متن پیش نویس طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با حقوق ۴۰۰ هزار تومانی

متن پیش نویس طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با حقوق 400 هزار تومانی

خبرگزاری تسنیم:پیش نویس طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی طرحی است که به تازگی برای کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در وزارت کار کلید خورده است که متن کامل آن هنوز به تصویب شورای عالی اشتغال نرسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم، طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی مدتی است که از سوی وزارت کار به منظور کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان تهیه شده است اما هنوز در مرحله پیش‌نویس باقی مانده است. 

پیش از این حسن طایی، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه اشتغال روستایی و اجرای طرح کارورزی برای 100 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در سال جاری گفت: همچنین 600 میلیاردتومان نیز برای توسعه مشاغل خانگی و خُرد در سال جاری در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین به اقدامات دولت برای خروج اقتصاد از رکود تورمی اشاره کرد و افزود: برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه نیز بر توسعه سرمایه انسانی و کارآفرینی با هدف تلاش برای خروج از وضعیت فعلی است.

 متن کامل پیش نویش آیین نامه طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی درمعاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تهیه شده است  به شرح زیر است . این طرح هنوز تصویب نشده است و در حال بررسی است.

همچنین کوروش پرند،معاون وزیر کار نیز با اشاره به اینکه طرح جدید مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی 13 مدل دارد که توسط سازمان فنی و حرفه ای طراحی شده است، گفت: قرار است این طرح توسط وزیر کار به رئیس جمهور ارائه شود. این طرح هم اکنون پس از بررسی در وزارت کار آماده تصویب است که البته در 1200 صفحه آماده شده است.

تعاریف و مفاهیم

ماده1: در این آیین نامه اصطلاحات و تعاریف به شرح زیر است:

کارورز

به فرد دانش آموخته دانشگاهی بیکاری اطلاق می شود که نسبت به فرگرفتن مهارت یا ارتقای آن در واحد پذیرنده کارورز مبادرت می‌نمایند.

دانش اموخته دانشگاهی

به فارغ التحصیل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی آنان مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد اطلاق می‌شود.

واحد پذیرفنده کارورز

به بنگاه اقتصادی بخش خصوصی یا تعاونی اطلاق می‌گردد که کارورز در ان به گذراندن دوره کارورزی اقدام می‌نماید.

دوره کارورزی

دوره زمانی معینی است که طی آن کارورز اقدام به تبادل دانش و کسب مهارت در واحد پذیرنده کارورز می‌نماید.

دستگاه مجری

منظور از دستگاه مجری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

مجری استانی

منظور از مجری استانیف اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان می‌باشد.

موسسه مجری کارورزی

دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی و یا سایر موسسات واجد شرایط اطلاق می‌شود که ضمن انعقاد تفاهم نامه یا دستگاه‌ مجریف به عنوان واسط بین متقاضی دوره کارورزی و واحد پذیرنده کارورد در قبال دریافت وجه نسبت به ارائه خدمات مربوط، اقدام می‌نماید.

کمک هزینه کارورزی

وجهی است که تحت عنوان کمک هزینه آموزشی به صورت فواصل زمانی معین به کارورز پرداخت می‌شود.

اهداف

ماده2: اهداف اجرای این طرح عبارتند از:

1- افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش اموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه و دانش موجود در بنگاه‌های اقتصادی

2- فراهم ساختن زمینه‌های انتقال دانش از دانش اموخته به بنگاه اقتصادی

دامنه پوشش

ماده3: دانش آموختگان بیکار دانشگاه‌ها و مراکز اموزش عالی، تحت پوشش این طرح می‌باشد.

تبصره: اتباع خارجی، موظفین به گذراندن طرح کارورزی در رشته‌های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در موسسات و سازمان ها و نهادها، از دامنه پوشش این طرح خارج می‌باشند.

شرایط احراز

ماده4: دانش آموخته بیکار به منظور شمولیت این طرح باید دارای شرایط زیر باشد:

1- حداکثر 27 سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی، 30 سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی، 33 سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و 37 سال برای مقطع تحصیلی دکتری.

تبصره: طول دوره خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن اضافه می‌شود.

