. در همه این حوادث تلخ و مصیبت‏بار، نشانه‏هاى توطئه آشکار بود. چشم‏هاى تیزبین، دست دشمنان را مشاهده کردند.
در همین راستا مقام معظم رهبرى که سکاندار مطمئن و آگاه از نظام بین‏الملل است، مى‏فرمایند: «قدرتهاى بین‏المللى امروز در مقابل دنیاى اسلام ایستاده‏اند و رئیس جمهور آمریکا نیز صراحتاً سخن از جنگهاى صلیبى به‏میان مى‏آورد که در چنین شرایطى کشورهاى اسلامى باید بیشتر از گذشته به یکدیگر نزدیک شوند و همکاریهاى خود را گسترش دهند.»
ایشان در زمانى دیگر فرمودند: «امروز قدرتهاى شیطانى و در رأس آن‏ها آمریکا که مظهر شر و شرارت مى‏باشد، بر ضد دنیاى اسلام، هم‏دست شده‏اند و همانند عراق و افغانستان از هیچ اقدامى خلاف قانون انسانى مورد قبول بشریت ابایى ندارند و در چنین شرایطى تنها راه مقابله با دشمنان اسلام، وحدت و یکپارچگى امت اسلامى و پرهیز از اختلاف و درگیرى است.»
این سؤال مرحوم کاشف الغطاء همچنان بى‏جواب مانده است که «چرا کشورهاى اسلامى فقط غنایم جنگى استعمارگران شدند؟»، البته براى آگاهان واضح و روشن است که قدرتهاى بزرگ و در دوره فعلى آمریکا در راستاى سیاست سلطه‏جویى و انحصارطلبى خودشان، بر طبل تفرقه در جهان اسلام کوبیدند و تلاش زیادى کرده‏اند که به این هدف خود برسند. هدف آمریکاییها از دامن‏زدن تفرقه و اختلاف در جهان اسلام از زبان مقام معظم رهبرى شنیدنى است که فرمودند: «امروز تهدید آمریکا در این منطقه متوجه یک کشور و دو کشور نیست، متوجه همه است، امروز تهدید سرمایه‏داران صهیونیست پشت دستگاه حاکم آمریکا به بلعیدن یک قسمت از منطقه ما اکتفا نمى‏کند، همه منطقه را مى‏خواهند ببلعند و امروز صریحاً همه این حرف را مى‏گویند (طرح خاورمیانه بزرگ) معنایى جز این ندارد. از پنجاه و چند سال پیش که دولت غاصب صهیونیست تشکیل شد و از حدود صد سال پیش که این فکر در مجامع غرب و اروپا شکل گرفت، نیت همین بود که مى‏خواهند این منطقه را ببلعند، بچرند، مردم این منطقه برایشان مهم نیستند، همه مورد تهدیدند.»
دشمنان قسم‏خورده مسلمین تنها راه چپاول و غارت جهان اسلام را در تفرقه و واگرایى کشورهاى مسلمان نسبت به یکدیگر مى‏بیند. این همان‏چیزى بود که قرنها توسط آن‏ها در این بخش مهم دنیا دنبال شده است و تا مسلمین به خود نیایند، همچنان ادامه خواهد داشت.

  ابزارهاى دشمن براى ایجاد تفرقه در جهان اسلام‏
1) دامن‏زدن به اختلاف بین شیعه و سنى‏
این واقعیت دارد از زمانى‏که پاى زیاده‏خواهان غربى به سرزمینهاى اسلامى باز شد، گسستن رشته‏هاى مودت و دوستى بین شیعیان و اهل تسنن جدى شد و آن‏ها کوشیده‏اند میان برادران دینى، نفرت و بیزارى نسبت به یکدیگر پدید آورند. رهبرى انقلاب اسلامى بارها این توطئه دشمن به‏ویژه آمریکاییها را آشکارا به گوش جهانیان رساندند و تلاش کردند از برادرکشى میان مسلمانان جلوگیرى کنند. معظم له در همین رابطه فرمودند: «در سطح دنیاى اسلام هم یک تلاش و سیع و عمیق از سوى دشمن محسوس است براى این‏که میان ملت ایران و جوامع گوناگون مسلمان دیگر فاصله بیاندازند، اختلاف مذاهب را بزرگ کنند، جنگ شیعه و سنى را در هر منطقه‏اى از دنیا که ممکن باشد به‏وجود بیاورند.»
