اما و اگرها درباره بزرگترین طرح عمرانی بجنورد

خبرگزاری تسنیم: اجرای پل روگذر بجنورد در حالی به پشرفت ۸۳ درصدی رسیده است که صحبت های تازه ای در باره غیر ضروری بودن اجرا و هزینه کرد برای آن شنیده می شود.

اما و اگرها درباره بزرگترین طرح عمرانی بجنورد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، اجرای طرحی که مسئولان امر آن را کارشناسی شده و مطالعه شده می خوانند این بار توسط مسئولی از بدنه شهرداری و به عنوان مجری این طرح غیرضروری خوانده شد.

هفته گذشته شهردار بجنورد در نخستین نشست خبری خود اجرای این پروژه بزرگ عمرانی را غیر ضروری عنوان کرد و گفت: اجرای تقاطع غیر هم سطح در چهارراه شهدا یکی از نیازها است اما یک طرح اولویت دار نبود.

پیش از این، هر از چند مدت حرف های زیادی از سوی صاحبنظران شهر و شهرسازی در باره غیر ضروری بودن اجرای این طرح عمرانی گفته شد و برخی از کارشناسان و صاحب نظران معتقد هستند که اجرای طرح بزرگ تقاطع غیر همسطح چهارراه شهدا با صرف 90 میلیارد ریال بودجه، ضروری نبوده و بهتر بود این هزینه جای دیگری صرف می شد. اما حرف های شهردار بجنورد ثابت کرد که ادعای آنانی که مشاور این طرح اجرای پل روگذر را ضروری و اولویت دار تشخیص داده شده بود را رد کرد.

اجرای پل رو گذر چهار راه شهدا در بجنورد از نیمه های مردادماه پارسال آغاز شده و قرار است با اجرای این طرح بزرگ عمرانی، بخش زیادی از مشکلات ترافیک موجود در مرکز استان به ویژه در این تقاطع کاسته شود.

مشکل ترافیک و ایجاد گره های ترافیکی در مرکز استان سال های سال است که به دغدغه مردم و مسئولان بدل شده است و در این میان ایجاد تقاطع غیر هم سطح در چهارراه شهدا یکی از راه کارهایی است که با وجود موافق و مخالف های خود، بالاخره از سوی کارشناسان نهایی شده و به مرحله اجرا رسید.

طرحی که به سختی رای آورد

این طرح به خاطر هزینه بر بودنش( البته هزینه غیرضروری) نخستین بار نتوانست نظر موافق اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان را به دست آورد و از آن جاکه تعداد آرای موافق این طرح به حد نساب نرسید، اجرای آن به تعویق افتاد اما دومین بار با ضمانت اتمام اجرای آن در مدت 14 ماه، با نسبت چهار به سه، رای های موافق لازم را کسب کرد و اجرایی شد.

اجرای پل روگذر چهارراه شهدا ضروری نیست!

یکی از اعضای شورای شهر بجنورد در این باره می گوید: به عنوان یکی از اعضای شورای شهر، با اجرای این طرح به خاطر هزینه بر بودن آن مخالف بوده و مخالفت خود  را به صراحت اعلام کردم اما مخالفت ما کارگر واقع نشد.

سید محمد لنگری اظهار می کند: به نظر من ساخت پل غیرهمسطح چهارراه شهدا صرفا هزینه بوده و به جای آن و برای حل مشکل ترافیک باید اجرای کنارگذر شمالی و جنوبی در اولویت قرار می گرفت.

وی می افزاید: این در حالی است که بهره برداری از کنارگذر شمالی با گذشت بیش از یک دهه، هنوز به طور کامل آغاز نشده و کنارگذر جنوبی نیز معلوم نیست کی عملیاتی شود.

وی می گوید: اگر کنار گذرها اجرا شود نیازی به اجرای تقاطع غیر همسطح چهارراه شهدا نیست کما اینکه این تقاطع نمی تواند تمام مشکلات ترافیکی مرکز استان را حل کند. 

پروژه ای که در موعد مقرر به اتمام نمی رسد

وی با اشاره به اینکه تقاطع غیرهم سطح چهارراه شهدا در موعد مقرر به اتمام نمی رسد تصریح کرد: حال که این طرح اجرایی شده است انتظارمی رود استانداری و شهردای اعتبار مورد نیاز برای تکمیل را فراهم کنند تا اجرای آن سرعت بگیرد تا آسیب ها بیشتر نشود.