2- ثبت نام در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی

3- سپری شدن حداقل 6 ماه از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی

4- کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

5- مرتبط بودن عنوان دوره کارورزی یا رشته تحصیلی دانش آموخته

6- عدم سابقه شرکت در دوره کارورزی

تبصره: افرادی که ظرف مدت سه ماه از شروع دوره کارورزی، انصراف خود را اعلام نماید، برای یک بار از موضوع این بند مستثنی می‌شوند.

شرایط واحد پذیرنده

ماده5: واحد پذیرنده به منظور جذب کارورز باید دارای مجوز فعالیت از مراجعه ذی ربط باشد.

تبصره: واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب می‌باشند حداقل باید 2 سال از تاریخ صدور پروانه کسب‌آنها گذشته باشد.

منابع مالی

ماده6: منابع مالی اجرای این طرح از محل زیر تأمین می‌شود:

1- بودجه سنواتی مشتمل بر بودجه دستگاه مجری، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، ردیف‌های متفرقه و ...

2- کمک‌های بلاعوض مردمی و سازمان‌های حمایتی و موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی

3- منابع قانون بیمه بیکاری

تبصره: منابع مالی موضوع بند 2 این ماده به حساب معرفی شده دستگاه مجری واریز می‌شود دستگاه مجری موظف است صورت‌های مالی این حساب را پس از تأیید یکی از موسسات حسابرسی معتبر به تأیید بالاترین مقام دستگاه برساند.

مدت، میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه کارورزی

ماده7: استفاده از کمک هزینه کارورزی در صورت حفظ شرایط احراز به صورت زیر می‌باشد.

1- طول دوره کارورزی حداقل 6 ماه و حداکثر 12 ماه به پیشنهاد واحد پذیرنده کارورز تعیین می‌گردد.

تبصره: مدت آموزش در هر ماه 140 ساعت تعیین می‌گردد، مشروط براینکه در هر روز از 8 ساعت تجاوز ننماید.

2- پرداخت کمک هزینه کارورزی در سال 1393 ماهیانه معادل 4 میلیون ریال تعیین می‌گردد که 70 درصد توسط واحذ پذیرنده کارورز و 30 درصد توسط دولت به کارورز پرداخت می‌شود.

تبصره1: در استان‌هایی که نرخ بیکاری سالانه آنها در چهار سال متوالی منتهی به سال اجرای طرح، بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشوری باشد، سهم پرداختی دولت به کارورز معادل 50 درصد تعیین می‌گردد.

تبصره2: میزان کمک هزینه کارورزی همه ساله توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال پیشنهاد و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه مجری، جهت اجرای ابلاغ می‌گردد.

3- سهم دولت ماهیانه به حساب معرفی شده از سوی واحد پذیرنده کارورز واریز می‌شود.

تبصره: واحد پذیرنده مکلف است مبلغ فوق به انضمام سهم خود را مجموعا به صورت ماهیانه به حساب کارورز واریز نماید.

4- واحد پذیرنده کارورز مجاز است با رعایت کلیه ضوابط این طرحو پرداخت 100 درصد کمک هزینه کارورزی و تقبل هزینه‌های بیمه بند 1 ماده 8 این آیین نامه، نسبت به پذیرش کارورز اقدام نمایند.

5- چنانچه پیماکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها مبادرت به پذیرش کارورز نمایند، پرداخت کل مبالغ موضوع بند 2 این ماده توسط واحد پذیرنده کارورز تأمین می‌شود.

سایر حمایت‌ها

ماده 8: سایر حمایت‌ها به شرح زیر است:

1- دستگاه مجری موظف است نسبت به پوشش بیمه حوادث کارورز اقدام نماید.

2- چنانچه در طی دوره کارورزی واحد پذیرنده کارورز نسبت به جذب کارورز و انعقاد قرارداد یکساله کار مبادرت نماید باقیمانده کمک هزینه سهم دولت تا پایان دوره کارورزی به صورت یکجا به واحد پذیرنده کارورز پرداخت می‌شود.