هم او فرمودند: «دشمن در پشت پرده با انواع حیله‏ها از جمله اهانت به باورهاى شیعه و سنى در صدد تحریک فرقه‏هاى مذهبى بر ضد یکدیگر است. در مقابل این ترفندها همه مردم به‏ویژه علما به‏عنوان مرشدان هدایت ملتها، باید کاملاً هوشیار باشند و بیش از گذشته بر وحدت، همدلى و محبت شیعه و سنى پافشارى کنند.»
البته تلاش دشمن زمانى شدت گرفته که فهمید زمینه‏هاى این اختلاف در بین مذاهب اسلامى به‏ویژه تشیع و تسنن وجود دارد. آنچه مسلم است این است که بپذیریم تمام اختلافات مذهبى در بین مسلمین ناشى از سوء تفاهم نیست. هیچ انسان منصفى از پیروان دو مذهب تشیع و تسنن چنین ادعایى ندارند بلکه به تعبیر مقام معظم رهبرى «اختلاف بین طرفداران دو عقیده (شیعه و سنى) بر اثر تعصبات، امرى طبیعى است و مخصوص شیعه و سنى هم نیست. بین فرقه شیعه، خودشان و بین فرق فقهى و اصولى اهل تسنن مثل اشاعره، معتزله، مثل حنابله، احناف و شافعیه و این‏ها... اختلافاتى وجود داشته است... وقتى استعمار وارد شد، از این سلاح حداکثر استفاده را کرد.» نکته مهم این است که فرق و مذاهب گوناگون نشأت‏گرفته از دین مبین اسلام باید آن‏طور که هستند همدیگر را بشناسند و تصورات دروغین و موهوم را از خودشان دور کنند و دست از دشمنى با یکدیگر بردارند.
چه کسى مى‏تواند منکر این مطلب شود که آنچه در عراق در سالهاى اخیر بعد از اشغال توسط آمریکا مى‏گذرد توطئه آمریکاییها نیست. آیا مى‏توان نزاع واقعى را بین برادران شیعه و سنى آن سامان دانست یا باید بگوییم که همه این نزاعها، در حوزه سیاسى مطرح است که توسط اشغالگران هدایت مى‏شود ولى متأسفانه هزینه آن‏را شیعیان و اهل تسنن مى‏پردازند. تعجب آنجاست که تمام این فجایع به نام مسلمانان - فرق نمى‏کند شیعه و سنى - دارد انجام مى‏گیرد. فریب‏خوردگان عراق به‏راحتى برادرانشان را مى‏کشند و تکفیر مى‏کنند و در این وسط نسبت به اشغالگران و توطئه‏هاى آن‏ها بى‏تفاوت هستند. چه مصیبتى بالاتر از حضور آمریکاییها در یک کشور مسلمان و آن‏هم زمانى که آن‏ها تصمیم به ماندن درازمدت در این سرزمین دارند، به یاد بیاوریم این جمله رهبرى انقلاب اسلامى را که فرمودند: «دشمن در پشت پرده بسیار فعال است و با انواع حیله‏ها از جمله اهانت به باورهاى شیعه و سنى در صدد تخریب فرقه‏هاى مذهبى بر ضد یکدیگر است.»
2) ایجاد اختلاف بین قومیتها و ملیتها
آن روزى که سلطه‏گران عالم در لباس استعمارگران تصمیم گرفتند وارد سرزمیهاى اسلامى شوند تا آن‏ها را غارت کنند، یکى از راههاى مطمئن را در دامن‏زدن به مسأله قومیت و ملیت در جهان اسلام یافتند. این حرکت که سوغات شوم دشمنان مسلمانان در جهان اسلام بود، عاملى در جهت تفرقه و اختلاف میان کشورهاى اسلامى و مسلمانان شد و خسارات جبران‏ناپذیرى در وحدت و انسجام جهان اسلام وارد کردند. فکر و ذهن و اندیشه مسلمانان به یکباره از اسلام و قرآن و سنت رسول الله به طرف افتخارات ملى رفت و سرود ملى، پرچم ملى، روز ملى شکل گرفت. عواقب این حرکت طراحى‏شده توسط بیگانگان براى جهان اسلام و مسلمین بسیار گران تمام شد.
