حسینی‌صدر:نرخ خوراک پتروشیمی تا ۲۰سنت هم توجیه دارد/فتحی پور:مجلس حق قیمت‌گذاری ندارد

خبرگزاری تسنیم: در حالی که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش ۱۵ سنتی مرکز پژوهشها را معیار تصمیم گیری نمایندگان می داند، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید مجلس حق قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها را ندارد و همه اینها به دولت واگذار شده است.

حسینی‌صدر:نرخ خوراک پتروشیمی تا 20سنت هم توجیه دارد/فتحی پور:مجلس حق قیمت‌گذاری ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ چالش بر سر قیمت گاز پتروشیمی ها موضوع برنامه ای بود که شامگاه پنج شنبه با حضور نمایندگان موافق و مخالف افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها برگزار شد.
رئیس کمیته پتروشیمی مجلس در این برنامه با اشاره به لزوم حفظ صنایع بالادستی در صنعت پتروشیمی گفت: وجود صنایع پایین دستی بدون صنایع بالا دستی در این صنعت امکان پذیر نیست، اما باید به صنعت پایین دستی پتروشیمی نیز توجه شود.
مویدحسینی صدر افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که 65 درصد قیمت گاز صادراتی باید به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین شود که در حال حاضر گاز ما به قیمت 43 سنت به کشورهای دیگر صادر می شود. بنابراین نرخ خوراک پتروشیمی ها باید 29 سنت تعیین شود، اما دولت این موضوع را به نفع صنعت پتروشیمی تغییر داد و اجازه داده است این تغییر قیمت در مدت 10 سال انجام شود.
وی اذعان داشت: برای تولید یک تن آمونیاک در کشور باید 950 متر مکعب گاز متان مصرف شود که حدود 20 دلار برای هر تن آمونیاک هزینه برآورد می شود. همچنین هر تن آمونیاک به 1.5 تن اوره تبدیل می شود و هرتن اوره نیز به قیمت 400 دلار به فروش می رسد. بنابراین با فرض هزینه 100 دلاری برای هر تن، سود خالصی حدود 280 دلار برای هر تن آمونیاک نصیب تولید کنندگان می شود که این سود سرشار به خاطر ارزان بودن گاز است.

گزارش 15 سنتی مرکز پژوهش معیار تصمیم گیری نمایندگان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که هزینه مجوز تاسیس پتروشیمی در کشور 20 میلیارد تومان است گفت: این موضوع نشان می دهد رانت و سود سرشار در صنعت پتروشمی کشور وجود دارد.
وی با رد نرخ 7 سنتی برای خوراک پتروشیمی ها گفت: پیش تر مواد اولیه پتروشیمی ها افزایش یافت، اما در عمل اجرایی نشد و چون دولت افزایش نرخ خوراک مصوب را اجرایی نکرد در کمیسیون صنایع مجلس کف قیمتی خوراک پتروشیمی ها 15 سنت در نظر گرفته شد و گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز معیار تصمیم گیری نمایندگان است.

افزایش نرخ خوراک تا 20 سنت هم توجیه دارد
نماینده مردم خوی در مجلس افزود: وزیر نفت در جلسه ای که در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد گفت افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها تا 18 و 20 سنت هم توجیه دارد. همچنین در این جلسه زنگنه به نقل از رئیس جمهور گفت که صحبت آقای روحانی در مورد فروش ارزان گاز، ارزان فروشی در حد 7 سنت نیست.
حسینی صدر با اشاره به این که 4شنبه هفته گذشته پیشنهاد نرخ 15 سنتی در صحن علنی مجلس مطرح شد و در حال تصویب توسط نمایندگان بود اضافه کرد: ما در کمیسیون صنایع گفته بودیم چون خوراک مایع سوددهی کمی دارد با 2 سنت تخفیف نسبت به خوراک گازی ها تصویب شود اما دولت با این استدلال که خوراک مایع و گاز باید نرخ یکسانی داشته باشند و مغایریت آئین نامه ای نیز در این زمینه وجود دارد، با آن مخالفت کرد.
وی همچنین با اشاره به این که نمایندگان مجلس با نرخ 15 سنت موافق هستند گفت: از تاریخ 1/7/91 تا پایان سال 92 قیمت خوراک پتروشمی ها 13 سنت تعیین شده است که اجرا نمی شود  و ما جلوی سوء استفاده را در این زمینه خواهیم گرفت.
رئیس کمیته پتروشیمی مجلس با رد قیمت 7 سنتی خوراک پتروشیمی ها در کشور قطر گفت: یک ماه پیش شرکت شل بر مبنای گاز 15 سنت قرداردادی را با قطر در این زمینه بسته است.
وی اضافه کرد: بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس و مرکز مطالعات مجمع تشخصی مصلحت، میانگین نرخ خوراک پتروشمی ها در دنیا 22 سنت است.