لنگری با بیان اینکه هم اکنون در عمل انجام شده قرار گرفته ایم می گوید: لازم بود قبل از اجرای طرح ها کارشناسی و بررسی های فنی و تخصصی صورت گیرد و مهم تر از همه باید تامین اعتبار مورد نیاز ضمانت می شد.

این عضو شورای شهر درباره غیر ضروری بودن آن توضیح می دهد: هنوز مشکلات ابتدایی زیادی در سطح بجنورد وجود دارد که اعتبارات شهرداری باید به سمت رفع آنان سوق پیدا کند علاوه بر آن مشکل ترافیک بجنورد تنها به چهارراه شهدا محدود نبوده و شهروندان در نقاط مختلف از جمله میدان شهید، میدان کارگر و چهارراه مخابرات با این مشکل روبه رو هستند و پل غیر همسطح چهارراه شهدا تنها قادر به حل بخشی از مشکل ترافیکی این شهر است.

وی با تاکید بر اینکه هزینه کردهای بزرگ نیاز به نیازسنجی و مطالعه دارند می افزاید: تعیین اولویت ها و نیاز سنجی ها برای حل مشکل ترافیکی مرکز استان نیاز به انجام مطالعه طرح جامع ترافیکی دارد تا براساس آن مشخص شود که پروژه های مختلف کجا و چگونه اجرا شود و این درحالی است که هنوز اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته است.

وی یکی دیگر از ایرادهای وارد شده به طرح پل غیرهمسطح چهارراه شهدار را، منتهی شدن آن به چهارراه قیام عنوان و اظهار می کند: در این طرح، دو تقاطع با فاصله بسیار کم از یکدیگر ایجاد می شوند که با توقف خودروها پشت چراغ قرمز به احتمال زیاد شاهد مشکل ترافیکی دیگر خواهیم بود.
طرح  به زودی جمع و جور نمی شود.

عضو دیگر شورای اسلامی شهر بجنورد که از مخالفان اجرای این طرح است نیز در این باره می افزاید: راه کار بهتر و اولویت اصلی برای حل مشکل ترافیک در مرکز استان و انتقال عبور و مرور خودروها به خارج شهر، اجرای کنارگذر جنوبی بجنورد است که هنوز  اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است.

رضا فیروزه با انتقاد از تاخیر در اجرای کنارگذرشمالی و جنوبی مرکز استان اظهار می کند: اگر این طرح در اولویت قرار می گرفت و هزینه های مزبور در این طرح صرف می شد بهره برداری از این طرح سرعت گرفته و بخش بزرگی از مشکلات ترافیکی مرکز استان حل می شد.

پروژه نصف اعتبار عمرانی شهرداری آب می خورد

فیروزه می افزاید: حساسیت موضوع این هزینه کرد وقتی مشخص می شود که بدانیم وضعیت اعتبارت عمرانی شهرداری رضایت بخش نیست و اجرای این پروژه سهم زیادی از این اعتبار را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح می کند: اعتبار شهرداری بجنورد پارسال 590 میلیارد ریال پیش بینی شده بود که از این رقم حدود 25 میلیارد و 500 میلیون ریال معادل 43 درصد، به عنوان بودجه جاری پیش بینی شده و مابقی آن معادل 33 میلیارد و 700 میلیون ریال به عنوان بودجه عمرانی منظور شده بود.

وی می افزاید: از اعتبارات جاری تنها 100 میلیارد ریال و از اعتبارات عمرانی نیز 22 میلیارد ریال اختصاص یافت که از این رقم حدود 9 میلیارد ریال یعنی حدود نیمی از اعتبار تخصیص یافته باید صرف اجرای تنها یک پروژه شود آن هم پروژه ای که نه اولویت دارد و نه ضروری است.

فیروزه اظهار می کند: مخالفت هایم را برای اجرای این پروژه همان زمان اعلام کردم اما این پروژه رای آورد و وارد مرحله ارجایی شد.

این عضو شورای شهر بجنوردمی گوید:  اگر قرار است شهر را مدیریت کنیم باید هزنیه ها و درآمدها مورد توجه مسئولان باشد و مهم تر از آن اولویت های شهری لحاظ شود و بودجه و اعتبار براساس اولویت هزینه شود.