شهید مطهرى (رضوان الله تعالى علیه) در این‏باره مى‏نویسند: «استعمار براى این‏که اصل «تفرقه بیانداز و حکومت کن» را اجرا کند، راهى بهتر از این ندید که اقوام و ملل اسلامى را متوجه قومیت و ملیت و نژاد کند و آن‏ها را سرگرم افتخارات موهوم نماید. به هندى بگوید: تو سابقه‏ات چنین و چنان است. به ترک بگوید: نهضت جوانان ترک را ایجاد کن و «پان ترکیسم» به‏وجود آورد و به عرب بگوید: روى عربیت و «پان عربیسم» تکیه کن و به ایرانى بگوید: نژاد تو آریایى است و باید حساب خود را از عرب نژاد سامى جدا کنى.»
اقبال لاهورى متفکر پاکستانى پرده از توطئه استعمارگران برمى‏دارد و مى‏گوید: «در آن زمان که دعوت به قوم‏پرستى در هندوستان و به‏طور کلى در جهان اسلام پدیدار نگشته بود، در خلال کتبى که از مؤلفین اروپایى مى‏خواندم، به‏طور آشکارا معلوم بود که نقشه‏هاى استعمارى اروپا دعوت به ناسیونالیسم را هدف قرار داده و مى‏خواهند با این، صفوف مردم را به هم بزنند.»
این سخنان دردمندانه امام خمینى(ره) معمار کبیر انقلاب اسلامى است که تا آخرین روزهاى حیات با برکت خودش دل به وحدت مسلمانان در مواجه با دشمنان دین خدا به‏ویژه آمریکا داده بود که خود در این راه توفیقات زیادى کسب کرده بود: «نقشه‏هاى قدرتهاى بزرگ و وابستگان آن‏ها در کشورهاى اسلامى این است که این قشرهاى مسلم را که خداى تبارک و تعالى بین آن‏ها اخوت ایجاد کرده است و مؤمنین را به نام اخوان یاد فرموده است از هم جدا کنند و به اسم ملت ترک، ملت کرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا کنند بلکه با هم دشمن کنند و این درست بر خلاف مسیر اسلام و مسیر قرآن کریم است. تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند و هیچ‏یک از آن‏ها از دیگرى جدا نیستند و هم آن‏ها زیر پرچم اسلام و پرچم توحید باید باشند. این‏هایى که با اسم ملیت و گروه‏گرایى و ملى‏گرایى بین مسلمین تفرقه مى‏اندازند، این‏ها لشکرهاى شیطان و کمک‏کارهاى به قدرتهاى بزرگ و مخالفین با قرآن کریم هستند.»
3) دفاع از حکومتهاى طرفدار غرب در جهان اسلام‏
یکى دیگر از نقشه‏هاى آمریکاییها در سالهاى اخیر براى ایجاد اختلاف و تفرقه در جهان اسلام، دفاع از حکومتهایى بوده است که در جهان اسلام، رسماً مواضع ضد دینى مى‏گیرند و به‏اصطلاح لاییک هستند. سرازیرشدن دشمنان مسلمین مانند سران آمریکایى به بعضى از کشورهاى اسلامى و تحریک آن‏ها نسبت به سایر کشورهاى مستقل اسلامى در همین راستا باید تفسیر کرد. آن‏ها تصمیم دارند با این کارشان بین کشورهاى اسلامى دشمنى ایجاد بکنند.
استعمارگران با ورود به کشورهاى اسلامى، ابتدا سعى کردند از شکل‏گیرى یک حکومت دینى جلوگیرى کنند و در عوض به تأسیس حکومتهاى سکولار اقدام بکنند و سپس با تمام قدرت و ایجاد پایگاههاى نظامى در این کشورها، از وحدت جهان اسلام جلوگیرى بکنند و با تهى‏کردن انسجام میان کشورهاى اسلامى، عملاً موجبات تفرقه و جدایى مسلمانان را فراهم آورند.
رهبرى بیدار جمهورى اسلامى در همین زمینه و با هشدار به این توطئه دشمنان اسلام مى‏فرمایند: «دشمنان اسلام سعى مى‏کنند بین کشورهاى اسلامى دائما اختلاف ایجاد کنند. بین دو کشور اسلامى، بین دو کشور همسایه، بین دو کشور دوست، بین عرب و غیرعرب.» حالا مى‏شود این مسأله را به‏وضوح دریافت که چرا با ورود استعمار به جهان اسلام، تمام تلاش را براى تجزیه جهان اسلام و ایجاد دولتهاى کوچک و در ادامه به دامن‏زدن اختلافات مرزى بین دولتهاى اسلامى، به‏کار بست. تمام این‏ها نبود مگر ایجاد اختلاف و تفرقه میان کشورهاى اسلامى‏که تا به امروز موفق هم بوده است.
امام خمینى(ره) حمایت غرب از این حکومتهاى ضد دین را این‏گونه به تصویر مى‏کشند و مى‏فرمایند: «اسلام واقعى را بشناسند و بشناسانند، ملت اسلام را بیدار و آگاه ساخته، تباین اسلام پیغمبر خدا و اولیاى او را از اسلام ساختگى امثال معاویه و حکومتهاى غاصب و سایر دولتهاى دست‏نشانده استعمار که از تلویزیونها و رادیوها و وزرات‏خانه‏ها به خورد مردم مى‏دهند، اسلام ساخته و پرداخته سلاطین اموى و عباسى مى‏باشد که در برابر قرآن و آیین مقدس پیامبر بزرگ اسلام درست شده است.»
4) انتشار کتب و نشریات و راه‏اندازى سایتهاى اینترنتى تفرقه‏افکنانه‏
با یک نگاه اجمالى از آنچه که امروز در جهان اسلام به‏عنوان کتب و نشریات و سایتهاى اینترنتى در جهت ایجاد اختلاف و تفرقه یاد مى‏شود، مى‏توان کاملاً دست‏هاى پیدا و پنهان غربیها به‏ویژه آمریکاییها را یافت. کتابهایى که بى‏مهابا بدون هیچ منطق و استدلالى به مذاهب اسلامى توهین مى‏کنند، با پول دشمنان اسلام چاپ و نشر و توزیع مى‏شوند. بسیارى از این نوشته‏ها مجهول المؤلف نیز هستند که به‏صورت میلیونى نشر و توزیع مى‏شوند. از زمانى‏که شعار دهکده جهانى و جهانى‏سازى و ایجاد نظم نوین جهانى توسط آمریکاییها داده شد، توطئه‏گران غربى با بهره‏گیرى از آخرین دستاوردهاى تکنولوژى و فن‏آورى به ایجاد تفرقه در جهان اسلام مشغولند. به یقین سر رشته تمام این امکانات در دست صهیونیست‏هاى از خدا بى‏خبر است. آن‏ها با این کارشان به انحراف افکار مسلمانان و تخریب بنیانهاى فکرى و عقیدتى و از هم گسستن رشته‏هاى وحدت در جهان اسلام مشغولند و همه‏روزه با مطرح‏کردن موضوعات فرعى و اختلاف‏برانگیز در ابعاد گوناگون اعتقادى، فقهى و فرهنگى در رسیدن به اهداف شوم و پلید خویش گام برمى‏دارند.
5) بهره‏گیرى از افراد سطحى‏نگر، افراطى و مسأله‏دار
استفاده از افراد سطحى‏نگر، افراطى و مسأله‏دار در جهان اسلام توسط بیگانگان، این امکان را به آن‏ها مى‏دهد تا به تمسخر اسلام بپردازند و اتهامات نابجایى چون عقب‏ماندگى، ارتجاع، جمود، تحجر، جزمى‏نگرى و قشرى‏نگرى را به جامعه اسلامى نسبت بدهند. حرکتهایى که طالبان و القاعده، این دست‏پروردگان آمریکا و سلفیه‏گران در عراق در سالهاى اخیر انجام داده‏اند، چیزى جز بدنام‏کردن اسلام نبوده است.