موادر توقف و قطع کمک هزینه کارورزی

ماده9: در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی متوقف می‌شود:

1- بیماری کارورز بین 3 تا 15 روز مشروط به ارائه گواهی پزشک متخصص معالج به واحد پذیرنده

2- توقیف کارورز کمتر از 15 روز

3- تعطیلی موقت واحد پذیرنده کارورز کمتر از سی روز

تبصره: درصورت اعلام مراتب فوق از سوی واحد پذیرنده کارورز، به موسسه مجری کارورزی مدت توقف به طول دوره کارورزی اضافه خواهد شد.

ماده10: در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی قطع می‌شود:

1- احراز اشتغال به کار یا تحصیل کارورز

2- عدم حضور کارورز در واحد پذیرنده بیش از 15 روز و مشروط به اعلام واحد پذیرنده

3- عدم ارسال اسناد پرداخت کمک هزینه کارورزی توسط واحد پذیرنده کارورز به موسسه مجری کارورزی طی دو ماه متوالی

4- تعطیلی بیش از یک ماه یا دائم واحد پذیرنده کارورز

5- فوت یا از کارافتادگی کارورز

6- انصراف کارورز از ادامه شرکت در دوره

7- عدم رعایت مقررات انضباطی- آموزشی واحد پذیرنده کارورز

8- اعلام کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع همکاری با کارورز به موسسه مجری

نظارت و ارزیابی

ماده 11: موارد مربوط به نظارت و ارزیابی به شرح زیر می‌باشد:

 1- مجری استانی موظف است برابر دستورالعملی که توسط دستگاه مجری تهیه و ابلاغ خواهد شد نسبت به نظارت مستمر بر فرآیند اجرای طرح اقدام نموده و گزارش مربوطه را در فواصل زمانی سه ماهه به دستگاه مجری ارائه نماید.

2- دستگاه مجری موظف است نسبت به نظارت بر حسن اجرای طرح در استان‌ها و تهیه و تدوین گزارش ملی و ارائه آن به شورایعالی اشتغال هر شش ماه یک بار اقدام نماید.

3- به منظور تأمین هزینه‌های نظارتی، معادل 2 درصد مجموع کمک هزینه‌های پرداختی سهم دولت به کارورز، به دستگاه مجری پرداخت خواهد شد.

4- مسئولیت اجرا و نظارت طرح در استان‌ها برعهده مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و در دستگاه‌مجری بر عهده معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال خواهد بود.

سایر

ماده12: پرداخت کمک هزینه کارورزی سهم دولت و سایر حمایت‌های موضوع ماده 18 این آیین نامه، منوط به تأمین و تخصیص منابع مالی موضوع ماده 5 این آیین نامه خواهد بود.

ماده13: واحد پذیرنده کارورز صرفا به ازای هر 5 نفر شاغل خود، مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می‌باشد.

تبصره: واحد پذیرنده کارورز کمتر از 5 نفر شاغل، صرفا مجاز به پذیرش یک نفر کاروز می‌باشد.

ماده14: حق الزحمه موسسه مجری کارورزی، جمعا 50 درصد، معادل یک ماه کمک هزینه موضوع بند 2 ماده 6 تعیین می‌گردد که به نسبت 20 درصد توسط کارورز، 30 درصد توسط دستگاه مجری و 50 درصد توسط واحد پذیرنده کارورز پرداخت می‌گردد.

تبصره: نحوه پرداخت حق الزحمه و شرح خدمات موسه مجری کارورزی براساس تفاهم نامه‌ای خواهد بود که بین دستگاه مجری و کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی سراسر کشور به عنوان نماینده کاریابی ها و یا نمایندگان سایر موسسات مجری منعقد می‌شود.

ماده15: طرح کارورزی دوره آموزشی است و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی ایجاد نمی‌کند.

ماده16: دستورالعمل اجرایی ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه در شوریعالی اشتغال، توسط دستگاه مجری تهیه و ابلاغ می‌شود.

این آیین نامه مشتمل بر 16 ماده و 10 تبصره در جلسه آینده  شورایعالی اشتغال بررسی و تصویب خواهد شد.

انتهای پیام/

تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بانک ایران زمین
ایوا
لامرد
بلیط هواپیما
بانک سرمایه
آموزش خبرنگار
فلای تو دی