خام فروشی به صرفه تر است
حسینی صدر در ادامه افزود: سالانه 22 میلیارد دلار از منابع نفتی کشور به ارزش 350 میلیارد تومان به پتروشیمی ها فروخته می شود، در حالی که اگر این میزان گاز را خام فروشی و صادر می کردیم 6250 میلیارد تومان عاید کشور می شد که با محاسبه ارز 2450 تومانی، بالغ بر 5950 میلیارد تومان از درآمد دولت کم می شود.

خصوصی سازی در واگذاری پتروشیمی ها درست عمل نکرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکتهای پتروشیمی در ساهای گذشته گفت: رویکرد واگذاریها در این صنعت توافقی بوده است. به عنوان مثال چند سال پیش یکی از شرکتهای پتروشیمی به مبلغ 160 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد که خریدار در مدت یک سال 420 میلیارد تومان سود نصیب خود کرده است و این موضوع نشان می دهد در واگذاری شرکتهای پتروشیمی صحیح عمل نشده است.

رشد پتروشیمی در ایران سرطانی است
وی با طرح این سوال که در کجای دنیا نرخ 2 سنت برای خوراک پتروشیمی ها تعیین شده است گفت: رشد پتروشیمی در ایران سرطانی است و تنها صنایع بالادستی رشد می کند و به صنایع پایین دستی در این صنعت توجهی نمی شود.
حسینی صدر تاکید کرد: معیار ما در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها، گزارش مرکز پژوهش های مجلس است که به کمیسیون تلفیق ارائه شده و و مورد قبول نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است و بر اساس این گزارش نرخ خوراک پتروشیمی ها 15.7 سنت برآورد می شود.

قانون هدفمندی نرخ خوراک را 7 سنت تعیین کرده
در ادامه این برنامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با رد بد بودن شرایط اشتغال در صنایع بالادستی پتروشیمی کشور گفت: تعیین کننده نرخ نهایی خوراک پتروشیمی ها کمیسیون تلفیق مجلس است که با بررسی نظرات کمیسیونهای مختلف مجلس، وزارت نفت و پژوهش های کارشناسان این صنعت، نرخ نهایی را تعیین می کنند.
محمد حسن نژاد در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها نیز گفت: در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که 65 درصد قیمت گاز صادراتی باید به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین شود که با توجه به این که قیمت فوب خلیج فارس 13 سنت است، این عدد به 7 سنت برای نرخ خوراک پتروشیمی ها در کشور می رسد.
وی در خصوص چرایی تعیین 7 سنت برای مواد اولیه پتروشیمی ها در ایران تاکید کرد: در یک مقطع زمانی قیمت گاز طبیعی در دنیا بالا بود به طوری که در سال 2007 این رقم در بازارهای جهانی 24 سنت برای هر متر  مکعب بود. اما در سال 2012 این عدد به 8.1 سنت رسید و در سال 2013 در کشور قطر گاز طبیعی به قیمت 4.9 سنت، عربستان 2.6 سنت، ایران 2.6 سنت و آمریکا 13.5 سنت فروخته شد.
نماینده مرند و جلفا در مجلس با اشاره به ماده یک تبصره بند ب قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 15/10/88 گفت: در این قانون آمده است جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون، هر متر مکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس بدون هزینه های انتقال تعیین می گردد.

با نرخ 15 سنت مخالفیم
وی با انتقاد از گرانی بیش از حد قیمت خوراک پتروشیمی ها گفت: هر چقدر به صنایع بالادستی این صنعت فشار بیاوریم، صنایع پایین دست پتروشیمی که مزیتهای زیادی برای کشور دارد، دیرتر به نتیجه می رسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که تنها 9 درصد گاز تولیدی کشور به عنوان خوراک به پتروشیمی ها و 18 درصد آن به صنایع فولادی داده می شود گفت: نرخ خوراک پترویشیمی در کشور قطر 4.9 سنت، عربستان 2.6، ایران 2.6، الجزایر 1.9، آمریکا 13.5، روسیه 13.9، ترینیدا 6.4، ونزوئلا 4.9، پاکستان 11.7 و اندونزی 12 سنت است.
وی گفت: همانگونه که ما با 2 سنت مخالفیم با قیمت 15 سنت نیز برای مواد اولیه پتروشیمی ها مخالفیم.
محمد حسن نژاد ادامه داد: نباید به گونه ای این نرخ تعیین شود که قیمت خوراک پتروشمیی ها در عربستان و قطر پایین تر از ما باشد و ما با افزایش خوراک پتروشمی ها تا 20 سنت، موجب تعطیلی این صنعت در کشور و نیز از بین رفتن صادرات 26 درصدی محصولات پتروسیمی شویم.

همه مردم از پتروشیمی سود می برند، نه دلالان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارش رسمی بازرس و حسابرس قانونی سازمان بورس گفت: در حال حاض در پتروشیمی جم 448 نفر، زاگرس 1024 نفر، خارک 1155 نفر مشغول به فعالیت هستند که با حمایت از صنایع بالادستی و در پی آن توجه ویژه به صنایع پایین دستی می توان رشد اشتغال این صنعت در کشور را بالا برد.
وی گفت: در حال حاضر 90 درصد پتروشیمی های بورسی کشور متعلق به سانتا، شستا، ذخیره فرهنگیان و سهام عدالت با 45 میلیون جمعیت است که درصد زیادی از مردم کشور ما سهامدار این شرکتها هستند؛ بنابراین سود حاصل از فعالیت شرکتهای پتروشیمی نصیب هم مردم کشور می شود.

تکنولوژی قدیمی سرمایه گریز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباطی تلفنی با این برنامه گفت: ملاک تعییت نرخ نهایی خوراک پتروشیمی ها قانون هدفمندی یارانه ها است که 65 درصد قیمت صادرات فوب خلیج فارس را تعیین کرده است و در حال حاضز این عدد 9 سنت می باشد.
ارسلان فتحی پور با اشاره به این که شرکتهای پتروشیمی در دنیا با تکنولوژی های روز و پیشرفته در حال فعالیت هستند تصریح کرد: تکنولوژی که در ایران توسط شرکتهای پتروشیمی استفاده می شود فرسوده و قدیمی است؛ بنابراین اگر می خواهیم سرمایه گذار داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور تشویق کنیم باید برای آنها جذبه ایجاد کنیم.

نرخ پایین خوراک سرمایه جذب می کند
وی گفت: در حال حاضر که از تسهیلات و معافیتهای مالیاتی در صنعت پتروشیمی خبری نیست، نرخ پایین خوراک می تواند جذابیت ورود سرمایه گذاری به این صنعت در کشور را ایجاد کند و نباید فراموش کنیم که پتروشمیی ما در تحریم به سر می برد و تکنولوژی های ما نیز فرسوده و قدیمی هستند. بنابراین با این شرایط چگونه می توانیم با نرخ 13 سنت در صنعت پتروشیمی سرمایه  جذب کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در چند ماه گذشته خوشبختانه سرمایه های سرگردان جامعه به سمت بازار سرمایه و تولید هدایت شده است که اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور می باشد.

مجلس حق قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها را ندارد
فتحی پور تاکید کرد: مجلس حق قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها را ندارد و همه اینها به دولت واگذار شده است و بر اساس فرمولی که در کمیسیون تلفیق تعریف شده، باید دولت تصمیم نهایی را در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها بگیرد.
وی گفت: کسانی که از قیمت بالای خوراک پتروشیمی ها دفاع می کنند آیا به این نکته توجه کرده اند که در کشورهای دنیا یک مجتمع پتروشیمی با تکنولوژی روز و 100 نفر نیروی انسانتی اداره می شود اما در ایران یک مجتمع پتروشیمی هم تکنولوژی اش فرسوده است و هم 2 تا 3 هزار نفر نیروی انسانی شاعل دارد.
وی افزود: در حال حاضر 50 درصد بازار سرمایه کشور را شرکتهای پتروشیمی و معدنی تشکیل می دهند و ورود مجلس به بحث قیمت گذاری، غیرکارشناسی است.
انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بانک مسکن
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک کشاورزی