بعضى از فرقه‏ها و گروههاى ساختگى در جهان اسلام که با تلقى خشک، بى‏روح، سطحى و قشرى از اسلام و ظاهربینى و جمود فکرى به مخالفت با عقل و استدلال و عرفان و اجتهاد برخاسته و با تکیه بر ظواهر دین، هرگونه اجتهاد و تعمیق و تفسیر فراتر از ظواهر کتاب و سنت را به شیوه برخى از بى‏خبران به اسلام بدعت دانستند و خوارج‏وار به اندیشه اسلام ناب تاختند را باید جزو همین دست‏پروردگان دشمنان دین خدا و پیامبر(ص) دانست. دفاع از سلمان رشدى خائن و هتاک به پیامبر اکرم(ص) توسط همه سلطه‏گران غربى، مصداق حمایت از همین افراد مسأله‏دار و نامتعادل است. در طول تاریخ گذشته استعمارگران بسیار تلاش کردند که مسلمین شناخت دقیق و عمیق از اسلام نداشته باشند و در همین راستا به قلع و قمع علماى دلسوز اسلام همت گماشتند. شهادت سید قطب در مصر، تبعید علماى بزرگ اسلام در طول تاریخ، شهادت شهیدانى چون استاد مطهرى، بهشتى و علماى محراب مانند آیت الله صدوقى، اشرفى اصفهانى، دستغیب، مدنى و قاضى مصداق همین کینه دشمن نسبت به علما به‏عنوان مروجان آیین محمدى(ص) مى‏باشند.
باید به این ابزارها، بزرگ‏نمایى اختلافات، از بین بردن حس اعتماد و باور به دین مقدس اسلام، شایعه و شبهه‏افکنى نسبت به آموزه‏هاى دین اسلام، تعصبات بى‏جاى بعضى از گروههاى منحرف در جهان اسلام و اتهامات طراحى‏شده به حکومتهاى دینى مانند ایران اسلامى را اضافه کرد که به‏علت طولانى‏شدن مقاله، از توضیح آن‏ها صرف نظر مى‏کنیم و به وقتى دیگر حواله مى‏دهیم.
6) فرقه‏سازى‏
از شگردهاى بسیار خطرناک استعمار، دامن‏زدن به فرقه‏گرایى و خاصه فرقه‏سازى و به تبع آن ایجاد درگیریهاى شدید بین این فرقه‏هاست. از نمونه‏هاى مهم در این زمینه مى‏توان از فرقه ضاله بهاییت در شیعه و وهابیت در میان اهل سنت یاد نمود.

  راههاى مقابله با توطئه‏هاى آمریکا در جهان اسلام‏
یکى از راههاى مهم و قابل اطمینان در مواجهه با تفرقه به‏عنوان سوغات نامیمون غربیها به‏ویژه آمریکا در جهان اسلام که بسیار به آن تأکید شده است و به‏نظر مى‏رسد، کارساز هم باشد، دعوت به وحدت در میان همه مسلمین، به‏دور از گرایشات مذهبى و قومى و جغرافیایى است. وحدت، همان فرمان روحبخش قرآنى و اسلامى است که رایحه خوش آن مى‏تواند مانند سدى محکم در برابر غربیان مخالف پیشرفت و گسترش و توسعه جهان اسلام مطرح باشد. این همان اکسیر بى‏مانندى است که سید جمال الدین اسدآبادى از آن به اتحاد، شیخ شلتوت و حضرت آیت الله العظمى‏بروجردى(ره) به تقریب، اقبال لاهورى به همبستگى، امام خمینى(ره) به وحدت و مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله العظمى خامنه‏اى به انسجام یاد کردند. اگر به نخستین کار پیامبر اکرم(ص) در بدو ورود به مدینه نظر بیافکنیم، خواهیم دید که پیمان برادرى بین مهاجر و انصار بود که توانست آرمانهاى دین مقدس اسلام را در ده سال حضور پیامبر(ص) در مدینه بارور نماید. وحدت را اگر به یگانه‏شدن اشتراک در اهداف و آمال و آرزوهاى مسلمانان بدانیم، همان‏چیزى است که دشمنان اسلام به‏شدت از آن مى‏ترسند، به‏همین‏خاطر در ذیل بعضى از زمینه‏ها و بسترهاى وحدت‏ساز به‏عنوان مهم‏ترین راههاى مقابله با توطئه‏هاى آمریکا در جهان اسلام اشاره مى‏کنیم:
1) تکیه بر مشترکات‏
چرا مسلمین از هر گروه و دسته و مذهب از خودشان نمى‏پرسند که اگر همه ما به یک خدا، یک کتاب، یک پیامبر، یک قبله اعتقاد داریم، پس چرا اختلاف و تفرقه؟ چرا باید اختلافات جزیى به خون‏ریزى بین آن‏ها بیانجامد و بازیچه‏شدن دست بیگانگان براى چیست؟ مگر در تاریخ اسلام وقتى بعضى خواستند از مسجد، مرکزى براى تفرقه و جدایى بین مسلمین استفاده کنند، خطاب خداوند در قرآن به تخریب آن فرمان داده نشد که پیامبر(ص) مأمور تخریب آن شد و آن مسجد ضرار نام‏گذارى شد.
مقام معظم رهبرى بارها نسبت به تفرقه هشدار داد و به مشترکات اشاره فرمودند که از آن جمله است «جامعه اسلامى‏باید به فکر خود باشد. امروز دنیاى اسلام به‏طور جدى نسبت به‏سرنوشت خود فکر کند. اختلافات را کنار بگذارند. روى نقاط وحدت که همان عظمت امت اسلامى است و همه این‏را مى‏خواهند، برنامه‏ریزى کنند و تفاهم و تلاش مشترک بکنند. امروز تقریباً یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در دنیا هست. این همه کشورهاى اسلامى، این همه سرمایه‏هاى عظیم، این‏ها نباید در خدمت سرنوشت امت اسلامى واقع شود؟ این نیاز امروز است.»
امام خمینى(ره) در دوران هدایت و رهبرى انقلاب اسلامى، همواره مى‏فرمودند: «ما با مسلمین اهل سنت یکى هستیم، واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم، اگر کسى کلامى بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید یا جاهل هستند یا از کسانى هستند که مى‏خواهند بین مسلمانها اختلاف بیاندازند، ما همه با هم برادر هستیم.»
همان امام دلسوز نسبت به اسلام و مسلمین در جاى دیگر فرمودند: «برادران اهل سنت و تشیع لازم است که وحدت‏شان را هرچه بیشتر حفظ کنند، مطرح‏کردن سنى و شیعه خلاف اسلام است و فرقى بین سنى و شیعه نیست، بلکه ما همه مسلمانیم. باید برادرانه براى اسلام و انقلاب اسلامى مبارزه و جهاد کنیم... امروز اختلاف بین ما، تنها به نفع آن‏هایى است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفى و یا سایر فرق، آن‏ها مى‏خواهند نه این باشد و نه آن، راه را این‏طور مى‏دانند که بین شما و ما اختلاف بیاندازند. ما باید توجه کنیم که همه مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم و باید براى قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم.»
2) عمل به قرآن کریم‏
قرآن کریم در آیات خودش، مسلمین را از تفرقه نهى و دعوت به وحدت مى‏کند و این‏را تنها راه نجات و عمل به دستورات خداوند متعال مى‏داند. در ذیل به تعدادى از این آیات اشاره مى‏کنیم:
الف) «و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا» یعنى، و همگى به رشته دین خدا چنگ زنید و به راههاى متفرق نروید.
ب) «و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاء هم البینات» یعنى، و شما مسلمانان مانند مللى نباشید که پس از آن‏که آیات و ادله روشن براى هدایت آن‏ها آمد، باز راه تفرقه و اختلاف پیمودند.
ج) «و اطیعوا الله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» یعنى، اطاعت فرمان خدا و رسول خدا کنید و هرگز راه اختلاف و نزاع نپویید که در اثر تفرقه، ترسناک و ضعیف شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد.
د) «محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الکفار و رحماءُ بینهم» یعنى، محمد(ص) فرستاده خداست و یاران و همراهانش بر کافران بسیار سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند.
آنچه از آیات مذکور مى‏توان نتیجه گرفت، این است که تفرقه، وحدت را نابود و قدرت مسلمین را ضعیف مى‏کند و در عوض وحدت و انسجام، عمل به فرمان خدا، تمسک به ریسمان محکم الهى، باعث حفظ جامعه اسلامى و مانع عذاب الهى مى‏شود. پس بهتر نیست براى رهایى از این همه فقر و فلاکت و مصیبت به وحدت روى آوریم و براى همیشه دشمنان دین خدا را از دست‏اندازى به ممالک مسلمین پشیمان کنیم.
3) نزدیک‏کردن کشورهاى اسلامى به یکدیگر
اگرچه امروز با حضور غرب، به‏ویژه آمریکا در ساختارهاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى بعضى از کشورهاى اسلامى، رسیدن به وحدت را بین آن‏ها با مشکل مواجه کرده است ولى نزدیک‏کردن دیدگاههاى این کشورها که دشمن مشترک و درد مشترک و دین مشترک دارند، مى‏تواند زمینه سوء استفاده را از دشمنان اسلام تا اندازه زیادى بگیرد.
امید است که در پرتو رعایت فرامین رهایى‏بخش اسلام، که علنا سلطه بیگانگان را بر سرنوشت مسلمین نفى مى‏کند، حرکت به‏سوى ایجاد امت اسلامى و تشکیل جبهه متحد کشورهاى اسلامى را هموار نمود. جهان اسلام با جمعیتى بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان، برخوردارى از امکانات بى‏نظیر اقتصادى و توانایى تبدیل به یک قطب بین‏المللى بتواند خودش را از این همه مشکلات نجات بدهند و راه به‏سوى وحدت ببرد. امام خمینى(ره) این اتحاد را در قالب «دولت اسلامى با جمهورى‏هاى آزاد و مستقل» تبیین فرمودند.
مقام معظم رهبرى هم با اقتدا به امام خمینى(ره) در دعوت کشورهاى اسلامى به وحدت از هیچ تلاشى فروگذار نکردند تا از این رهگذر، مسلمین بتوانند به اهداف اسلام که همانا سعادت همه مردم است را لباس عمل بپوشند. معظم له در مقاطع گوناگون به توطئه‏هاى دشمنان اسلام در واگرایى کشورهاى اسلامى هشدار دادند و فرمودند: «قدرتهاى بین‏المللى امروز در مقابل دنیاى اسلام ایستاده‏اند و رئیس جمهور آمریکا نیز صراحتاً از جنگهاى صلیبى سخن به‏میان مى‏آورد که در چنین شرایطى کشورهاى اسلامى باید بیشتر از گذشته به یکدیگر نزدیک شوند و همکاریهاى خود را گسترش دهند.» به‏راستى «امروز قدرتهاى شیطانى و در رأس آن‏ها آمریکا که مظهر شر و شرارت مى‏باشد بر ضد دنیاى اسلام همدست شده‏اند و همانند عراق و افغانستان از هیچ اقدامى خلاف قوانین انسانى مورد قبول بشریت ابایى ندارند و در چنین شرایطى تنها راه مقابله با دشمنان اسلام، وحدت و یکپارچگى امت اسلامى و پرهیز از اختلاف و درگیرى است.»
4) آشنایى مسلمین از وضعیت یکدیگر
آگاهى مسلمانان از آنچه که امروزه در کشورهاى آن‏ها مى‏گذرد، یکى از راههاى احساس همدردى و سرانجام پایبندى به وحدت اسلامى است. وحدت و همدلى بر توانایى و مقاومت جامعه اسلامى در مواجهه با دشواریها و بحرانها و در برخورد با دشمنان خارجى مى‏افزاید. هرچه در سالهاى اخیر پیروزى نصیب مسلمانان در لبنان، فلسطین و سایر بلاد شده است را باید در همین راستا جستجو کرد.
در این شناسایى از وضعیت فکرى و اعتقادى و سیاسى و اقتصادى مسلمین از یکدیگر، علما، رسانه‏ها و همه دست‏اندرکاران جهان اسلام نقش مهمى مى‏توانند داشته باشند. امامان جمعه و جماعت در مساجد و مراکز نماز جمعه به افشاگرى از توطئه‏هاى دشمن بپردازند و زمینه‏هاى وحدت را در جهان اسلام تبلیغ کنند.
مرحوم دکتر کلیم صدیقى از اندیشمندان بزرگ اهل سنت که در اتحاد بین مسلمانان انگلیس نقش به‏سزایى داشته است، در همین زمینه یعنى اتحاد بین مسلمانان و رفع کدورتها در بین آن‏ها نوشتند: «اجتهاد علماى شیعه در زمان انقلاب اسلامى ایران و در خلال آن، باعث نزدیک‏ترشدن مواضع شیعه و سنى شده است. اکثر موانعى که بر سر راه ایجاد اتحاد بین مکاتب شیعه و سنى وجود داشت، از میان برداشته شده است. اختلافات جزیى موجود در محتواى کلامى طرفین، امروزه حائز اهمیت چندانى نمى‏تواند باشد و حتى مى‏توان آن‏را نادیده انگاشت و انجام تعدیلات عادى در محتواى مناظرات و جهت‏گیرى‏هاى علمى و اندیشه‏هایى پیشرفت بزرگى را در جهت تحقق اتحاد امت به‏بار خواهد آورد و مسأله اختلاف بین شیعه و سنى را که همواره مورد استفاده دشمنان قرار گرفته است از بین خواهد برد.»
البته باید به این راه‏کارها، دشمن‏شناسى، تلاش در جهت تشکیل امت واحده و تشخیص صف دشمن از خودى، اضافه کرد. چون «افشاى تهدیدات دشمنان، مشخص‏کردن دشمن اصلى و نفى دشمنان موهوم از پیامهاى مورد نیاز افکار عمومى است.»

  نتیجه‏
به این ترتیب، حوادث تفرقه‏افکن و تکثیر دیدگاههاى تکفیرى به‏گونه‏اى پیش رفت که وارد بافت فرهنگى، کلامى و اعتقادى شد و فتنه‏هاى فرقه‏اى به راه افتادند و حالتى از تفرقه و چنددستگى میان جامعه اسلامى به‏وجود آمد که به دشمنان اسلام در شرق و غرب و دستگاه‏هاى جاسوسى بین‏المللى اجازه داد که در امور آن‏ها دخالت کنند و با پرداختن به مشکلات فرقه‏اى، به مشکلات سیاسى و اجتماعى دامن بزنند. این وضعیت تا جایى ادامه پیدا کرد که در برخى مراحل و مکان‏ها، به جنگ داخلى منتهى شد. جنگى که از فتنه‏هاى فرقه‏اى و اختلافات فکرى و فرهنگى نشأت مى‏گیرد. این وضعیت به تضعیف امت اسلامى در جهان و سقوط در برابر دولت‏هاى استکبارى و جوامع کافر انجامید و به‏رغم وجود سازمان‏هاى تقریب مذاهب اسلامى و کنفرانس‏هاى دعوت به وحدت اسلامى، به‏خاطر عملکرد متعصبانى که منفى‏بافى کرده و وفاق اسلامى را دچار مشکل کردند، از دعوت به وحدت اسلامى فاصله گرفت.
هنوز هم مشکلاتى در امت اسلامى وجود دارند و ما امت اسلامى متحد در آرمان و هدف، نداریم. بلکه دنیاى اسلام متفرق و پراکنده شده است که دیگران براى تأمین منافع اقتصادى، سیاسى، امنیتى و راهبردى خود، آن‏را با دندان‏هایشان پاره پاره کرده‏اند؛ چراکه اسلام براى آن‏ها دشمنى است که باید با آن جنگید و براى ویران‏کردن آن، برنامه‏ریزى کرد و امید حرکت ایجادشده بر گرد محور وحدت و بیدارى اسلامى این موانع را از سر راه بردارد و به سرمنزل مقصود برسد. آنچه نباید فراموش شود این‏که:
- نگاه وحدت‏آمیز از لوازم علاقه به اسلام، تشیع و تحقق آن‏هاست.
- نقش استعمار و دشمنان اسلام از هر عامل دیگرى تأثیرگذارتر است.
- تفکر تکفیرى عمدتاً در قالب وهابیت نمود یافته اما نباید از نفوذ آن در تشیع غفلت نمود.
وهابیت فرقه‏اى از فرق اسلامى محسوب نمى‏شود و به‏عنوانى براى تفرقه‏افکنى در بین فرق اسلامى و مسلمانان و جهان اسلام بنا شده است.
اکثریت علماى سنى و شیعه در رد بر وهابیت، کتب و مقالات متعددى را ارائه نموده‏اند.
عمده ادعاهاى وهابیت با مستندات قرآنى، روایى و عقلى مقبول سایر فرق اهل سنت مردود مى‏باشد.
وهابیت از ابتداى تأسیس تاکنون مورد حمایت استعمار بوده و هست.
انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