13 / 1

شهر زیر زمینی کاریز یکی از شگفت انگیزترین شهرهای زیرزمینی است که تا به حال کشف شده است. این شهر با ۲۵۰۰ سال قدمت دارای قنات های شگفت انگیزی است که در آن زمان هم می توانسته آب شیرین را در اختیار ساکنین قرار دهد.این شهر ۱۰ هزار مترمربع وسعت دارد

کارگزاری فارابی