وی تصریح می کند: اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه حدود 90 میلیارد ریال بود اما به نظر می رسد با 120 میلیارد ریال نیز نتوان این پروژه را کامل کرد علاوه بر آن هم اکنون چراغ روز شمار اجرای به 20 روز نزدیک می شود اما پیمانکار از دو ماه گذشته کار را تعطیل کرده است با این وضعیت و در وضعیت خوش بینانه بیش از 6 ماه زمان نیاز است تا این تقاطع به بهره برداری برسد.

طرحی که اولویت نداشت

فیروزه با تاکید براینکه به نظر من اجری این طرح اصلا ضروری نبود می گوید: طرح اجرای یک تقاطع غیرهم سطح در تقاطع امام علی(ع) مصوب و تهیه شده است که با اجرای آن مشکل ترافیکی ورودی شهر بجنورد از سمت اسفراین به طور کامل حل می شود.

وی تصریح می کند: اجرای این تقاطع و اجرای کنارگذر جنوبی رینگی در جنوب شهر ایجاد می کند که مشکل ترافیکی جنوب را حل می کند.

روگذری که می توانست زیرگذر باشد

وی با گلایه از اینکه هزینه ای که خرد خرد و ریال به ریال از جیب مردم و از محل عوارض جمع آوری شده صرف پروژه ای غیر ضروریی می شود می گوید: برای ایجاد تقاطع غیر همسطح چهارراه شهدا پیشنهاد اجرای زیرگذر داده شد اما مشاور با آن مخالفت کرد در حالی که هزینه اجرای زیرگذر بسیار کمتر از روگذر است.

وی می گوید: مشاور علت اجرایی نشدن زیرگذر را بالا بودن آب های زیرزمینی در این مکان عنوان کرد اما این اصلا قابل قبول نیست چطوری می شود پروژه ای همانند طلای سفید چند طبقه پایین و حدود 10 متر پایین تر از سطح زمین اجرایی می شود و با مشکل آب های زیرزمینی روبه رو نمی شود اما پل غیرهمسطح در چهار راه شهدا قابلیت اجرایی شدن ندارد.

وی با ابراز نگرانی از تاخیر در بهره برداری از طرح تقاطع غیرهم سطح چهار راه شهدا  تاکید می کند: هم اکنون که این طرح توسط کارشناسان مورد تایید قرار گرفته و عملیات اجرایی آن آغاز شده است انتظار می رود بهره برداری از آن سرعت داده شود تا کسبه بیش از این متضرر نشوند.

فیرزوه ادامه می دهد: اجرای طرح تقاطع غیر هم سطح چهارراه شهدا فعالیت کسبه بزرگراه مدرس را تحت شعاع قرار داد و کسبه چه به لحاظ درآمد روز مره، با افت جدی املاک روبه رو شده اند.

وی در باره جبران خسارت های وارد شده به کسبه می گوید: پیشنهاد تامین اعتبار برای جبران خسارت های وارد شده به کسبه مدرس به شهرداری داده شد اما این امر مسکوت ماند و تا کنون هیچ رقمی به این امر اختصاص نیافته است.

فیروزه می افزاید: از استانداری و فرمانداری تقاضا می شود تا برای تامین و تزریق اعتبار مورد نیاز برای اجرا و تکمیل این پروژه پیگیر باشند تا زمان بهره برداری از آن بیش از این به تعویق نیفتد.

فرماندار سابق شهرستان بجنورد اما غیرضروری بودن اجرای این پروژه را قبول ندارد و می گوید: روگذر چهارراه شهدا توسط دو مشاور مورد مطالعه قرار گرفته بنابراین این شکی در کارشناسی بودن این کار وجود ندارد.

سید محمد پاکمهر می افزاید: مشاور ضرورت و نیاز ایجاد پل روگذر را تشخیص داده و این تشخیص براساس مطالعه علمی و فنی اعلام شده است نه براساس سلیقه بنابراین نمی توان گفت اجرای این پروژه غیرضروری و یا غیرکارشناسی انجام شده است و یا ضرورت این هزینه کرد را زیر سئوال برد.

وی اظهار می کند: این منطقی نیست پروژه ای که توسط دو مشاوری ذی صلاح مطالعه و کارشناسی شده و نیز در شورای هماهنگی ترافیک استان و شهرستان و نیز در شورای شهر رای آورده است را غیرضروری عنوان کرده و ایراد وارد کنیم.

انتهای پیام/ ب

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال